Universiteit Leiden

nl en

Stage en onderzoek in Nederland

Hoe vind je een stage of onderzoeksproject en wat moet je daarvoor verder regelen?

Informatie van je faculteit of opleiding

Op het tabblad van je faculteit of opleiding lees je wat je moet doen om een stage of onderzoeksproject te vinden en wat je daarvoor verder moet regelen.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Er zijn ook regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over het vinden en regelen van een stage of onderzoeksproject. Je vindt ze in de Agenda.

Wees goed voorbereid

Maak altijd duidelijke afspraken en leg deze vast in een stageovereenkomst voordat je begint aan een stage of onderzoeksproject. Controleer ook je positie op het gebied van intellectuele eigendomsrechten.

Vragen

Heb je vragen? Neem dan contact op met je stage- of onderzoekscoördinator.

Stagetestimonials

 

Als je van plan bent om een stage in je studieprogramma op te nemen, kun je hier de verhalen lezen van de studenten die je voorgingen.

 

Stage Consultancy Academy - Odette Vriese

Odette Vriese

 

Na mijn bachelor in ‘Liberal Arts & Sciences: Global challenges’ met een major in ‘World Politics aan het Leiden University College The Hague’ besloot ik de master ‘Public Administration: Public Management’ te volgen aan Universiteit Leiden.

Opdracht/Werkzaamheden

Tijdens mijn beide studies heb ik veel kennis opgedaan maar helaas nog niet zoveel praktijkervaring. Dit was een van de redenen waarom de opdracht van de Consulting Academy mij zo aantrok. Samen met een medestudent hebben wij in opdracht van de gemeente Den Haag onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een internationale meeting place op het gebied van Vrede & Recht in Den Haag. Hierbij voerden wij, onder begeleiding van een ervaren consultant, de opdracht uit. Dit hield in dat ik samen met mijn collega veel verschillende internationale organisaties, zoals het OPCW en de Wildlife Justice Commission, heb geïnterviewd en wij dit uiteindelijk samen met andere data in een eindrapport hebben gepresenteerd voor de gemeente.

Veel geleerd

Tijdens deze stage heb ik veel geleerd en unieke praktijkervaring opgedaan. Dit omdat het een nieuw licht werpt op bestuurskunde en wat je nog meer tijdens je studie leert maar ook omdat ik vanuit een consultancypositie mocht samenwerken met de gemeente. Het was heel leuk dat je niet als een student werd gezien maar serieus werd behandeld als een volwaardig junior consultant. De opdracht was heel interessant, wat natuurlijk alleen maar heeft bijgedragen aan de ervaring. Aan het einde was het wel spannend hoe ons eindrapport zou worden ontvangen, aangezien dit op sommige vlakken afweek van de eerste plannen en verwachtingen van de gemeente. Dit was uiteindelijk helemaal nergens voor nodig aangezien de gemeente heel tevreden was met onze resultaten.

Tips/Advies

Ik vond het heel waardevol om deze stage te lopen. Het heeft me veel geleerd en me de mogelijkheid gegeven praktijkervaring op te doen. Het is zeer zeker ook aan te raden aan medestudenten, mochten er weer opdrachten/posities vrijkomen. Ook als je nog niet zozeer een idee hebt wat je na je studie wilt gaan doen, is dit een geweldige ervaring om uit te zoeken of consultancywerk of mogelijk de type opdrachtgever iets is wat je graag later zelf zou willen doen als professional.

 

 

Stage PvdA - Evelien Haaksman

Evelien Haaksman

 

In mei 2014 stond ik voor de keuze: naar het buitenland, stage lopen of nog een minor volgen. Ik had ik genoeg van in de boeken zitten en wilde ik kijken waar ik met bestuurskunde terecht zou komen. Via het Bestuurskunde Blog zag ik een advertentie bij de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Ik besloot te solliciteren voor deze stageplek omdat ik geïnteresseerd ben in de politiek en graag een kijkje wilde nemen in de beleidsarena. Na een selectieronde en een selectiedag met individuele gesprekken en groepsopdrachten mocht ik stage komen lopen.

Onderzoek

Ik begon in september 2014 bij het beleidsteam Zorg van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Ik deed daar onderzoek naar de haalbaarheid van een initiatiefwet over zoutreductie. De eerste maand van mijn stage bestond voornamelijk uit het inlezen in het onderwerp en een strategie bedenken. Daarna kon het echte denkwerk beginnen. Het eindresultaat was een gedegen onderzoek waar het Kamerlid haar beleid op heeft gebaseerd.

Activiteiten

Naast de formele werkzaamheden waren er leuke activiteiten zoals Prinsjesdag en het Kerstfeest. De periode waarin ik stage liep waren er ook interne problemen, met onder andere twee Kamerleden die fractie verlieten. Dit heeft mij veel geleerd over de interne verhoudingen binnen de organisatie. De collega’s waarmee ik samenwerkte waren ontzettend aardig. In het begin is het natuurlijk wennen maar al snel voelde het als vertrouwd en was het gek ineens te moeten vertrekken.

