Universiteit Leiden

nl en

Welkom bij de Universiteit Leiden

Begint binnenkort jouw studententijd aan de Universiteit Leiden? Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om je studie goed te beginnen.

Bachelor- of masterstudent?

Op het tabblad van je faculteit of opleiding lees je wat je moet doen om snel je weg te vinden en je optimaal voor te bereiden.

Uitwisselingsstudent?

Op de website voor uitwisselingsstudenten vind je alle informatie die je nodig hebt om voorbereid aan je semester te beginnen.

Welkom in Leiden

Informatie voor nieuwe bachelor- en masterstudenten

Met je ULCN account heb je toegang tot verschillende ICT diensten van de Universiteit Leiden, zoals MyStudymap, Brightspace, uSis en uMail. Lees hier hoe je aan een studentenaccount komt. 

Na het ontvangen en activeren van je ULCN account, vraag je direct een LU card aan. Deze gebruik je als:

 • Legitimatiebewijs van de Universiteit Leiden
 • Bibliotheekkaart van de UBL
 • Print- en kopieerkaart
 • Toegangskaart tot gebouwen en ruimtes
 • Toegangskaart tot parkeerterreinen
 • Toegangskaart tot de Hortus Botanicus

LET OP: een LU-card is geen bewijs van inschrijving! Je krijgt een collegekaart als je definitief ingeschreven bent.

Elke opleiding heeft een eigen curriculum. Zie de Studiegids voor informatie over het curriculum, de vakinhoud en benodigd studiemateriaal.

Zodra jou bekend is welke vakken je moet volgen en welk studiemateriaal je daarvoor nodig hebt, kun je op de pagina Boeken en studiemateriaal lezen hoe je aan het studiemateriaal kunt komen.

Voor het inschrijven voor onderwijs en tentamens gelden regels. Zo ook voor deelname aan het onderwijs en tentamens. Daarnaast zijn er buiten de reguliere tentamenkansen mogelijkheden waar je als student aanspraak op kunt maken, mits je aan de voorwaarden voldoet. Meer informatie hierover lees je op de pagina over het inschrijven voor vakken en tentamens.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Ieder vak een eigen leeromgeving in Brightspace.
Studenten kunnen gemakkelijk vanaf iedere computer (of mobiel apparaat), sheets en andere relevante documenten ophalen, vragen stellen, discussiëren, nieuwsbe­richten van de docent lezen en digitale opdrachten maken en inleveren.

1. Wat betekent dit voor studenten?

Het betekent dat studenten, willen zij met succes het onderwijs kunnen volgen, regelmatig op de Brightspace-omgeving van hun vak(ken) moeten kijken. De docenten gaan ervan uit dat de op Brightspace geplaatste informatie door de studenten gelezen zal worden.

Toegang tot een Brightspace-omgeving (enrollen)

Na aanmelding voor het onderwijs en/of tentamen in MyStudymap krijg je toegang tot de bijbehorende omgeving in Brightspace.
Voor eerstejaarsstudenten (die ingedeeld zijn in een tutorgroep) geldt dat ze door het OIC worden aangemeld voor het onderwijs en daarmee ook voor de Brightspace-omgeving van het vak dat ze volgen. 

Bekijk voor meer informatie deze pagina.

Vragen over Brightspace? 

Er zijn handleidingen beschikbaar op: universiteitleiden.screenstepslive.com

Verder staat er op elke Brightspace-omgeving een menu-item ‘Help’ waarmee je automatisch op de betreffende handleidingenpagina terecht komt.

De meeste colleges en werkgroepen worden gegeven op locatie en dan vindt het plaats in het KOG, oftewel het Kamerlingh Onnes Gebouw. Een plattegrond van het gebouw vind je hier.

Tijdens de bachelor Rechtsgeleerdheid leiden we je op tot academisch jurist met de juiste basis voor de arbeidsmarkt of voor een vervolgopleiding. De in Leiden geleerde vaardigheden komen goed van pas in je verdere loopbaan, ook als je besluit geen juridisch werk te gaan doen. Bekijk op de site Leiden Law Skills welke vaardigheden je tijdens je studie op kan doen. 

Informatie voor eerstejaars bachelorstudenten

Studiesysteem propedeuse voor voltijdstudenten

Als voltijd eerstejaarsstudent word je voor het begin van het collegejaar ingedeeld in een tutorgroep van ongeveer 30-35 studenten die allemaal dezelfde opleiding volgen als jij. In deze tutorgroep volg je het hele eerste jaar (werkgroep)onderwijs. Voor het studiejaar 2023-2024 worden eerstejaarsstudenten (die zijn ingedeeld in een tutorgroep) automatisch aangemeld voor het onderwijs. Daarmee krijgen ze toegang tot de vakken in in de Brightspace-omgeving. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen.

