Universiteit Leiden

nl en

Victor van der Horst is voorzitter van de faculteitsraad: ‘Iedereen kan bij ons terecht’

Sinds september zit Victor in de faculteitsraad. Hij is er als student zelfs voorzitter van. Maar ook op andere manieren zet deze masterstudenten Wiskunde zich hard in voor onze faculteit. 'Ik ben De hoogste tijd om te vragen hoe het gaat. 6 vragen aan de nieuwe voorzitter. 'Ik ben ervan overtuigd dat input vanuit alle lagen onze faculteit beter maakt.' 6 vragen aan de nieuwe voorzitter.

Wat studeer je?

Ik studeer wiskunde. Ik zit in het eerste jaar van de master. Hiervoor heb ik een dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde gedaan. 

Je bent heel actief op de faculteit. Wat doe je allemaal?

Sinds het eerste jaar ben ik ambassadeur bij Wiskunde. Dat betekent dat ik help bij voorlichtingsactiviteiten voor aankomend studenten, bij open dagen bijvoorbeeld. 

Verder ben ik actief bij de Leidsche Flesch, de studievereniging voor studenten Natuurkunde, Sterrenkunde, Wiskunde en Informatica. En ik werk nu twee jaar bij het Science International Office. Daar regelen we dat studenten aan onze faculteit in het buitenland kunnen studeren en helpen we buitenlandse studenten die hiernaartoe komen.

Waarom de faculteitsraad?

Als faculteitsraad vertegenwoordigen we alle 6000 studenten en 2300 medewerkers. We zijn sparring- en beslispartner van het faculteitsbestuur. Dat betekent dat we bij zoveel mogelijk onderwerpen betrokken zijn. Over sommige onderwerpen geven we advies en voor andere heeft het bestuur onze instemming nodig. Dat is bijvoorbeeld als het over de kwaliteit van onderwijs gaat, of over de hoofdlijnen van de facultaire begroting. 

Verder kijken we kritisch mee met de beslissingen die genomen worden en wat het effect ervan is op medewerkers en studenten. Ik ben ervan overtuigd dat input vanuit alle lagen onze faculteit en universiteit beter maakt. Het houdt ons onderwijs en onderzoek van hoog niveau. 

Mede daarom zit ik met veel plezier in de faculteitsraad. Het is ontzettend mooi en belangrijk werk, en dat geldt zeker bij W&N. Bij onze faculteit zet iedereen zich vol in voor onderzoek en onderwijs van topniveau, maar het is ook belangrijk dat we ons laten horen: binnen en buiten de faculteit. In de universiteitsraad bijvoorbeeld. Daar worden beslissingen genomen die gevolgen hebben voor onze faculteit. 

Waar hebben jullie het over in de faculteitsraad?

Als faculteitsraad houden we ons met heel verschillende dingen bezig. Bijvoorbeeld met de digitalisering van het onderwijs en met de implementatie van de nieuwe cao. Ook zijn we betrokken bij het benoemen van nieuwe bestuursleden voor onze faculteit.

Als faculteitsraad kijken we kritisch mee met alle beslissingen die genomen worden. En dan vooral met de beslissingen die betrekking hebben op studenten én medewerkers. Ook vertegenwoordigen we de faculteit binnen de rest van de universiteit. Dat is belangrijk want bij W&N is het onderwijs en onderzoek heel anders dan bij andere faculteiten. Dat vereist maatwerk en ja, ook enige autonomie. 

We hebben net de eerste vergadering met het faculteitsbestuur achter de rug. Dat gaat dan bijvoorbeeld over hoe het onderwijs er komend jaar uit gaat zien. Voor studenten is fysiek onderwijs belangrijk. Daar hebben we het dan over. Hoe gaat het met hybride onderwijs en wat vraagt dat van docenten? 

Je bent voorzitter van de raad. Is dat niet moeilijk?

Bij W&N is een student voorzitter van de faculteitsraad. Dat is uniek, dat is alleen bij onze faculteit het geval. Ik vind het een mooie uitdaging om in de raad te zitten én er voorzitter van te zijn. Gelukkig ken ik de faculteit al goed, dus ik vind m’n weg wel. En natuurlijk doe ik het niet alleen. Als voorzitter zorg ik ervoor dat de zaken goed lopen, ik ben de coördinator en het contact naar buiten. 

Voor wie is de faculteitsraad?

Iedereen kan bij de faculteitsraad terecht. Laat ons vooral weten wat er goed gaat, of juist niet. Loop je tegen problemen aan in je studie of werk? Gebruik ons! Wij kunnen het gesprek aan gaan met de juiste mensen in de faculteit.

Tekst: Christi Waanders

De faculteitsraad W&N is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit. Het heeft als taak om het faculteitsbestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en soms mee te beslissen over belangrijke onderwerpen. Ook vertegenwoordigt zij W&N buiten de faculteit, bijvoorbeeld in de universiteitsraad. Er zitten veertien leden in de raad, zeven studenten en zeven medewerkers. Elk jaar zijn er verkiezingen, waarna de nieuwe raad vanaf het nieuwe collegejaar aan de slag gaat. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.