Tip

Begin op tijd met zoeken. Het duurt even voordat alles geregeld is en de vakantie is dan zo voorbij! Daarnaast moet je iets zoeken wat je echt aanspreekt, anders duren de vijf maanden ontzettend lang. Tot slot: geniet van alle kansen die je tijdens je stage krijgt. Zo haal je het meeste uit je stage!

 

 

Stage Gemeente Rotterdam - Simone Drost

Simone Drost

 

Na een bestuursjaar bij Studievereniging B.I.L., wilde ik nog meer praktijkervaring opdoen en koos voor een stage bij de gemeente Rotterdam. Hier heb ik een half jaar gewerkt voor het project ‘Aanpak Jeugdwerkloosheid’. Mijn stagebegeleider was als projectleider verantwoordelijk voor de implementatie en evaluatie van dit project.

Werkzaamheden

Mijn werkzaamheden waren ontzettend gevarieerd. Het doel van het project was het terugdringen van de jeugdwerkloosheid door werkgevers, scholen, (werkloze) jongeren, het Jongerenloket en nog vele andere partijen zo goed mogelijk te laten samenwerken. Doordat de arbeidsregio Rotterdam met de grootste jeugdwerkloosheid van Nederland kampt, lag hier een enorme uitdaging. 
Ik ging, vaak met een collega, in gesprek met al deze partijen. Ook heb ik meegeholpen met verschillende evenementen gericht op de jeugdwerkloosheid in de stad. Ik kreeg dan de regie en was verantwoordelijk voor verschillende workshops. 
Agendasetting zag ik in de praktijk. De wethouder van zowel Werkgelegenheid als van Jeugd waren betrokken en zagen het project als een belangrijk onderdeel in hun portefeuille. Met het presenteren van het nieuwe plan aan de wethouders, mocht ik zelfs mee en werd ik nauw betrokken bij het incrementele beleidsproces. 
Ook heb ik zelf presentaties over het project gegeven, waaronder een presentatie in het Engels. Dit zijn vaardigheden waar ik de rest van mijn leven iets aan heb. 

Waarom deze stage?

Ik heb altijd al een interesse in jeugdvraagstukken en heb ook vakken van de bachelor Pedagogische Wetenschappen gevolgd. Ik ben maatschappelijk betrokken en wil ik graag werk doen waarbij je je in kunt zetten voor bepaalde doelgroepen die het minder goed hebben.

Via mijn netwerk kwam ik bij mijn toekomstige stagebegeleider terecht en mocht ik meteen op gesprek komen. Er was een ontzettende klik en ik voelde me direct thuis. Mijn stagebegeleider heeft me gedurende mijn stage alle vrijheid geboden, en mijn inbreng en ideeën werden altijd gewaardeerd. Ik kreeg hier veel zelfvertrouwen en motivatie door. 

Veel geleerd 

Ik heb tijdens mijn stage niet alleen geleerd hoe het er in een grote organisatie aan toe gaat, maar ook ben ik achter mijn eigen sterke en zwakke punten gekomen. Zo werd mijn analytische en vaak ook kritische blik erg gewaardeerd. Als je weet waar je het over hebt, word je als stagiaire net zo serieus wordt genomen als elke andere werknemer. Het project lag me aan het hart en met dat enthousiasme heb ik veel kunnen bereiken. Ik vond het leuk om de theorieën, die je bij Bestuurskunde leert, in de praktijk terug te zien. Ze vormen een goede basis voor je toekomstige baan.

Tip

Het is echt ontzettend waardevol om een stage te lopen, al is het alleen maar om erachter te komen of iets wel of juist totaal niet bij je past. Van tevoren dacht ik altijd dat gemeenten maar stoffige organisaties waren, maar door mijn stage heb ik met eigen ogen gezien dat dit absoluut niet geval is! Doe wat je leuk vindt, dan kun je heel ver komen. Daarbij is praktijkervaring een nuttige toevoeging aan je studie en geeft het je een stuk meer zelfvertrouwen als je op zoek gaat naar een baan. Het is een grote plus voor werkgevers als je praktijkvoorbeelden kunt noemen!

 

 

Stage Twynstra Gudde – Max Koster

Max Koster

 

In mijn vrije keuzeruimte wilde ik iets anders doen dan wat ik tot dan toe gedaan had. Ik wilde weten wat je in de praktijk hebt aan allerlei bestuurskundige theorieën. Stagelopen leek me een mooie kans om relevante werkervaring op te doen. Daarnaast wilde ik er achter komen of de wereld van de consultancy bij mij past en of ik er eventueel na mijn studie zou willen werken.

