Universiteit Leiden

nl en

Estafette-Q&A tijdens facultaire opening academisch jaar

Voor het eerst sinds 2019 kon de gemeenschap van de Faculteit der Sociale Wetenschappen weer fysiek bijeenkomen voor de facultaire opening van het academisch jaar. De centrale hal van het Pieter de la Courtgebouw was gezellig vol met studenten en medewerkers, die met een drankje en een bitterbal in de hand konden luisteren naar een talkshow in de vorm van een ‘estafette-Q&A’, begeleid door decaan Paul Wouters.

Rond vieren begint het publiek de centrale hal binnen te druppelen, waar de borrelhapjes en drankjes al klaar staan. We zijn het gelukkig nog niet ontwend om met elkaar de centrale ruimte van het gebouw om te toveren tot het kloppend hart van de gemeenschap.

Om half vijf doorbreekt Paul Wouters het geroezemoes: tijd om te beginnen met de talkshow, waarin verschillende kanten van het visie- en strategieplan van de Faculteit worden bediscussieerd door gasten die er persoonlijk bij betrokken zijn. De talkshow neemt de vorm aan van een ‘estafette-Q&A’, waarbij de verschillende gasten aan elkaar een vraag stellen.

‘Als er iets nieuws binnenkomt, moet er ook iets uit’

Als eerste aan de beurt om een vraag te beantwoorden is Arjaan Wit, universitair hoofddocent bij het Instituut Psychologie en projectleider van het project Development and Management of Teaching. Wat zijn de basisvoorwaarden om dit project tot een succes te maken, vraagt Paul Wouters aan hem.

‘Dit project is niet bedoeld om méér stress en werkdruk te geven aan docenten die enthousiast worden van onderwijs geven. Een van de voorwaarden is dus: als er iets nieuws binnenkomt – nieuwe taken, nieuwe mogelijkheden – dan moet er ook iets uit,’ aldus Arjaan Wit.

‘Studenten kunnen invloed hebben en worden gehoord’

De volgende is Laura Boncz, de nieuwe assessor van het Faculteitsbestuur. De decaan verwelkomt haar hartelijk: ‘We zijn erg blij dat je bereid bent om op je eerste dag in je rol als assessor al uitgedaagd te worden!’

Arjaan Wit wil van Laura Boncz weten hoe ze denkt dat de stille meerderheid van de FSW-studenten betrokken kan worden, aangezien die uiteraard wel een mening hebben over het onderwijs dat ze krijgen. ‘Studenten zijn een even belangrijk onderdeel van de faculteit als onze onderzoekers en docenten,’ zegt de kersverse assessor. ‘Ik denk dat social media een grote rol kan spelen in het bereiken van de grote groep studenten die zich niet uitspreekt, maar wel een mening heeft. We kunnen ze laten zien dat studenten invloed kunnen hebben en gehoord worden.’

‘Evenementen met expliciet het doel om integratie te bevorderen’

Laura Boncz heeft een vraag voorbereid voor Anouk de Koning, universitair hoofddocent bij het Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Hoe kan de faculteit eraan bijdragen dat Nederlandse en internationale studenten meer verbinding met elkaar zoeken?

‘Afgelopen jaar heeft een groep studenten zich voor het vak Fieldwork NL zich over deze vraag gebogen. Een van hun conclusies was dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de universiteit, en dus ook de faculteit, om evenementen te organiseren die expliciet tot doel hebben om integratie te bevorderen,’ zegt Anouk de Koning. ‘We kunnen van andere instituten, faculteiten en universiteiten leren wat echt een verschil maakt voor internationale studenten.’

‘We moeten ons bewust zijn van onze en andermans achtergrond’

Vervolgens is de beurt aan Carine ten Doesschate, student-lid van de Faculteitsraad. Anouk de Koning vertelt dat het haar tijdens het lezen van het visie- en strategieplan opviel dat inclusie een belangrijk thema is, en dat het om iemands ideeën gaat en niet om diens achtergrond. Maar, zegt ze, een idee dat je hebt is altijd gekoppeld aan je achtergrond, zoals gender, maatschappelijke klasse of cultuur. Hoe neemt de Faculteitsraad dat mee in hun discussies?

Carine ten Doesschate vindt dat we ten eerste moeten erkennen dat onze perspectieven altijd verbonden zijn aan onze achtergrond. ‘Als Faculteitsraad willen we niet dat het gesprek gaat over waar iemand vandaan komt, maar we zijn ons wel bewust van het feit dat iemand een achtergrond heeft die zijn of haar ideeën beïnvloedt. We moeten iedereen betrekken en openstaan voor andere ideeën, kritiek en reactie op onze eigen visie. De faculteit kan een rolmodel zijn daarin.’

‘Elk jaar een frisse impuls voor de academische gemeenschap’

Tot slot heeft Carine ten Doesschate een vraag voor Paul Wouters, en daarmee is de estafettecirkel rond. Hoe zijn studenten betrokken tijdens het schrijfproces van het visie- en strategieplan, wil ze weten.

‘Het is in zo’n grote organisatie als deze faculteit altijd moeilijk om het bestuursniveau te verbinden met de praktijk,’ geeft de decaan direct toe. ‘Communicatie is cruciaal. We hebben ontzettend interessante feedbacksessies gehad met studenten over het visie- en strategieplan – niet alleen over onderwijs, maar ook over de sociaal-politieke dimensies van wat de Faculteit der Sociale Wetenschappen zou moeten doen en zijn. Het mooie aan een universiteit is dat er elk jaar een nieuwe generatie studenten binnenkomt, die een frisse impuls geven aan de academische gemeenschap.’

Op het nieuwe academische jaar!

Met het antwoord van Paul Wouters is de talkshow ten einde gekomen. Hij heft het glas. ‘Bedankt voor jullie aanwezigheid. Bij dezen open ik het academisch jaar ’22-’23!’

Uiteraard gaat de borrel nog wat langer door, en de hal wordt gevuld met het geluid van een levendige gemeenschap. Wat een genot om te zien dat een evenement als de opening academisch jaar ons weer de kans geeft om elkaar fysiek te ontmoeten op de faculteit.

De thema’s in de talkshow zijn voortgekomen uit het visie- en strategieplan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Er wordt hard gewerkt aan de definitieve versie van het plan.

Beeld: Daantje Gutker de Geus
Tekst: Emma Knapper

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.