Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs, Organisatie

Dit zijn de student-leden van jouw opleidingscommissie en opleidingsbestuur

17 oktober 2022

In oktober konden studenten zich aanmelden en stemmen voor de studentenverkiezingen van de opleidingscommissies. Ook zijn de student-leden van het opleidingsbestuur aangesteld.

Opleidingscommissie (OC)

De OC is een formeel medezeggenschapsorgaan en heeft tot taak het opleidingsbestuur, gevraagd of ongevraagd, te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. De verkozen student-leden voor jouw OC zijn:

  • Fenna Berger
  • Ophir Waasdorp
  • Lucia Komen

Wil je in contact komen met jouw opleidingscommissie? Stuur dan een mailtje naar: olc-taalwetenschap@hum.leidenuniv.nl.

Opleidingsbestuur (OB)

Het OB overlegt regelmatig met de opleidingscommissie over de gang van zaken binnen de opleiding en bestaat uit een docent (de opleidingsvoorzitter) en een student. Het student-lid van jouw OB is:

  • Nicolas Lotman

Wat doen de opleidingscommissies en -besturen?

Elke opleiding of groep van opleidingen heeft een eigen opleidingscommissie. Dat is wettelijk geregeld. Een opleidingscommissie bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit docenten. Het opleidingsbestuur houdt zich bezig met de programmering, organisatie, coördinatie en kwaliteitszorg van het onderwijs. Samen bewaken zij de kwaliteit van het onderwijs, stellen zij eventuele knelpunten aan de orde en adviseren zij over de uitvoering en ontwikkeling van vakken, curricula en onderwijsbeleid. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.