Opdracht

Ik ging als stagiair-adviseur aan de slag met een tussentijdse evaluatie van het interbestuurlijk toezicht (IBT). De kortst mogelijke definitie hiervan is ‘het toezicht tussen Rijk, provincies en gemeenten’, waarbij de term ‘interbestuurlijk’ dus verwijst naar de verschillende lagen waarop dit toezicht betrekking heeft.

In 2012 is er een Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wet RGT) van kracht geworden die dit stelsel van toezicht ingrijpend heeft veranderd. Twynstra Gudde (TG) kreeg de opdracht van het Ministerie van BZK om samen met twee juristen van de Universiteit Utrecht na twee jaar te evalueren hoe dat toezichthouders (Rijk en provincie) en onder toezicht gestelden (gemeenten en provincies) beviel. 

Mijn rol

Als projectsecretaris was ik de schakel tussen inhoud en proces. Ik bewaakte de planning, organiseerde bijeenkomsten met ambtenaren van gemeenten en provincies, maakte verslagen van interviews en zocht uit grote hoeveelheden data het meest interessante materiaal. Het volledige rapport van de Tussenmeting herziene stelsel van interbestuurlijk toezicht is gratis te downloaden.

Praktijk

Door deze stage zag ik de wereld van het openbaar bestuur vanuit de adviesbranche. Ik heb ‘van binnenuit’ kunnen ervaren hoe die advieswereld in elkaar zit. Ook heb ik gezien dat verschillende ‘bestuurskunde-clichés’ over de complexiteit, meervoudigheid en het bijzondere karakter van het openbaar bestuur bleken te kloppen in de praktijk.

Hard werken

Op het hoofdkantoor in Amersfoort maakte ik soms dagen van half negen ’s morgens tot zes uur ’s avonds – en dan nog drie uur heen en weer reizen naar Den Haag. Gelukkig kon ik ook regelmatig bij het kantoor in Den Haag terecht, of een dagje vanuit huis werken. Als stagiair werd ik bij TG uitstekend gefaciliteerd, had ik goed contact met de andere adviseurs en ging ik altijd met plezier naar mijn werk omdat er een prettige en informele organisatiecultuur heerst. Buiten de evaluatie van het IBT waren er nog legio andere leuke dingen, zoals interessante lezingen, een promotie en een kerstdiner.

Ontwikkeling

Ik heb me zowel persoonlijk als professioneel ontwikkeld, en heb inzicht gekregen in mijn sterke en zwakke kanten. Mijn schrijfvaardigheid en organisatorisch vermogen zijn verder verbeterd en ik heb geleerd snel te schakelen tussen verschillende werkzaamheden.

Tips

Terugkijkend heb ik zo veel geleerd van mijn stage dat ik die ervaring voor geen goud had willen missen, ik raad het iedereen aan! Hieronder enkele tips:

 • Begin ongeveer een half jaar van tevoren met nadenken over een stage:  waar, hoe lang, in welke sector en bij welke organisatie?  Zes maanden klinkt misschien absurd lang, maar die tijd heb je echt wel nodig. Mijn eerste twee sollicitaties liepen bijvoorbeeld op niets uit en dat was best frustrerend. Mensen hebben drukke agenda’s en je moet alle papieren (waaronder stagevoorstel en stagecontract) rondkrijgen.

 • Ben je eenmaal binnen, stel je dan zo leergierig en servicegericht mogelijk op. De organisatie investeert (als het goed is) een hoop tijd en aandacht in je en verwacht daar ook wat voor terug.

 • Zie een (eventuele) stagevergoeding als een symbolisch bedrag en werk vooral voor de ervaring. Je inzet wordt echt beloond, want je krijgt er talloze dingen in de vorm van waardevolle connecties en leuke ervaringen voor terug.

 • Tot slot: als je echt weet niet waar je moet beginnen, kijk dan eens om je heen in je eigen netwerk of dat van je ouders/verzorgers. Het is vaak eenvoudiger om ergens binnen te komen als je er al mensen (via via) kent. Benader de organisatie bij voorkeur per telefoon, omdat het soms lang duurt voordat je een reactie krijgt op een email.

 

 

 

Stage Overheid Sint Maarten - Maurice C.

Maurice Colombon

 

Als invulling van mijn minor heb ik ruim zes maanden stage gelopen voor het Secretariaat van de Raad van Ministers van de landsoverheid Sint Maarten. Een eiland van slechts 34 vierkante kilometer en zo'n 39000 inwoners met bijna alle verantwoordelijkheden van een soevereine staat. 

