Universiteit Leiden

nl en

Scriptie en papers

Als je een paper gaat schrijven, maak je gebruik van de inzichten die je tijdens de colleges en je studie tot nu toe hebt opgedaan. Daarnaast maak je soms ook gebruik van literatuurstudie of doe je eigen onderzoek waarover je schrijft.

Het schrijven van een interessant stuk, dat aan de criteria voor wetenschappelijk niveau voldoet en toch voor de gemiddelde lezer prettig leesbaar is, is één van de belangrijkste zaken die je leert als je een academische opleiding volgt.

Fraude & Plagiaat

Plagiaat is een vorm van fraude net zoals spieken bij een tentamen of het bewust vervalsen van onderzoeksgegevens. Plagiaat is een schending van de intellectuele eigendom van een ander. In het algemeen wordt onder plagiaat verstaan dat je woorden, gedachten, analyses, redeneringen, afbeeldingen, technieken, computerprogramma’s enz. die van een ander afkomstig zijn bedoeld of onbedoeld presenteert als eigen werk. Omdat plagiaat bedrog is en plagiaat per definitie de essentie van het wetenschappelijke bedrijf aantast, worden gevallen van plagiaat door de universitaire én door het Instituut of Security and Global Affairs zeer ernstig genomen wereld en staat er een sanctie op het plegen van plagiaat. Voor studenten bedraagt deze sanctie in het uiterste geval de definitieve beëindiging van de inschrijving voor de opleiding. 

Wanneer een student twijfelt of iets plagiaat zou kunnen zijn, kan hij of zij altijd navraag doen bij de docent. ​

Regels m.b.t. fraude en plagiaat

  • In de cursusomschrijving van de betreffende onderwijseenheid wordt aangegeven welke versies naast de eindversie eventueel worden getoetst. Daartoe dient de student betreffende schriftelijke werkstukken zowel in digitale als in gedrukte vorm in te leveren volgens op Brightspace vermelde richtlijnen.

  • Bij verdenking van fraude en plagiaat schort de examencommissie toekenning van het cijfer op en stelt zij uit haar midden en dat van de examinatoren een tuchtcommissie in bestaande uit drie leden, waaronder niet de examinator(en) en surveillanten bij de betreffende toets.

  • De tuchtcommissie stelt in ieder geval de betrokken examinator(en) en student in de gelegenheid gehoord te worden.

  • Indien de tuchtcommissie fraude bewezen acht wordt de toets ongeldig verklaard. Vervolgens zijn er verschillende ordemaatregelen die de examencommissie kan uitspreken. Naar gelang de aard en ernst van het vergrijp gelden verschillende sancties. 

Repository

Studenten (bachelor en master)  leveren hun scripties in via het Leids Repositorium. Het frauderen met betrekking tot scripties wordt streng bestraft.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.