Studenten in een tutorgroep worden voor alle (her)tentamens en de tussentoets door het OIC vooringeschreven. Studenten dienen wél zelf uiterlijk 10 dagen voor de tussentoets/het (her)tentamen te bevestigen in MyStudyMap.Vanuit het OIC worden de studenten per e-mail geïnformeerd wanneer en hoe ze dat kunnen doen. 

Aanwezigheidsplicht voltijd eerstejaars studenten in een tutorgroep

Voltijd eerstejaars studenten die het onderwijs volgen in een tutorgroep hebben aanwezigheidsplicht bij alle werkgroepen en LLP-bijeenkomsten. Ze worden geacht bij elke werkgroep en LLP-bijeenkomst aanwezig te zijn, maar mogen bij een 5 ec vak één werkgroep missen en bij een vak van 10 ec twee werkgroepen, zonder dat er sancties worden opgelegd.

Als een student de toegestane afwezigheid overschrijdt, wordt de student uitgesloten van deelname aan het tentamen en het hertentamen van dat specifieke vak.

Studeren in deeltijd

De Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden kan ook in deeltijd gevolgd worden. Het deeltijdprogramma van de BA Rechtsgeleerdheid verschilt alleen in studieduur en is qua inhoud identiek aan het voltijdprogramma.

Voltijd studenten hebben in het eerste jaar een aanwezigheidsplicht bij werkgroepen en tentamens en zijn ingedeeld in vaste tutorgroepen, waarmee ze de werkgroepen volgen. Als de voltijdstudie geen optie voor je is, omdat je bijvoorbeeld al werkt of nog een andere studie volgt, kan je deze studie in deeltijd volgen. Je maakt je eigen planning en bepaalt zelf wat haalbaar is.

Het deeltijdprogramma is géén avondopleiding: houdt rekening met zo’n 25 uur per week aan studeren. Sommige opleidingen hebben gecombineerde hoorcolleges/werkgroepen in de avond maar veel onderwijs is overdag. Tentamens zijn altijd overdag.

Studiepunten

In het voltijdprogramma duurt de bachelor 3 jaar en heeft elk jaar 60 studiepunten. De duur van het deeltijdprogramma ligt voor een groot deel aan de mogelijkheden die je zelf hebt om naast andere verplichtingen onderwijs te volgen. De duur voor deeltijders ligt rond de 4,5 jaar, waarbij elk jaar ongeveer 40 studiepunten heeft. Voor de studenten van het voltijdprogramma is het verplicht om in het eerste jaar het bindend studieadvies (BSA) van 45 studiepunten te behalen. Voor deeltijdstudenten is deze verplichte norm 30 studiepunten.

Deeltijd studenten schrijven zichzelf in voor onderwijs en (her)tentamens via MyStudyMap. Meer informatie hierover lees je op de pagina over het inschrijven voor vakken en tentamens.

Maatwerk

De bachelorstudie als deeltijd volgen is maatwerk, waarbij getracht wordt de contacturen zo goed mogelijk aan te laten sluiten.

Bekijk voor meer informatie dit document (pdf). Na je inschrijving kan je met de studieadviseurs contact opnemen om eventueel een planning te maken.

Voor propedeusetentamens geldt dat er per jaar maximaal twee kansen bestaan om een tentamen te maken. Voltijd eerstejaarsstudenten die in een tutorgroep zijn ingedeeld moeten voldoen aan de aanwezigheidsplicht om deel te mogen nemen aan het tentamen. 
Om toegang te krijgen tot het hertentamen moeten voltijd eerstejaarsstudenten in een tutorgroep aan het eerste tentamen hebben deelgenomen, én daarvoor minimaal een 4 hebben behaald.
Als deeltijdstudent hoef je niet deel te nemen aan de eerste kans, maar áls je deelneemt moet je wel minimaal een 4 behalen om toegang te krijgen tot het hertentamen.