Voorbereiding

Vanuit Nederland heb ik de overheid aangeschreven met een open sollicitatie voor een stage. Ik kon kiezen uit twee plekken: bij de Directie Buitenlandse Betrekkingen en bij het Secretariaat. Mijn keuze viel op de laatste. Directe samenwerking en ondersteuning van de ministers spraken mij enorm aan. In overleg met mijn stagebegeleider en mijn stagedocent is er een stageopdracht opgesteld. Na goedkeuring van alle partijen kon ik alles gaan regelen. Dit heb ik gedaan via een bemiddelingskantoor aldaar, dit scheelt ontzettend veel tijd. Een stage lopen in het buitenland vergt nog al wat voorbereiding, dus begin op tijd. Daarnaast kost het ook extra geld. Denk aan vliegtickets, bemiddelingskosten, etc. De stagevergoedingen zijn wel een stuk (zo'n 2 a 3 keer) hoger dan gemiddeld in Nederland dus dit compenseert dat.

Opdracht

Het secretariaat verzorgt de ondersteuning en facilitering van de ministerraad. Zij zorgen dat de ministerraadsvergadering doorgang vindt en ondersteunen bij bezoeken van bijvoorbeeld de Koning, Nederlandse ministers of andere hoogwaardigheidsbekleders. 

Ten tijde van mijn stage liep de termijn van de eerste regering af en waren er verkiezingen. Mijn stageopdracht hing samen met de overgang naar de nieuwe bewindspersonen. De werkzaamheden waren daardoor vrij breed. Zo heb ik meegewerkt aan het "Handboek aantredende bewindspersonen", de procedure voor het organiseren van dienstreizen voor ministers en aan een openbare aanbesteding voor relatiegeschenken voor ministers. Daarnaast ook meer interne adviserende taken; zo heb ik advies gegeven over het verbeteren van huidige processen in de voorbereiding van ministerraadsvergaderingen. Voor al deze werkzaamheden was ik individueel verantwoordelijk. Ik moest verantwoording afleggen aan de Secretaris van de Ministerraad.

Koffie met de minister 
Het leuke is dat je dicht op de bewindspersonen werkt. De ministers werken in hetzelfde kantoorgebouw, zitten een kamer verder en je staat letterlijk samen bij de koffieautomaat. Verder komt de Gouverneur af en toe langs, maar bijvoorbeeld ook de Nederlandse minister van BZK.

Vakantie?

Nu denk je vast; een tropisch eiland, dat is gewoon zes maanden vakantie. Enerzijds ja; je weekenden zijn gevuld met ontspanning, activiteiten, en het is altijd mooi weer. Zo heb ik bijvoorbeeld ook mijn duikbrevet gehaald. Anderzijds nee; er moet gewoon 40 uur per week gewerkt worden. Zeker in het begin is dit vrij zwaar en ben je het soms helemaal zat op vrijdagmiddag. Je moet je inlezen, komt in een nieuwe werkomgeving, ontmoet veel mensen en ook zijn er cultuurverschillen. De balans tussen het werk en de ontspanning heeft wel heel positief bijgedragen aan de stagebeleving.

Leren werken

Wat ik het allermeest geleerd heb is, gek genoeg, werken. Men verwacht een assertieve en pragmatische houding. Je moet scherp zijn, snel schakelen en to-the-point zijn.

Het vak "werken" bestaat niet binnen de opleiding, daarom is een stage een verbreding en verdieping van je studie en bovenal van jezelf. Van studeren word je beter in werken, maar van werken word je ook beter in studeren. Door een stage word je een completere student en ben je meer waard aan het begin van je loopbaan voor de arbeidsmarkt.

 

 

Stage Financial Intelligence Unit Nederland - Jade Hilhorst

Jade Hilhorst

 

Via een vacature op de Bestuurskunde weblog ben ik begonnen als stagiair beleidsadviseur bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland). 
Meld plichtige instellingen moeten ongebruikelijke transacties melden bij FIU-Nederland. De FIU analyseert deze gegevens om misdrijven te voorkomen en op te sporen. FIU-Nederland is organisatorisch ondergebracht bij de nationale politie maar heeft de status van zelfstandig overheidsorgaan.

Werkzaamheden

Allereerst moest ik het netwerk van de FIU in kaartbrengen. Hiervoor heb ik interviews met collega's, het hoofd en plaatsvervangend hoofd afgenomen. Vervolgens heb ik ondersteunende werkzaamheden verricht voor zowel het hoofd als het plaatsvervangend hoofd. Ook ben ik een keer mee geweest naar een FIU bijeenkomst in Brussel met het hoofd van de FIU, wat een geweldige ervaring was dit! Ten slotte moest ik een bijeenkomst organiseren voor het NFI en de FIU, welke door te weinig tijd is voortgezet door een andere stagiair.          

