Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Slimmer jaarrooster Psychologie 2024-2025: minder studiedruk, betere gezondheid

19 februari 2024

Met ingang van het academisch jaar 2024-2025 krijgen alle studenten van Psychologie te maken met een nieuw jaarrooster. Dit houdt in dat het aantal onderwijsweken per blok teruggaat met één week. Eén van de redenen voor de aanpassing is de wens om de studiedruk te verminderen en zo bij te dragen aan de mentale gezondheid van studenten. De slimmere indeling van het onderwijs zorgt voor kortere blokken en meer onderwijsluwe perioden in het volle jaarrooster van Psychologie. Daarnaast zal de zomervakantie enkele weken eerder starten.

Reflecteren, voorbereiden of meer vrije tijd

De extra onderwijsluwe momenten kunnen studenten gebruiken om tot rust te komen, te reflecteren op wat er geleerd is in het afgelopen semester of om zich voor te bereiden op het volgende semester. Eventueel is deze tijd ook in te zetten voor andere activiteiten als familiebezoek, bijbaantjes en workshops. In de masteropleidingen blijft het mogelijk deze ruimte te benutten voor scriptieprojecten of stages.

Wat er concreet verandert

Vanaf academisch jaar 2024-2025:

  • wordt de 3 oktoberweek benut voor regulier onderwijs, met uitzondering van 3 oktober zelf en eventuele extra sluitingsdagen (in 2024 is dat 4 oktober);
  • vinden de reguliere tentamens van blok 2 al in december plaats, wat betekent dat het blok voor de kerst stopt, begin januari onderwijsluw is en in de tweede helft van januari de hertentamens van blok 1 en 2 plaatsvinden;
  • worden de hertentamens van blok 2 in de tweede helft van januari geroosterd en vallen ze daarmee binnen het eerste semester;
  • zijn er na de tentamens van blok 4 eerst enkele onderwijsluwe weken voordat de hertentamens van blok 3 en 4 starten;
  • zal de zomervakantie eerder starten dan tot nu toe het geval was.

Minder onderwijsweken

Belangrijk om te weten is dat niet dezelfde hoeveelheid stof in minder weken wordt aangeboden, maar dat er ruimte ontstaat doordat cursussen kritisch worden beoordeeld door docenten en vervolgens ook inhoudelijk worden aangepast. Daarbij blijft hetzelfde eindniveau gegarandeerd.

Nieuw rooster bekend

Zoals gebruikelijk is vanaf half juni het nieuwe rooster te vinden in My Studymap.

Meer informatie

Meer weten over de achtergrond van het nieuwe jaarrooster? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.