Universiteit Leiden

nl en

Bestuursfunctie

Bestuurslid zijn van een studentenvereniging of -organisatie is een geweldige manier om werkervaring op te doen en tegelijkertijd een onvergetelijke tijd te beleven met je medestudenten. Als bestuurslid kom je mogelijk ook in aanmerking voor financiële ondersteuning.

Getuigschrift voor je inzet

Activiteiten als bestuurslid dragen bij aan het goed functioneren van de universiteit en de persoonlijke ontwikkeling van studenten. Als blijk van waardering reikt de Universiteit Leiden getuigschriften uit aan bestuursleden voor hun inzet. Als je in aanmerking komt voor financiële steun - zie hieronder - ontvang je je getuigschrift automatisch nadat je compensatie hebt aangevraagd. Als je niet in aanmerking komt voor financiële steun, kun je het getuigschrift zelf aanvragen.

Financiële ondersteuning

Studentenorganisaties kunnen financiële steun aanvragen bij de universiteit om hun bestuursleden te belonen.

Als je studentenorganisatie financiële ondersteuning krijgt, heb je mogelijk recht op vergoeding voor je bestuurswerk. Lees hieronder meer.

Heb je bestuurswerk gedaan voor een organisatie in een van de volgende categorieën? En heeft je organisatie financiële steun aangevraagd voor haar bestuursleden? Zo ja, dan heb je mogelijk recht op een vergoeding.

 1. Studieverenigingen die onder een faculteit vallen
 2. Medezeggenschapsorganen die onder een faculteit vallen
 3. Studenten(sport)verenigingen die onder de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) vallen
 4. Organisaties die academische, arbeidsmarkt- en andere activiteiten organiseren voor studenten aan de Universiteit Leiden (niet verbonden aan een faculteit)
 5. Studentenpartijen (met kieslijst voor faculteitsraad of Universiteitsraad)

Weet je niet zeker of jouw organisatie in aanmerking komt voor financiële steun?

Bekijk de informatie voor studentenorganisaties voor de criteria en de procedures voor het aanvragen van financiële steun voor leden.

Voor studentenorganisaties

Nadat je studentenorganisatie financiële ondersteuning heeft aangevraagd, zal Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) een beslissing nemen over deze aanvragen en je organisatie informeren over de hoogte van de toegekende financiële ondersteuning.

Je studentenorganisatie vult vervolgens een voorzittersverklaring in, ondertekend door ieder bestuurslid, waarin staat op hoeveel financiële ondersteuning ieder bestuurslid recht heeft. Als bestuurslid krijg je een kopie van deze voorzittersverklaring, zodat je uitbetaling kunt aanvragen.

 • Heb je een vraag over het bedrag dat aan jou is toegekend? Neem contact op met de voorzitter van je studentenorganisatie.

Voor facultaire medezeggenschapsorganen

Jaarlijks vraagt de assessor van jouw faculteit financiële ondersteuning aan voor alle studentleden van facultaire medezeggenschapsorganen. Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) neemt een besluit over deze aanvragen en stuurt vervolgens per e-mail een toekenningsbesluit naar elk studentlid waarin staat op hoeveel financiële ondersteuning diegene recht heeft. Je hebt dit toekenningsbesluit nodig om uitbetaling aan te vragen.

De compensatie bedraagt 315 euro per toegekende bestuursmaand. Als je in de periode dat je bestuurswerk deed, recht had op een aanvullende beurs van DUO, wordt het bedrag per maand daarmee aangevuld.

Alleen bij voltijdbestuur: vergoeding collegegeld

Als je een voltijdbeurs krijgt (12 maanden), ontvang je naast bovenstaande ook een eenmalige vergoeding ter hoogte van het wettelijk tarief voor het collegegeld. Deze vergoeding ontvang je maandelijks samen met de bestuursbeurs. Als je je gedurende het studiejaar uitschrijft, moet je een evenredig gedeelte van deze vergoeding terugbetalen.

Collegegeldvrij besturen

Als je een voltijdbestuur doet, kun je ook kiezen voor collegegeldvrij besturen. In dat geval teken je bij de aanvraag van uitbetaling een contract, waarin je verklaart dat je tijdens je bestuursperiode niet ingeschreven zal staan de Universiteit Leiden, maar het daaropvolgende jaar wel.

Let op: als je kiest voor collegegeldvrij besturen heb je geen recht op studiefinanciering van DUO (zoals een lening of ov-kaart)!

Wanneer

Voltijdbestuur

 • Voor aanvang van je bestuurswerk
  Een aanvraag voor uitbetaling van een voltijdbeurs (12 maanden) doe je voor je bestuurswerk begint.

Deeltijdbestuur

 • Uiterlijk drie maanden na beëindiging studie
  Je kunt uitbetaling aanvragen tot drie maanden nadat je je opleiding hebt beëindigd.
 • Deadline: 31 december
  Je aanvraag moet uiterlijk op 31 december van het collegejaar waarin je het bestuurswerk deed, binnen zijn. Voorbeeld: Als je in collegejaar 2019/2020 bestuurswerk deed, is de deadline 31 december 2020.

Hoe

 1. Ga na of je (nog) voldoet aan de voorwaarden.
 2. Verzamel de benodigde documenten:
  • Verklaring waaruit blijkt voor hoeveel maanden je financiële steun hebt gekregen:
   • voor bestuursleden van studentenorganisaties: een ingevulde voorzittersverklaring
   • voor studentleden van facultaire medezeggenschapsorganen: het toekenningsbesluit vanuit Studenten- en Onderwijszaken (SOZ).
  • Bewijs van inschrijving, of, als je kiest voor collegegeldvrij besturen, een ingevuld contract collegegeldvrij besturen (alleen voor voltijdbestuur).
  • Als je in de bestuursperiode recht hebt op een aanvullende beurs: een kopie van het financieel overzicht van DUO.
 3. Vul het aanvraagformulier in.

Moment van uitbetaling

Deeltijdbestuur

Je ontvang de beurs na afloop van je bestuurswerk, in één keer.

Voltijdbestuur

Je ontvangt je beurs tijdens je bestuurswerk, per maand.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.