Universiteit Leiden

nl en

Opleidingsprogramma

Bij de keuze van je studie heb je je als het goed is al enigszins verdiept in het studieprogramma. De Universiteit Leiden gebruikt verschillende systemen voor het ontsluiten van alle details rondom je studieprogramma en vakken, en voor de communicatie tussen docenten en studenten.

In de Studiegids staat alle informatie over de vakken van jouw opleiding. Je kunt daar alles lezen over je studieprogramma. Via de online leeromgeving Brightspace kun je communiceren met je docenten en opdrachten inleveren.

In het OER en de R&R zijn o.a. de facultaire regels omtrent toelating, tentamens, het studieprogramma en de organisatie vastgelegd, daarnaast zijn de verschillende slaagregelingen voor tentamens en examens hierin vastgelegd. Deze documenten zijn te vinden via de pagina Facultaire en opleidingsreglementen.

Examencommissie Bio-Farmaceutische Wetenschappen

De examencommissie is ingesteld voor het afnemen van examens en de organisatie en coördinatie van de tentamens.

Per 1 januari 2017 is de samenstelling van de examencommissie Bio-Farmaceutische Wetenschappen als volgt:

 • Voorzitter: dr. E.C.M. de Lange (Liesbeth)
 • Vice-voorzitter: prof. dr. T. Hankemeier (Thomas)
 • Secretaris: dr. B.A. Slütter (Bram)
 • Extern lid: dr. B.T. van den Brand (Ben)
 • Kwaliteit en Toetsbeleid: dr. A. Moelker (Amber)

Secretaresse BFW: Thecla Meyknecht

Contact via: examencommissiebfw@lacdr.leidenuniv.nl

Taken van de Examencommissie

 • bewaken van de kwaliteit van de opleiding en de individuele toetsen;
 • aanwijzen van examinatoren;
 • goedkeuren van het (afwijkende) onderwijsprogramma van een student;
 • toekennen van vrijstellingen;
 • goedkeuren van keuzeonderwijs, aanpassingen van het programma of extra ECTS;
 • toekennen van extra herkansingen;
 • behandelen van klachten met betrekking tot toetsen;
 • goedkeuren van het volgen van onderwijs buiten de universiteit;
 • uitbrengen van het Bindend Studieadvies (namens het faculteitsbestuur).

Actuele studieinformatie? Check Brightspace!

Specifieke informatie over het onderwijs kun je vinden op Brightspace: www.brightspace.universiteitleiden.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.