Universiteit Leiden

nl en

De Honours Class Crimmigratie: discussies van hoog niveau

Deze Honours Class, georganiseerd door Maartje van der Woude en Joanne van der Leun van het Instituut voor Strafrecht & Criminologie, is - ondanks het feit dat deze nog niet is afgerond - nu al een groot succes.

De stuctuur van de Honours Class

Een groep van 16 excellente studenten houdt zich sinds begin februari intensief bezig met verschillende vraagstukken rondom het overkoepelende thema 'Crimmigratie'. Tijdens iedere bijeenkomst komen twee gastdocenten aan het woord, waarbij zoveel mogelijk is getracht om een nationale spreker aan een internationale spreker te koppelen om op die manier de verschillende vraagstukken ook vanuit een comparatief perspectief te belichten. Drie 'student-chairs' hebben de regie op de dag zelf – het  zorgdragen voor de planning en het in goede banen leiden van de discussie – in handen. De overige studenten bereiden een zestal uitgebreide vragen voor die ze kunnen stellen aan de sprekers. Ter afsluiting van de Honours Class wordt door de studenten een publicabel Engelstalig wetenschappelijk artikel geschreven. Het idee is om alle artikelen uiteindelijk te bundelen en te publiceren als boekje of als themanummer van een tijdschrift.

Discussiëren op hoog niveau

Doordat zowel de studenten als de gastdocenten zeer gemêleerde achtergronden hebben (o.a. rechten, filosofie, criminologie, sociologie en antropologie) wordt de Sterrewacht op de vrijdagen standaard opgeluisterd door stevige discussies. Dat deze discussies van hoog niveau zijn, is niet alleen Van der Leun en Van der Woude opgevallen. Ook de gastdocenten, vooraanstaande (inter)nationale wetenschappers, zijn oprecht onder de indruk van de assertiviteit van de studenten en de kwaliteit van de vragen en de discussies. Zo gaf Emeritus Professor of Criminology & Sociology Simon Holdaway (University of Sheffield, UK) aan dat hij tijdens de Honours Class meer het vuur aan de schenen kreeg gelegd dan tijdens menig congres of seminar. Ook de door het LUF gesponsorde Visiting Professor Doris Marie Provine (Arizona State University, USA), die tijdens haar verblijf in Leiden samen met Hoogleraar Immigratierecht Peter Rodrigues o.a. de openingsbijeenkomst van de Honours Class verzorgde, was dusdanig onder de indruk van de studenten dat zij het mogelijk heeft gemaakt dat drie van de Honours studenten het veldwerk voor hun afsluitende publicatie aan Arizona State University mogen uitvoeren.

De meerwaarde van een Honours Class

Van der Leun en Van der Woude geven aan dat hoewel het organiseren van een Honours Class van te voren wel wat voeten in aarde heeft, het eindresultaat het meer dan waard is. Een Honours Class heeft niet alleen een bijzondere meerwaarde voor de studenten: ook de meerwaarde voor de betrokken afdelingen en medewerkers in de vorm van het uitbreiden en onderhouden van de internationale contacten moet niet worden vergeten. Ook de studenten zien volgens Van der Leun en Van der Woude duidelijk de meerwaarde in van dit bijzondere onderwijs: niet alleen krijgen ze de kans om in een relatief intieme groep met vooraanstaande wetenschappers van gedachten te wisselen, tevens wordt de interdisciplinaire kruisbestuiving, het ‘verder kijken dan de eigen discipline’ als zeer positief ervaren.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.