Taaltoets

 • Onder alle propedeuse studenten (zowel voltijd als deeltijd) wordt een taaltoets afgenomen.
 • Studenten van de Juridische Opleidingen dienen de juridische taaltoets te maken. Studenten Criminologie dienen de criminologische taaltoets te maken.
 • De taaltoets dient te worden behaald om de propedeuse te kunnen behalen. 
 • Om toegang te krijgen tot de digitale leeromgeving van de Taaltoets in Brightspace, dien je je in te schrijven via Mystudymap voor het tentamen.
 • Hoe dit werkt lees je hierboven bij inschrijven voor vakken en tentamens.
 • Voor meer informatie over de taaltoets, oefenmateriaal (zoals oude taaltoetsen) en de afnamedata van de taaltoets wordt verwezen naar de taaltoetsomgeving op Brightspace.
 • Mededelingen over de taaltoets, zoals antwoordsleutels (publicatie binnen enkele dagen na de taaltoetsafname) worden ook op deze omgeving gepubliceerd. 
 • Begin tijdig met eventueel noodzakelijke voorbereidingen voor de taaltoets. Houd hierbij rekening met (her)tentamens van andere vakken die in dezelfde periode worden afgenomen als de taaltoets.

Meer informatie over LLP vind je hier

Binnenkort begint jouw studententijd in aan de Universiteit Leiden. Lees hier wat je moet doen om snel je weg te vinden en je optimaal voor te bereiden.

Regelen voor je studie begint

Een introductieprogramma is de beste én de leukste manier om de stad, het studentenleven en je medestudenten te leren kennen!

 • EL CID (Enige Leidse Commissie Introductie Dagen)
  De EL CID-week is het introductieprogramma voor alle eerstejaars in Leiden. Lees meer over EL CID
   
 • HOP  (The Hague Orientation Programme)
  De HOP-week is het introductieprogramma voor bachelor- en masterstudenten (ook internationaal) in Den Haag. Lees meer over HOP
   
 • OWL (Leiden University Orientation Week)
  De OWL is de introductieweek speciaal  voor internationale studenten.  Lees meer over de OWL
   
 • Start je Toekomst
  Start je Toekomst is een programma om studenten die als eerste in hun familie gaan studeren een goed beeld te geven wat het is om te studeren aan de Universiteit. Lees meer over Start je Toekomst

Als student aan de Universiteit Leiden krijg je een studentenaccount (ULCN-account). Dit geeft je toegang tot verschillende systemen en de studieplekken op de universiteit. Je moet je ULCN-account hiervoor eerst activeren.

Lees meer over het ULCN-account

De LU-Card geldt als legitimatiebewijs en geeft je toegang tot verschillende faciliteiten. Je moet de LU-Card zelf aanvragen voor je met je studie start.

Lees meer over de LU-Card

Zorg dat je weet waar je wanneer moet zijn voor je eerste dag begint.

Bekijk je rooster

In de Studiegids vind je alle gedetailleerde informatie over de cursussen die je gaat volgen, waaronder de leerdoelen, manier van toetsing en literatuur per vak. Ook vind je hier inschrijfcodes voor vakken en tentamens.

Voor het inschrijven voor onderwijs en tentamens gelden regels. Zo ook voor deelname aan het onderwijs en tentamens. Daarnaast zijn er buiten de reguliere tentamenkansen mogelijkheden waar je als student aanspraak op kunt maken, mits je aan de voorwaarden voldoet. Meer informatie hierover lees je op de pagina over het inschrijven voor vakken en tentamens.

Voor eerstejaars voltijd studenten ingedeeld in een tutorgroep zie ook de informatie onder 'tutoraat'.

Voor propedeusetentamens geldt dat er per jaar maximaal twee kansen bestaan om een tentamen te maken. Voltijd eerstejaarsstudenten die in een tutorgroep zijn ingedeeld moeten aan het eerste tentamen hebben deelgenomen, én daarvoor minimaal een 4 hebben behaald om toegang te krijgen tot het hertentamen. Als deeltijdstudent hoef je niet deel te nemen aan de eerste kans, maar als je deelneemt moet je wel minimaal een 4 behalen om toegang te krijgen tot het hertentamen.

 • Onder alle propedeuse studenten (zowel voltijd als deeltijd) wordt een taaltoets afgenomen.
 • Studenten van de Juridische Opleidingen dienen de juridische taaltoets te maken. Studenten Criminologie dienen de criminologische taaltoets te maken.
 • De taaltoets dient te worden behaald om de propedeuse te kunnen behalen. 
 • Om toegang te krijgen tot de digitale leeromgeving van de Taaltoets in Brightspace, dien je je in te schrijven via Mystudymap voor het tentamen.
 • Hoe dit werkt lees je hierboven bij Inschrijven voor onderwijs en tentamens. 
 • Voor meer informatie over de taaltoets, oefenmateriaal (zoals oude taaltoetsen) en de afnamedata van de taaltoets wordt verwezen naar de taaltoetsomgeving op Brightspace.
 • Mededelingen over de taaltoets, zoals antwoordsleutels (publicatie binnen enkele dagen na de taaltoetsafname) worden ook op deze omgeving gepubliceerd. 
 • Begin tijdig met eventueel noodzakelijke voorbereidingen voor de taaltoets. Houd hierbij rekening met (her)tentamens van andere vakken die in dezelfde periode worden afgenomen als de taaltoets.

