Universiteit Leiden

nl en

Brightspace Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Brightspace wordt de nieuwe digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden per collegejaar 2020/2021.

Inschrijven in Brightspace

De inschrijving voor een omgeving van een bepaald vak in Brightspace gaat altijd via uSis. Het inschrijven in Brightspace zelf is dus niet mogelijk. Hoe schrijf je je in?

  • Schrijf je via uSis in voor de hoorcolleges van het vak (bekijk de informatie over inschrijven voor vakken en tentamens). Dit is mogelijk vanaf 28 dagen voor de startdatum van het vak en zolang het onderwijs loopt.
  • Zodra je je hebt ingeschreven in uSis, word je vanzelf voor de bij het vak behorende omgeving(en) ingeschreven in Brightspace. Deze omgeving(en) vind je dan in Brightspace onder 'My Courses'.
  • Bij een klein aantal vakken vinden geen hoorcolleges plaats. Toegang tot Brightspace is dan te verkrijgen door je in te schrijven voor de werkgroep en/of het tentamen.
  • In de Brightspace-omgeving vind je meer informatie over eventueel werkgroeponderwijs. Inschrijven voor een werkgroep via uSis is mogelijk vanaf 14 dagen voor aanvang van de eerste werkgroep.

Per september 2020 stappen alle vakken over op Brightspace. Blackboard wordt dus niet langer gebruikt.

De Brightspace-omgeving van een vak wordt één tot twee weken voor de start van het onderwijs openbaar gemaakt voor studenten.

Eerstejaars studenten in tutorgroepen worden automatisch aangemeld voor het onderwijs en daarmee voor Brightspace. Zij hoeven dus verder niets te doen.

Afmelden voor een Brightspace-omgeving kan alleen als je je uitschrijft voor het onderwijs in uSis.

Aan de slag met Brightspace

Inloggen op Brightspace gaat met je ULCN-account. Voor algemene informatie en handleidingen voor Brightspace ga je naar https://universiteitleiden.screenstepslive.com.

Contact

Heb je vragen over Brightspace en/of lukt het je niet om ermee aan de slag te gaan? Neem dan contact op met de helpdesk.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.