Bestuurskundig interessant

Bestuurskundig is de FIU-Nederland zeer interessant. Zij werkt samen met meldende instellingen, overheidsinstellingen, opsporingsdiensten, openbaar ministerie en internationale partners. De FIU houdt zich ook bezig met meldingen over witwassen en terrorisme financiering, wat mij uniek en leerzaam leek. Ook heeft de FIU een goede nationale en internationale positie, waar uit blijkt hoe dynamisch de FIU is en hoe een klein orgaan binnen het openbaar bestuur functioneert ten opzichte van grotere organen, zoals bijvoorbeeld de IND.

Theorie in de praktijk

Mijn stage bij de FIU was zeer leerzaam. Ik heb inzicht gekregen in het werken binnen een belangrijke overheidsinstelling. Alleen de FIU kan ongebruikelijke transacties immers verdacht kan verklaren. Door de stage is bestuurskunde nu meer dan alleen theorie, ik kon de theorie daadwerkelijk toepassen in de praktijk.

Collega’s

Met mijn collega’s had ik een goede band. Het was fijn dat ik ze altijd om hulp kon vragen. Ook had ik leuk contact met collega stagiairs, die ik nog eens per jaar zie.

Het zelfstandig werken vond ik zeer prettig, iets moeilijker was het bewijzen aan collega's. De FIU vond het eerst moeilijk om stagiairs aan te nemen vanwege de gevoelige informatie, maar gaandeweg brak het ijs en uiteindelijk ben ik met leuke herinneringen weggegaan.               

Mijn tips

 • Wees dan niet bang om dingen te vragen. Hier leer jij meer van en je collega’s vinden het ook prettig.

 • Kies vooral voor een stage waarbij je je echt goed voelt! Hier haal je meer uit dan een stage die jou niet trekt.

 • Zoek ook vooral de onbekende terreinen op, zo weet je of je later hier misschien wel of juist niet zou willen werken!

 

 

Stage Autoriteit Consument en Markt – Louise Petri

Louise Petri

 

In het najaar en winter van 2014/2015 heb ik stage gelopen bij de Autoriteit Consument en Markt, bij de Directie Mededinging. Deze afdeling houdt zich bezig met de opsporing van kartels, de beoordeling van fusies en overnames en de uitvoering van de Wet Markt en Overheid.

Warm ontvangen

Het halfjaar was een rijke ervaring die ik niet had willen missen. Binnen de leerzame omgeving werd ik zeer warm ontvangen door alle medewerkers van de directie. De organisatie kenmerkt zich door de passie die medewerkers hebben en de bereidheid die zij hebben de zaak waar zij aan werken toe te lichten en openstaan om vragen te beantwoorden.

Opdracht

De eerste paar maanden heb ik mij gericht op de Wet Markt en Overheid, met name handhaving op de uitvoering hiervan. De wet beoogt gelijke concurrentie tussen private- en overheidsbedrijven. 
Naast dit project mocht ik na verloop van tijd aanschuiven bij een tweede fase onderzoek van een overname.

Ervaring

De ervaring van een stage geeft een perfecte toevoeging op je studie. Het toont de werking van de publieke sector en het effect dat een dergelijke autoriteit heeft op de private sector.

 

 

Stage Public Cinema - Annabelle van Waes

Annabelle van Waes

 

In de zomer van 2015 heb ik stage gelopen bij Public Cinema. Dit is een onderneming die organisaties uit de publieke sector helpt om beeld strategisch in te zetten en de kracht hiervan te benutten. Deze combinatie sprak mij aan. Ik heb geholpen bij het project OMOOC. Dit project bestaat uit online videocolleges over thema’s uit de publieke sector. In dit geval was het thema ‘Challenging Government’. Verschillende onderwerpen binnen dit thema worden behandeld in een reportage, een interview en een college.

Werkzaamheden

De inhoud, met name een blik in de praktijk door middel van de reportages, was voor mij als Bestuurskunde student erg interessant. Tegelijkertijd was het opnemen en alles wat daarbij kwam kijken nieuw voor mij. Zo heb ik een opnamedag meegemaakt en heb ik een reportage mogen editen. Dit maakte de stage uitdagend, leerzaam maar vooral erg leuk. Daarnaast heb ik mij onder andere bezig gehouden met onderzoek doen, schrijven en het afnemen van interviews. Deze vaardigheden heb ik inmiddels goed kunnen toepassen tijdens het schrijven van mijn scriptie.

Divers team

Ik had hele leuke collega’s, met verschillende achtergronden en specialiteiten. Het was leuk om te zien hoe er werd samengewerkt aan verschillende projecten. Er was alle ruimte om ideeën te delen en ook om (opbouwende) kritiek te leveren als dat nodig was. De diversiteit heeft mij nieuwe inzichten opgeleverd. Tijdens een brainstorm kwam ik erachter dat ik vooral door een Bestuurskundebril tegen dingen aankijk. Dit is logisch als Bestuurskunde student, maar het was toch een eye- opener om te zien hoe collega’s met een andere achtergrond tegen dezelfde zaken aankijken.

