Universiteit Leiden

nl en

Leids Assessoren Overleg

In het bestuur van iedere faculteit zit één student-lid. Deze student wordt assessor genoemd, en is verantwoordelijk voor de portefeuille studentenzaken. De assessor behartigt de belangen van studenten in de besluit- en beleidsvorming van het faculteitsbestuur. De assessoren zijn verenigd in het Leids Assessoren Overleg (LAssO) en overleggen in die samenstelling elke zes weken met de rector magnificus, het hoofd van de afdeling Student Support Services (SOZ) en een beleidsadviseur Onderwijs van SAZ in het Studentenzakenberaad (SZB).

Daarnaast overlegt het LAssO op universitair niveau ook met de Universiteitsbibliotheek, het Expertisecentrum Diversiteit en Inclusie en andere partijen. Het LAssO is tevens verantwoordelijk voor de verdeling van de financiële ondersteuning voor studentbestuurders en –medezeggenschap. Ook beschikt het LAssO over een budget voor subsidies voor interfacultaire initiatieven (IFI).

Wil je meer weten over wat een assessor doet of heb je een vraag, idee of verbeterpunt voor de faculteit? Neem dan contact op met de assessor van jouw faculteit. Als je algemene vragen hebt voor het LAssO kun je contact opnemen met de voorzitter van het LAssO.

Assessoren per faculteit

Archeologie Imen el Idrissi
assessor@arch.leidenuniv.nl
Geesteswetenschappen Nova Verkerk (vice-voorzitter)
assessor@hum.leidenuniv.nl 
Governance and Global Affairs  Sterre Burmeister (voorzitter)
assessor@fgga.leidenuniv.nl 
LUMC Matteo Demorest
assessor@lumc.nl 
Rechtsgeleerdheid  Hannah Saberi
assessor@law.leidenuniv.nl
Sociale Wetenschappen Laura Boncz
assessor@fsw.leidenuniv.nl
Wiskunde en Natuurwetenschappen Nalani Verwoord
assessor@science.leidenuniv.nl

 

In het LUMC is de assessor Milou Voogd de linking-pin tussen de studenten en de raad van bestuur van het LUMC. Zij adviseert de raad van bestuur LUMC, in het bijzonder de decaan, over onderwijs- en studentzaken. Hiertoe neemt zij zitting in verschillende student- en onderwijsoverleggen van alle universitaire opleidingen in het LUMC en is zij actief betrokken bij beleid- en besluitvorming. Tevens is zij voorzitter van de Student-Advies Commissie. Zij werkt nauw samen met bestuurders in het LUMC, de studentenraad, opleidingscommissies, het M.F.L.S.- bestuur en andere studentvertegenwoordigers.

Milou Voogd

Ook neemt de assessor plaats in universiteitsbrede organen, zoals het Leids Assessoren Overleg (LAssO), met daarin de zeven assessoren van de zeven faculteiten van de Universiteit Leiden. Samen werken de Leidse assessoren aan zaken die alle studenten van de universiteit aangaan en overleggen zij met de o.a. de vice-rector magnificus. Ten slotte behartigt zij ook het studentenbelang op nationaal vlak in landelijke overleggen met de assessoren van andere (bio)medische faculteiten. Met deze centrale positie in de faculteit, is de assessor een verbindende factor tussen opleidingen, tussen bestuurders en studenten, tussen de Universiteit Leiden en het LUMC en tussen andere (bio)medische faculteiten in Nederland.

Bij vragen kunt u haar bereiken via assessor@lumc.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.