In het eerste semester van het eerste studiejaar volg je als voltijdstudent het LLP-onderwijs in een tutorgroep van ongeveer 30-35 studenten. Iedere tutorgroep wordt begeleid door een docenttutor en een studenttutor. 

Tijdens de bachelor Rechtsgeleerdheid leiden we je op tot academisch jurist met de juiste basis voor de arbeidsmarkt of voor een vervolgopleiding. De in Leiden geleerde vaardigheden komen goed van pas in je verdere loopbaan, ook als je besluit geen juridisch werk te gaan doen. Bekijk op de site Leiden Law Skills welke vaardigheden je tijdens je studie op kan doen. 

Begeleiding en advies

Als voltijd eerstejaarsstudent word je voor het begin van het collegejaar ingedeeld in een tutorgroep van ongeveer 30-35 studenten die allemaal dezelfde opleiding volgen als jij. In deze tutorgroep volg je het hele eerste jaar (werkgroep)onderwijs. Voor het studiejaar 2023-2024 worden eerstejaarsstudenten (die onderwijs volgen in een tutorgroep) automatisch aangemeld voor het onderwijs en daarmee voor de Brightspace-omgeving van het vak wat ze volgen. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen.

Studenten in een tutorgroep worden voor alle (her)tentamens en de tussentoets door het OIC vooringeschreven. Studenten dienen wél zelf uiterlijk 10 dagen voor de tussentoets/het (her)tentamen te bevestigen in MyStudyMap.Vanuit het OIC worden de studenten per e-mail geïnformeerd wanneer en hoe ze dat kunnen doen. 

De studieadviseur is de expert op het gebied van je studie. Je kunt terecht voor advies bij je studie, of het nu gaat om persoonlijke studieproblemen of meer praktische zaken.

Het Onderwijs Informatie Centrum (OIC) verzorgt de registratie van studie- en onderwijsgegevens en geeft allerlei informatie aan studenten.

In je studententijd kom je verschillende uitdagingen tegen. Zowel op het gebied van studie als persoonlijke ontwikkeling kun je hier misschien wel wat hulp bij gebruiken. Ontdek hoe je jouw welzijn een boost kunt geven en bij wie je terechtkunt voor ondersteuning. Lees meer over welzijn

Maak kennis met belangrijke faciliteiten

Hier, op de studentenwebsite, vind je eenvoudig praktische informatie over je studie. Door je studie te selecteren krijg je informatie op maat te zien. Bekijk hier hoe je alles uit de website haalt.

Je collegekaart is je bewijs van inschrijving aan de Universiteit Leiden. Deze is digitaal en is te vinden in de Universiteit Leiden-app.

Lees meer over de collegekaart

In uSis worden al je studiegegevens verwerkt, van je inschrijving tot en met je afstuderen.

Lees meer over uSis

Brightspace is de online leeromgeving van de Universiteit Leiden.

Lees meer over Brightspace

Als student van de Universiteit Leiden krijg je een universitair e-mailaccount: uMail. Hier ontvang je alle e-mails vanuit de universiteit. Je kunt ze laten doorsturen naar een eigen e-mailadres.

Lees meer over uMail

Deze app is onmisbaar voor studenten aan de Universiteit Leiden. Je vindt er al je persoonlijke studie-informatie bij elkaar. Eén keer inloggen en je hebt overal en altijd toegang tot je rooster, resultaten, vrije studieplekken en het nieuws.

Download de app

Haal meer uit je studententijd

Door lid te worden van een vereniging leer je veel mensen kennen en haal je meer uit je studententijd. Behalve studenten- en studieverenigingen zijn er in Leiden en Den Haag ook andere sociale verenigingen, o.a. op het gebied van sport, religie en cultuur.

Lees meer over de verenigingen

Als student aan de Universiteit Leiden heb je toegang tot het brede en voordelige sportaanbod van het Universitair Sportcentrum (USC) in Leiden en Den Haag.

De Juridische Faculteitsvereniging Grotius (J.F.V. Grotius) is een studievereniging verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Iedereen die studeert aan de rechtenfaculteit kan lid worden. ELSA Leiden is de Leidse tak van de 'The European Law Students’ Association'.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.