Universiteit Leiden

nl en

Opleidingsprogramma

Bij de keuze van je studie heb je je als het goed is al enigszins verdiept in het studieprogramma. De Universiteit Leiden gebruikt verschillende systemen voor het ontsluiten van alle details rondom je studieprogramma en vakken, en voor de communicatie tussen docenten en studenten.

In de Studiegids staat alle informatie over de vakken van jouw opleiding. Je kunt daar alles lezen over je studieprogramma. Via de online leeromgeving Brightspace kun je communiceren met je docenten en opdrachten inleveren.

Programma’s

In de Studiegids vind je de programma’s van alle opleidingen per jaar, per semester en per vak. Je vindt op de website Roosters ook een handig schematisch overzicht van de volledige opleiding. 

Overzicht onderwijsprogramma's bacheloropleidingen 2023-2024
Overzicht onderwijsprogramma's masteropleidingen 2023-2024

Overgangsregelingen

Let op: Wanneer je niet op schema loopt met je studie, kunnen programma’s intussen zijn gewijzigd. In dat geval zijn er altijd overgangsmaatregelen van toepassing. De voor jouw opleiding relevante overgangsregelingen vind je onder de tab van je opleiding of afstudeerrichting. Ga in geval van twijfel langs bij je studieadviseur.

Civiel Effect Juridische Opleidingen

Om toegang te krijgen tot de zogeheten juridische Toga-beroepen (advocatuur, rechterlijke macht, officier van justitie) moet je binnen de rechtenopleiding hebben voldaan aan een aantal voorwaarden. Wanneer dat het geval is komt de 'aantekening Civiel Effect' op je masterdiploma te staan. De opleidingsorganisaties van de vervolgopleiding kunnen dan zien dat aan de eisen is voldaan. Klik op de tab van je eigen opleiding of afstudeerrichting voor verdere informatie over het civiel effect.

Geldigheidsduur tentamens

Artikel 4.7.1 OER bepaalt dat de geldigheidsduur van behaalde tentamens en verkregen vrijstellingen in beginsel onbeperkt is, maar dat de examencommissie kan besluiten dat een tentamen of vrijstelling zijn geldigheid verliest indien deze langer dan zes (bachelor) respectievelijk drie (master) jaar geleden is behaald en kennis, inzicht en/of vaardigheden aantoonbaar verouderd zijn.

Ben je op dit moment als bachelorstudent zes jaar of langer met je opleiding bezig en als masterstudent drie jaar of langer en verwacht je niet vóór het einde van huidige collegejaar af te studeren, raadpleeg dan de documenten Geldigheid Bachelor tentamens en Geldigheid Master tentamens (zie rechterkolom bij Documenten) om te zien of er voor jou met ingang van het nieuwe collegejaar één of meerdere vakken komen te vervallen.

Formele regelgeving

Iedere opleiding heeft een Onderwijs- en Examenregelingen (OER). In de Regels en Richtlijnen Tentamens en Examens van de bachelor- en de masteropleidingen staan alle rechten en plichten van studenten, docenten en faculteit m.b.t. tentamen- en examenaangelegenheden.

Archief studiegidsen

Hieronder staan de studiegidsen van de faculteit per collegejaar (Pas op met printen: de gidsen tellen ca. 35 pagina's of meer). 
Hier staat algemene informatie in over de studies binnen de faculteit. Vakinhoudelijke informatie staat niet vermeld in deze gids.

Sinds 2013 worden de studiegidsen niet meer gemaakt en is alle relevante informatie op de website te vinden.

Studiegidsen 2012-2013
Rechtsgeleerdheid en Jeugdrecht

Studiegidsen 2011-2012
Rechtsgeleerdheid
Notarieel recht
Fiscaal recht
Criminologie

Studiegidsen 2010-2011
Rechtsgeleerdheid
Notarieel recht
Fiscaal recht
Criminologie

Studiegidsen 2009-2010
Rechtsgeleerdheid
Notarieel recht
Fiscaal recht
Criminologie

Studiegidsen 2008-2009
Rechtsgeleerdheid
Notarieel recht
Fiscaal recht
Criminologie

Studiegidsen 2007-2008
Rechtsgeleerdheid
Notarieel recht
Fiscaal recht
Criminologie

Studiegidsen 2006-2007
Rechtsgeleerdheid
Notarieel recht
Fiscaal recht
Criminologie

Studiegidsen 2005-2006
Rechtsgeleerdheid
Notarieel recht
Fiscaal recht
Criminologie

Programma’s

In de Studiegids vind je het programmaoverzicht van de master Law and Society per semester en per vak.

Je vindt op de website Roosters ook een handig schematisch overzicht/balkenschema van de volledige opleiding. Kies voor bachelor, minor of master en klik vervolgens op je opleiding.

Overgangsregelingen

Aangezien de opleiding per 1 september 2020 van start gaat, zijn er nog geen overgangsregelingen voor de master Law and Society.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.