Universiteit Leiden

nl en

Leids Assessoren Overleg

In het bestuur van iedere faculteit zit één student-lid. Deze student wordt assessor genoemd, en is verantwoordelijk voor de portefeuille studentenzaken. De assessor behartigt de belangen van studenten in de besluit- en beleidsvorming van het faculteitsbestuur. De assessoren zijn verenigd in het Leids Assessoren Overleg (LAssO) en overleggen in die samenstelling elke zes weken met de rector magnificus, het hoofd van de afdeling Student Support Services (SOZ) en een beleidsadviseur Onderwijs van SAZ in het Studentenzakenberaad (SZB).

Daarnaast overlegt het LAssO op universitair niveau ook met de Universiteitsbibliotheek, het Expertisecentrum Diversiteit en Inclusie en andere partijen. Het LAssO is tevens verantwoordelijk voor de verdeling van de financiële ondersteuning voor studentbestuurders en –medezeggenschap. Ook beschikt het LAssO over een budget voor subsidies voor interfacultaire initiatieven (IFI).

Wil je meer weten over wat een assessor doet of heb je een vraag, idee of verbeterpunt voor de faculteit? Neem dan contact op met de assessor van jouw faculteit. Als je algemene vragen hebt voor het LAssO kun je contact opnemen met de voorzitter van het LAssO.

Assessoren per faculteit

Archeologie Imen el Idrissi
assessor@arch.leidenuniv.nl
Geesteswetenschappen Nova Verkerk (vice-voorzitter)
assessor@hum.leidenuniv.nl 
Governance and Global Affairs  Sterre Burmeister (voorzitter)
assessor@fgga.leidenuniv.nl 
LUMC Matteo Demorest
assessor@lumc.nl 
Rechtsgeleerdheid  Hannah Saberi
assessor@law.leidenuniv.nl
Sociale Wetenschappen Laura Boncz
assessor@fsw.leidenuniv.nl
Wiskunde en Natuurwetenschappen Nalani Verwoord
assessor@science.leidenuniv.nl

 

Assessor W&N

De assessor is het student-lid van het faculteitsbestuur, dat verder bestaat uit de decaan (verantwoordelijk voor onderzoek), de vice-decaan (verantwoordelijk voor onderwijs) en de directeur bedrijfsvoering. Binnen het bestuur is de stem van de student belangrijk, vandaar dat er een student-lid aangesloten is. Zo wordt een evenwichtige vertegenwoordiging gecreeërd, waarin de gehele faculteit aanwezig is.

Behalve met het faculteitsbestuur houdt de assessor zich bezig met andere faculteitsbrede zaken, zoals de opleidingscommissies, de studieverenigingen, faculteitsbladen en facultaire evenementen. Ook neemt de assessor plaats in universiteitsbrede organen, zoals het Leids Assessoren Overleg (LAssO), met daarin de zeven assessoren van de zeven faculteiten van Universiteit Leiden. Samen werken de assessoren aan zaken die alle studenten van de universiteit aangaan.

LAssO Beurzen: B-pot en C-pot

De assessor zit, zoals eerder genoemd, in het LAssO. Dit overlegorgaan geeft onder andere advies aan Science Onderwijs- en Studentenzaken (SOSZ) over de verdeling van de B- en C-pot. Deze potten bevatten een vergoeding voor het organiseren van activiteiten. De B-pot is voor studenten van studieverenigingen die een eenmalige academische activiteit organiseren, de C-pot is specifiek voor activiteiten gericht op de arbeidsmarkt. Voor de C-pot hoeft de activiteit niet eenmalig te zijn, op onze faculteit is de Bètabanenmarkt daar een goed voorbeeld van.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.