Ervaring

De stage bij Public Cinema heeft mij Bestuurskunde in een nieuw jasje laten zien. Ik heb belangrijke vaardigheden meegekregen en vooral een leuke tijd gehad! Ik zou een stage zeker aanraden, je ziet hoe het er in de praktijk aan toe gaat en het is een uitgelezen kans om jezelf te ontwikkelen.

 

 

Stage Bachelor

Bachelor studenten Bestuurskunde hebben de mogelijkheid de vrijekeuze-ruimte in te vullen met een stage. Het derde studiejaar is daar bijzonder geschikt voor. In de laatste fase van de studie gaat de student gedurende een korte periode aan het werk in een organisatie in of rond het openbaar bestuur. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestuurskundige kennis en vaardigheden die in de studie zijn opgedaan. Het is belangrijk in een vroeg stadium na te denken over de stage. Een stage kan zowel in binnen- als buitenland worden gelopen.

Hieronder vind je de belangrijkste informatie over het regelen en goedkeuren van je stage. Hiernaast kan je o.a. de stagevoorwaarden, belangrijke formulieren en handige tips vinden. Lees het document 'Stagevoorwaarden' ook goed door!

 

Studenten dienen zelf een stage te vinden. Er zijn verschillende manieren om een stage te vinden. Hieronder en hiernaast (zie 'Tips Stageplekken') vind je een lijst met tips waar je stages kan vinden.

Let op: deze stages zijn nog niet goedgekeurd! Alle stages voor studiepunten moeten voldoen aan de eisen van het Instituut Bestuurskunde (zie 'Stagevoorwaarden') en goedgekeurd worden door de stagedocent.

Tips voor het vinden van stages

 • Bedenk welke organisaties je interessant lijken. Heb je daar contacten? Of kijk op hun website of er stagevacatures zijn.
 • Zijn er geen vacatures? Dien dan een open sollicitatie in.
 • Via eigen contacten; vertel aan zoveel mogelijk (relevante) mensen dat je een stage zoekt.
 • Bekijk het document ‘7. Tips stageplekken’, rechts op deze pagina. Hier vind je een verzameling websites van diverse plekken waar je mogelijke stages kan vinden, zoals websites van: de Verenigde Naties, consultancy bedrijven, NGO’s, denktanks, lobby organisaties en algemene vacaturewebsites.
 • Volg Career Service FGGA op Facebook en LinkedIn. Hier worden regelmatig vacatures gepost.
 • In de stagebank TRAIL vind je een aanbod van stages en projecten voor FGGA-studenten.
 • Bezoek de Leiden University Job Portal waar externe partijen hun vacatures plaatsen.
 • Bekijk deze verzameling van vacaturewebsites op de Leiden University Career Zone.
 • Neem een kijkje op https://www.werkenvoornederland.nl/ voor stages bij de overheid.
 • Gemeentes, politieke partijen en denktanks (bijv. Clingendael en HCSS) hebben ook regelmatig stagevacatures.
 • Bedrijven staan ook open voor studenten met een achtergrond in Bestuurskunde, bijv. consultancy (bijv. Berenschot en Twynstra Gudde) en lobbybureaus (bijv. Public Matters) gericht op de publieke sector.
 • Maak een profiel op LinkedIn en vind relevante vacatures onder het tabblad ‘Vacatures’.
 • Speciale bemiddelingswebsites (zoals Security Talent, www.werkenbijedeoverheid.nl, www.werkenvoornederland.nlIntegrandCovenant Internships of AIESEC (buitenland).)
 • Bij veel (overheids-)organisaties worden op de website vacatures inclusief vacatures voor stages vermeld.
 • Het is vaak mogelijk je aan te melden voor een emailservice waarmee je op de hoogte gesteld wordt van deze vacatures.

Via studievereniging B.I.L. kun je je CV laten opnemen in een CV-databank voor studenten Bestuurskunde. Je kunt je CV mailen naar B.I.L. en zij sturen deze door naar bedrijven die hierin geïnteresseerd zijn.

Om voor een stage studiepunten te verkrijgen moet aan de voorwaarden worden voldaan (zie rechts het document 'Stagevoorwaarden'). De belangrijkste punten hieruit zijn:

 • Je dient 90 EC aan Bestuurskunde vakken te hebben behaald, inclusief het hele eerste jaar.
 • De omvang van de stage is óf 15 EC óf 30 EC. Het is niet mogelijk afwijkende studiepunten te krijgen.
 • 15 EC is 400 uur excl. 20 uur tussen- en eindverslag. 
 • 30 ECTS is 800 uur excl. 20 uur tussen- en eindverslag en 20 uur onderzoeksverslag. Een stage van 30 EC bevat een verplicht onderzoek. 
 • De stagewerkzaamheden hebben een academisch niveau en behoren een raakvlak te hebben met het openbaar bestuur.
 • De stage moet vóór aanvang van de stage door de stagedocent van het instituut en de stageorganisatie zijn goedgekeurd middels het stagevoorstel.
 • Er dient voorafgaand aan de stage tevens een stage-overeenkomst te zijn ondertekend in overleg met de praktijkbegeleider van de stagebiedende organisatie en de stagedocent.
 • De stage moet afgerond zijn met een verslag dat door de stagedocent met een voldoende is beoordeeld.

