Universiteit Leiden

nl en

Studieadviseur of -coördinator

De studieadviseur of studiecoördinator van jouw opleiding is de expert op het gebied van je studie. Bij hem/haar kun je terecht als je hulp of advies nodig hebt bij je studie, of het nu gaat om persoonlijke studieproblemen of meer praktische zaken.

Studieproblemen

Heb je problemen met studeren? Of loop je studievertraging op door bijzondere omstandigheden? Meld het zo snel mogelijk bij je studieadviseur/-coördinator. Hij/zij zal je advies geven en zo nodig begeleiden bij de aanpak van je studievertraging.

Praktische problemen

Je kunt ook bij je studieadviseur/-coördinator terecht voor hulp en advies bij praktische zaken, zoals:

  • Studieplanning
  • Roosters
  • Keuzeruimte
  • Vrijstelling aanvragen
  • Stage lopen

Studieadviseurs master Geneeskunde

Bij de studieadviseur kun je terecht voor:

  • Voorlichting over zaken die direct of indirect te maken hebben met de studie, waaronder procedures en regelingen
  • Advies en hulp bij studieplanning en –organisatie
  • Het melden van bijzondere omstandigheden, zoals persoonlijke omstandigheden, functiebeperking, topsport, bestuursactiviteiten, promotietrajecten. De studieadviseur kan dan zorgen voor extra begeleiding, registratie van eventuele studievertraging, doorverwijzing naar de studentendecanen, -artsen of -psychologen en bemiddeling bij het verkrijgen van extra faciliteiten in verband met een handicap (zoals meer tentamentijd en vergrote weergave van tentamens).

Wil je graag een gesprek? Plan een afspraak in met de studieadviseurs van de master Geneeskunde.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.