Universiteit Leiden

nl en

Universiteitsraad, faculteitsraden en opleidingscommissies

De Universiteitsraad en faculteitsraden zijn democratisch gekozen medezeggenschapsorganen waarin studenten en medewerkers van de universiteit en/of faculteit samen zijn vertegenwoordigd. Op opleidingsniveau is de medezeggenschap actief in de vorm van de opleidingscommissie.

De Universiteitsraad

De Universiteitsraad (UR) heeft als taak het College van Bestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en in voorkomende gevallen mee te beslissen over belangrijke onderwerpen. De bevoegdheden van de Universiteitsraad worden door de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Reglement Universiteitsraad bepaald.

Voor meer informatie en de agenda, data en verslagen van de UR-vergaderingen en van de overlegvergaderingen tussen de UR en het CvB, bezoek de Organisatiegids.

Faculteitsraden

Elke faculteit heeft een faculteitsraad (FR). De faculteitsraad is na de universiteitsraad het hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit. De Faculteitsraden bestaan uit personeelsleden en studenten. Je leest er meer over op het tabblad van je faculteit, of in de Organisatiegids.

Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een eigen Opleidingscommissie (OLC). In de opleidingscommissie (OLC) denken studenten en docenten met elkaar na over het onderwijs. De OLC kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het opleidingsbestuur, faculteitsbestuur en faculteitsraad over de kwaliteit van het onderwijs, de Onderwijs- en Examenregeling (OER), en onderwijsfaciliteiten. Als jouw opleiding meer informatie biedt over de OLC, vind je die op het tabblad van je opleiding.

Actief worden in de medezeggenschap?

Lijkt het je wat om actief te worden in de medezeggenschap? Om een goed beeld te krijgen van de verschillende medezeggenschapsorganen kun je naar openbare vergaderingen gaan. Voor meer informatie over medezeggenschap in de UR of FR kun je contact opnemen met de partijen die actief zijn in de UR of FR. Je kunt ook je eigen partij oprichten. Wil je lid worden van een Opleidingscommissie? Neem dan contact op met de OLC van jouw opleiding.

Opleidingscommissie Bestuurskunde

De bachelor Bestuurskunde heeft opleidingscommissie (OLC). Deze is samengesteld uit wetenschappelijk medewerkers en studenten.

De OLC kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het opleidingsbestuur en eventueel ook aan het faculteitsbestuur over allerlei zaken die het onderwijs betreffen. Daarbij valt te denken aan de jaarlijkse vaststelling van het onderwijs- en examenreglement (OER), het onderwijsprogramma, de onderwijsfaciliteiten en de evaluaties van de gegeven cursussen. Er wordt met name gekeken naar de opbouw en inhoud van het onderwijsprogramma, de overlap tussen cursussen, de aansluiting van cursussen op elkaar, de regelingen rond tentamens en examens, enzovoorts.

De OLCs vergaderen ongeveer éénmaal per maand. De vergaderingen zijn voor onze eigen docenten en studenten openbaar. Bij bijzondere agendapunten kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Leden

De opleidingscommissies bestaan uit zowel personeelsleden als studentleden. De zittingstermijn van de studenten is één jaar (herverkiezing is mogelijk).

Wetenschappelijke staf:  
Dr. Valérie Pattyn (voorzitter) 
Dr. Carola van Eijk
Drs. Rajeev Lachmipersad

 
Studentleden (academisch jaar 2022-2023):  

Sarah Chen
Wim Janssen
Jamie Werkman

Contact

Klachten over het onderwijs en suggesties ter verbetering zijn bij de op­leidings­commissies altijd welkom via BOLC_BSK@fgga.leidenuniv.nl. Vermeld over welke opleiding of welk vak het precies gaat. E-mails worden vertrouwelijk behandeld en docenten (met uitzondering van de voorzitter van de OLC) hebben geen toegang tot deze mailbox. Als een klacht over het onderwijs in de OLC wordt besproken is dit in principe in afwezigheid van belanghebbende docentleden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.