In het document 'Stagevoorwaarden' (zie rechts) kan je de uitgebreide procedure vinden. Hieronder een korte weergave van de belangrijkste punten.

Voor aanvang:

 • Begin op tijd met het oriënteren op een stage. We raden je aan 6 maanden voor de start vast te beginnen met zoeken. Benader zelf de stage-organisatie.
 • Ga je een stage in het buitenland lopen? Dan is er nog een aantal verplichte, extra handelingen die je moet ondernemen. Zie hiervoor onderin ‘Stage lopen in het buitenland’ en de ‘Manual Internship Abroad’ rechts bij de documenten.
 • Dien uiterlijk een maand voordat je begint het conceptstagevoorstel in via bskstage@fgga.leidenuniv.nl. Ga je stagelopen in het buitenland, dien het conceptstagevoorstel dan bij voorkeur minimaal 3 maanden van te voren in.
 • Naast het stagevoorstel dien je ook de stageovereenkomst in orde te maken.

Tijdens de stage:

 • Schrijf je halverwege een kort voortgangsverslag (zie verslaglegging in 'Stagevoorwaarden'). Deze stuur je op naar je stagedocent voor de afgesproken deadline. 
 • Bij een stage van 30 EC dien je 3 weken na aanvang een onderzoeksopzet in.
 • De stagedocent heeft ongeveer halverwege je stageperiode contact met de stagebegeleider om je voortgang te bespreken.

Na afloop:

 • Schrijf je een eindverslag (zie verslaglegging in 'Stagevoorwaarden'). Ook deze stuur je naar je stagedocent voor de afgesproken deadline. Indien je voor de stage-organisatie een verslag behoort te schrijven dien je deze als bijlage op te nemen in het eindverslag.
 • Bij een stage van 30 EC schrijf je tevens een onderzoeksverslag.
 • Vindt er een beoordeling door de stagebegeleider plaats.
 • Beoordeelt de stagedocent het eindverslag.

Zie ook het document 'Stagevoorwaarden' (rechts) voor meer informatie over de vereisten van de verslagen.

Een student wordt beoordeeld op het eindverslag, waarbij ook bronvermelding, literatuur en schrijfvaardigheid worden meegerekend. De beoordeling van de praktijkbegeleider wordt eveneens meegewogen. De stagedocent gebruikt een beoordelingsformulier voor een 15 EC stage of een beoordelingsformulier voor een 30 EC stage, zie voor de formats de documenten rechts op de pagina.

In het buitenland stage lopen is ook mogelijk. De eisen voor een Nederlandse stage gelden ook voor een buitenlandse stage. Een stage dien je altijd zelf te zoeken. Als je in aanmerking wilt komen voor de Erasmus+ beurs (binnen Europa) of de Lustrabeurs (buiten Europa) dan zal de stage onderdeel moeten zijn van de opleiding en dien je er studiepunten voor te ontvangen. Je zal hiervoor de vrijekeuzeruimte moeten gebruiken. Om studiepunten te krijgen zal je stage aan de eisen van de opleiding moeten voldoen. Het vinden van een stage in het buitenland is een tijdrovend proces. Daarnaast dient de student rekening te houden dat het goedkeuren van de stage door de opleiding ook tijd kost. Informatie over de beursaanvraag vind je op de site van studeren in het buitenland

Let op:

 1. De student is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van de beurs. Bij de meeste beurzen is dit minstens twee maanden van tevoren. Weet je nog niet zeker of je stage doorgaat, vraag dan wel alvast je beurs aan. Gaat je stage onverhoopt niet door, zeg dan de beurs af.
 2. Als je in het buitenland stage gaat lopen, dan moet je je verplicht registreren in het study abroad portal, zodat we zeker weten dat je naar een veilig land gaat en dat we je in geval van nood kunnen bereiken. Daarnaast word je ook geacht deel te nemen aan een van de Health and Safety Information Sessions. In de ‘Manual Internship Abroad’ rechts bij de documenten vind je verdere informatie hierover en een uitgebreid stappenplan. Lees deze informatie s.v.p. goed door (het bestaat uit 8 pagina’s) en zorg er voor dat je je tijdig aanmeldt! Als je dit niet doet, dan loop je het risico geen beurs en studiepunten (EC) te ontvangen.

