Universiteit Leiden

nl en

Bestuursfunctie

Bestuurslid zijn van een studentenvereniging of -organisatie is een geweldige manier om werkervaring op te doen en tegelijkertijd een onvergetelijke tijd te beleven met je medestudenten. Als bestuurslid kom je mogelijk ook in aanmerking voor financiële ondersteuning.

Getuigschrift voor je inzet

Activiteiten als bestuurslid dragen bij aan het goed functioneren van de universiteit en de persoonlijke ontwikkeling van studenten. Als blijk van waardering reikt de Universiteit Leiden getuigschriften uit aan bestuursleden voor hun inzet. Als je in aanmerking komt voor financiële steun - zie hieronder - ontvang je je getuigschrift automatisch nadat je compensatie hebt aangevraagd. Als je niet in aanmerking komt voor financiële steun, kun je het getuigschrift zelf aanvragen.

Financiële ondersteuning

Studentenorganisaties kunnen financiële steun aanvragen bij de universiteit om hun bestuursleden te belonen.

Als je studentenorganisatie financiële ondersteuning krijgt, heb je mogelijk recht op vergoeding voor je bestuurswerk. Lees hieronder meer.

Heb je bestuurswerk gedaan voor een organisatie in een van de volgende categorieën? En heeft je organisatie financiële steun aangevraagd voor haar bestuursleden? Zo ja, dan heb je mogelijk recht op een vergoeding.

 1. Studieverenigingen die onder een faculteit vallen
 2. Medezeggenschapsorganen die onder een faculteit vallen
 3. Studenten(sport)verenigingen die onder de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) vallen
 4. Organisaties die academische, arbeidsmarkt- en andere activiteiten organiseren voor studenten aan de Universiteit Leiden (niet verbonden aan een faculteit)
 5. Studentenpartijen (met kieslijst voor faculteitsraad of Universiteitsraad)

Weet je niet zeker of jouw organisatie in aanmerking komt voor financiële steun?

Bekijk de informatie voor studentenorganisaties voor de criteria en de procedures voor het aanvragen van financiële steun voor leden.

Voor studentenorganisaties

Nadat je studentenorganisatie financiële ondersteuning heeft aangevraagd, zal Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) een beslissing nemen over deze aanvragen en je organisatie informeren over de hoogte van de toegekende financiële ondersteuning.

Je studentenorganisatie vult vervolgens een voorzittersverklaring in, ondertekend door ieder bestuurslid, waarin staat op hoeveel financiële ondersteuning ieder bestuurslid recht heeft. Als bestuurslid krijg je een kopie van deze voorzittersverklaring, zodat je uitbetaling kunt aanvragen.

 • Heb je een vraag over het bedrag dat aan jou is toegekend? Neem contact op met de voorzitter van je studentenorganisatie.

Voor facultaire medezeggenschapsorganen

Jaarlijks vraagt de assessor van jouw faculteit financiële ondersteuning aan voor alle studentleden van facultaire medezeggenschapsorganen. Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) neemt een besluit over deze aanvragen en stuurt vervolgens per e-mail een toekenningsbesluit naar elk studentlid waarin staat op hoeveel financiële ondersteuning diegene recht heeft. Je hebt dit toekenningsbesluit nodig om uitbetaling aan te vragen.

De compensatie bedraagt 315 euro per toegekende bestuursmaand. Als je in de periode dat je bestuurswerk deed, recht had op een aanvullende beurs van DUO, wordt het bedrag per maand daarmee aangevuld.

Alleen bij voltijdbestuur: vergoeding collegegeld

Als je een voltijdbeurs krijgt (12 maanden), ontvang je naast bovenstaande ook een eenmalige vergoeding ter hoogte van het wettelijk tarief voor het collegegeld. Deze vergoeding ontvang je maandelijks samen met de bestuursbeurs. Als je je gedurende het studiejaar uitschrijft, moet je een evenredig gedeelte van deze vergoeding terugbetalen.

