Universiteit Leiden

nl en

Bindend Studieadvies (BSA)

Als student aan de Universiteit Leiden krijg je een bindend studieadvies (BSA). Dit houdt in dat je in het eerste jaar van je bacheloropleiding genoeg studiepunten moet halen om door te gaan naar het volgende jaar van je studie. Bij sommige opleidingen moet je daarnaast aan een aanvullende eis voldoen.

Eisen voor BSA

Om een positief studieadvies te krijgen, moet je in het eerste jaar van je bacheloropleiding voldoende studiepunten halen.

 • Voltijdstudenten: 45 EC
 • Deeltijdstudenten: 30 EC

Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen, bijvoorbeeld dat je een bepaald vak moet hebben gehaald. Bekijk in de Onderwijs- en Examenregeling of er voor jouw opleiding aanvullende eisen gelden.

Hoe werkt het?

De examencommissie van jouw opleiding geeft het studieadvies. Je ontvangt het studieadvies op je uMailadres en onder het tabblad 'E-mail' van de Student Self Service in uSis.

Halverwege het collegejaar, uiterlijk 31 januari, krijg je een eerste advies wat nog niet bindend is. Als je niet op schema ligt, krijg je een waarschuwing van de examencommissie dat je studieprestaties zullen moeten verbeteren om een negatief bindend studieadvies in juni te voorkomen.

Als je studieresultaten in mei of juni nog niet voldoende zijn, ontvang je opnieuw een waarschuwing. Dit is nog niet bindend.

Aan het einde van het collegejaar, uiterlijk 15 augustus, ontvang je het bindend studieadvies.

Heb je je na 1 september ingeschreven en ben je dus later begonnen met het studiejaar? Dan kan de examencommissie het BSA uitstellen tot het einde van je tweede studiejaar.

Negatief studieadvies

Als je een negatief bindend studieadvies krijgt, moet je stoppen met je opleiding en mag je je vier jaar lang niet opnieuw inschrijven voor dezelfde opleiding aan de Universiteit Leiden. Ben je het niet eens met het BSA? Dan kun je in beroep gaan.

Je kunt tot zes weken na bekendmaking van het bindend studieadvies hiertegen in beroep gaan. Vervolgens kan het tot 16 weken duren voordat je de uitspraak ontvangt. Tot die tijd kun je een herinschrijvingsverzoek indienen in Studielink en mag je colleges volgen en tentamens doen. Zolang je beroep loopt is je inschrijving echter niet definitief. Als uit de uitspraak blijkt dat je door mag gaan met je studie zal je inschrijving definitief worden gemaakt en worden eventuele cijfers en studiepunten alsnog toegekend.

Hoe ga je in beroep?

 1. Stel een beroepschrift op. Vermeld hierin:
  • je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer;
  • de datum waarop je het beroep verstuurt;
  • dat je in beroep gaat tegen het bindend studieadvies;
  • waarom het bindend studieadvies volgens jou onterecht is.
 2. Onderteken het beroepschrift en stuur het samen met een kopie van het BSA naar CBE@bb.leidenuniv.nl of via de post naar:

Universiteit Leiden
College van Beroep voor de Examens
Postbus 9500
2300 RA Leiden

Heb je na 1 mei een negatief bindend studieadvies gekregen? Dan mag je je nog steeds aanmelden bij een andere opleiding, ondanks dat je de aanmelddeadline hebt gemist. De opleiding kan wel als voorwaarde stellen dat je meedoet aan een studiekeuzecheck of matching.

Meld je zo snel mogelijk via Studielink aan bij de opleiding van je keuze. Hiervoor moet je eerst contact opnemen met de studentenadministratie van de betreffende instelling. Vraag daarbij ook na of je nog andere stappen moet nemen om aan eventuele aanvullende voorwaarden te voldoen.

Bijzondere situatie

Haal je te weinig studiepunten door een bijzondere situatie, zoals ziekte of een bestuursfunctie? Dan moet de examencommissie daar rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies. Je moet hiervoor op tijd melding doen bij je studieadviseur en een hinderverklaring aanvragen. Is je studieadviseur nog niet op de hoogte van je bijzondere situatie? Bespreek het dan zo snel mogelijk.

Een hinderverklaring aanvragen

Je kunt de hinderverklaring aanvragen bij de commissie BSA van Student- en Onderwijszaken. Volg hiervoor de volgende stappen:

Vraag je arts, psycholoog of een andere deskundige om een verklaring. Bij persoonlijke- of familieomstandigheden kun je een studentendecaan vragen om een verklaring af te geven.

Kun je geen deskundigenverklaring van je arts krijgen?

Vraag je arts om een uitdraai van je patiëntendossier. Daar heb je altijd recht op.

Heb je al eerder een deskundigenverklaring ingeleverd bij Fenestra of de studentendecaan?

In dat geval is het meestal niet nodig om de deskundigenverklaring nogmaals bij je aanvraag toe te voegen. Mocht het toch nodig blijken nadat je je aanvraag hebt verstuurd, dan ontvang je hierover zo snel mogelijk bericht.

De universiteit behandelt je aanvraag vertrouwelijk en volgens de privacywetgeving (AVG). De gegevens die je instuurt worden uitsluitend ingezien door de commissie BSA en haar secretariaat.

Doe het op tijd

Je aanvraag voor hinderverklaring moet uiterlijk 15 juli binnen zijn bij de commissie. Houd er rekening mee dat het tijd kost om een deskundigenverklaring te krijgen.

Ook als je een afspraak met een studentendecaan na 15 juli hebt,  zal dit gesprek mee worden genomen in de beoordeling van de BSA Commissie. Zorg er wel voor dat de aanvraag uiterlijk 15 juli ingediend is.

Wat er gebeurt na de aanvraag

 • De commissie BSA beoordeelt hoe en wanneer je bijzondere situatie je studieprestaties heeft beïnvloed;
 • De commissie BSA stuurt de hinderverklaring naar de examencommissie. Jij ontvangt hiervan een kopie per e-mail;
 • De examencommissie beoordeelt of je door mag gaan met je studie. Zij houdt hierbij rekening met je bijzondere situatie, maar kan alsnog concluderen dat je ondanks je bijzondere situatie beter had moeten presteren. Het is dus niet uitgesloten dat je toch moet stoppen met je studie;
 • In uitzonderlijke situaties kan de examencommissie besluiten om het bindend studieadvies een jaar uit te stellen, omdat zij vindt dat je prestaties op dat moment niet goed te beoordelen zijn;
 • Je ontvangt het besluit van de examencommissie uiterlijk 15 augustus via e-mail.

Vragen?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.