Collegegeldvrij besturen

Als je een voltijdbestuur doet, kun je ook kiezen voor collegegeldvrij besturen. In dat geval teken je bij de aanvraag van uitbetaling een contract, waarin je verklaart dat je tijdens je bestuursperiode niet ingeschreven zal staan de Universiteit Leiden, maar het daaropvolgende jaar wel.

Let op: als je kiest voor collegegeldvrij besturen heb je geen recht op studiefinanciering van DUO (zoals een lening of ov-kaart)!

Wanneer

Voltijdbestuur

 • Voor aanvang van je bestuurswerk
  Een aanvraag voor uitbetaling van een voltijdbeurs (12 maanden) doe je voor je bestuurswerk begint.

Deeltijdbestuur

 • Uiterlijk drie maanden na beëindiging studie
  Je kunt uitbetaling aanvragen tot drie maanden nadat je je opleiding hebt beëindigd.
 • Deadline: 31 december
  Je aanvraag moet uiterlijk op 31 december van het collegejaar waarin je het bestuurswerk deed, binnen zijn. Voorbeeld: Als je in collegejaar 2019/2020 bestuurswerk deed, is de deadline 31 december 2020.

Hoe

 1. Ga na of je (nog) voldoet aan de voorwaarden.
 2. Verzamel de benodigde documenten:
  • Verklaring waaruit blijkt voor hoeveel maanden je financiële steun hebt gekregen:
   • voor bestuursleden van studentenorganisaties: een ingevulde voorzittersverklaring
   • voor studentleden van facultaire medezeggenschapsorganen: het toekenningsbesluit vanuit Studenten- en Onderwijszaken (SOZ).
  • Bewijs van inschrijving, of, als je kiest voor collegegeldvrij besturen, een ingevuld contract collegegeldvrij besturen (alleen voor voltijdbestuur).
  • Als je in de bestuursperiode recht hebt op een aanvullende beurs: een kopie van het financieel overzicht van DUO.
 3. Vul het aanvraagformulier in.

Moment van uitbetaling

Deeltijdbestuur

Je ontvang de beurs na afloop van je bestuurswerk, in één keer.

Voltijdbestuur

Je ontvangt je beurs tijdens je bestuurswerk, per maand.

Studeer je in het LUMC en heb je interesse in een bestuursfunctie? Dan zijn er twee mogelijkheden binnen de faculteit. Je kunt solliciteren op de functie van student-assessor, of voor een plek in het M.F.L.S.-bestuur. Solliciteren is elk jaar mogelijk, houd hiervoor de verschillende kanalen goed in de gaten. Wil je weten of een bestuursfunctie in het algemeen iets voor jou is? Dan kun je ook meedoen aan het join the board programma. 

Student-assessor

De student-assessor adviseert de decaan (Raad van Bestuur) over onderwijs- en studentenzaken en is voorzitter van de student-adviescommissie (SAC). Hij of zij is aanwezig bij officiële gelegenheden zoals oraties. Verder werkt de assessor samen met de M.F.L.S. en de andere studentenvertegenwoordigers op facultair, universitair en landelijk niveau. Voor vragen over het onderwijs kun je altijd terecht bij de assessor via assessor@lumc.nl, kamer K1-97. 

M.F.L.S.-bestuur

Het M.F.L.S.-bestuur adviseert ook de Raad van Bestuur en zet zich in voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast heeft de vereniging veel commissies die activiteiten organiseren om de band tussen studenten en docenten te versterken. Voor vragen kun je contact opnemen via info@mfls.nl of telefoonnummer 071-5264484. De locatie van het M.F.L.S. is K1-69.

Join the board programma

Ben je een student Geneeskunde of Biomedische Wetenschappen (zowel bachelor als master) en aantoonbaar geïnteresseerd in een bestuurlijke carrière? Dan kan een Join the Board programma interessant zijn voor jou. In dit programma loop je enkele dagdelen mee met de leden van de Raad van Bestuur. Al doende maak je kennis met wat het besturen van een universitair medisch centrum inhoudt. Meer informatie: Lid Raad van Bestuur/Decaan LUMC en Secretaris van de Decaan, tel. 071 - 526 2559.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.