Check het reisadvies van Buitenlandse Zaken! Je mag niet op uitwisseling naar een land waarvoor een negatief reisadvies geldt. Check hier of je bestemming veilig is. In de kaart van het land staat een kleurcode. Als je bestemming code rood of oranje heeft, mag je er niet naartoe. Check hier andere zaken om je veiligheid in het buitenland te waarborgen!

Registreer je voor vertrek voor de informatieservice van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In crisissituaties (zoals een natuurramp of politieke onrust) kan de ambassade je dan bereiken en zo nodig hulp sturen. Registreren is gratis.

Geef je contactgegevens door
Het is belangrijk dat de universiteit weet waar je verblijft en hoe je te bereiken bent. Geef daarom na je aankomst in het buitenland je contactgegevens door. Als je op uitwisseling gaat, doe je dit al bij je online aanmelding. In andere gevallen moet je zelf je gegevens doorgeven aan de  buitenlandcoördinator van FGGA. Dit geldt voor alle studenten, ongeacht nationaliteit en waar de stage uitgevoerd wordt.

Zoals je hierboven kunt lezen moet je stagedocent de stage goedkeuren. Het kan zijn dat de stage pas na wat aanpassingen goedgekeurd kan worden. Indien de stage niet voldoet aan onze eisen, maar je de stage alsnog op eigen gelegenheid wilt doen, dan kun je geen begeleiding ontvangen van het Instituut, omdat de stage in dit geval buiten het studieprogramma valt. Je ontvangt dan dus geen studiepunten. Wil je de stage voor jezelf doen (dus zonder studiepunten) en wil je dat je stageovereenkomst wordt ondertekend door iemand van de universiteit? Dat kunnen de studieadviseurs doen als je minimaal het hele eerste jaar van Bestuurskunde hebt behaald (60 EC), je niet teveel studievertraging gaat oplopen én er geen zaken in het contract staan waar wij het niet mee eens zijn.

In je tweede jaar kan je in februari een of meerdere bijeenkomsten over de vrijekeuzeruimte bijwonen. De stage zal dan ook aan bod komen. Vanaf januari zullen jullie hier een uitnodiging voor ontvangen op jullie uMail. Voor meer informatie kun je terecht bij de studieadviseurs.

 • Op de LU career zone vind je  ook verdere informatie die handig is voor je loopbaan, bv: een overzicht van mogelijke banen als je bent afgestudeerd, diverse testen (zoals een competentie test) en tips en trucs voor je CV en motivatiebrief.
 • Houd de workshops en evenementen van Career Service FGGA in de gaten.
 • Stuur je cv naar careerservice@fgga.leidenuniv.nl voor een cv-check.
 • We raden je aan een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten gedurende de periode dat je stage loopt. Zie ook hieronder bij ‘Let op’.
 • Ambieer je een buitenlandse stage? Dan kan het handig zijn je voorstel direct in het Engels te schrijven. Studenten die voor studiepunten in het buitenland stage lopen kunnen in aanmerking komen voor de Lustra beurs of Erasmus+ for traineeship (zie verder de beurzen-pagina van de universiteit). Voor overige mogelijkheden kijk op de Beursopener.
 • Als je van plan bent om een stage in je studieprogramma op te nemen is het handig om de testimonials te lezen, zie hier onder.

Let op!
De universiteit is niet verantwoordelijk voor schade die je aanricht of schade die je ondervindt op of onderweg van en naar je stageplek. Controleer vooraf wat het stagecontract hier over zegt, indien je niet de standaard overeenkomst van de universiteit gebruikt (zie rechts). Wanneer in het stagecontract staat dat jijzelf of de universiteit verantwoordelijk is voor schade die je aanricht of schade die jezelf ondervindt, dan zal de begeleider of studieadviseur NIET tekenen.

Stagevacature plaatsen?

Neem contact op met TRAIL (de facultaire stagebank).

Studenten Bestuurskunde hebben hier stage gelopen

Testimonials 2023-2024

Waar heb je stage gelopen?
Naam organisatie: KPMG
Afdeling: Financial Services

In welke periode?
01-09-2023 t/m 31-01-2024

Voor hoeveel EC?
15 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Stagemarkt FGGA, vervolgens zelf een mail gestuurd en gebeld

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Verkennend gesprek, sollicatiegesprek, Assesment, screening (VOG) 

Wat waren je taken?

 • Financiële analyses
 • Processtromen analyseren
 • Klantcontact

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja.  

Waar heb je stage gelopen?
Naam organisatie: Team BOOST EDH politie-eenheid Den Haag

In welke periode?
01-02-2024 t/m 31-07-2024

Voor hoeveel EC?
15 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Melding via Brightspace

Hoe verliep het sollicitatieproces?
1 gesprek, geen assessments, wel aanvraag VOG 

Wat waren je taken?

 • Netwerken
 • Notuleren
 • Vergaderingen
 • Opzetten themapagina's omtrent ondermijning
 • Kennis genereren omtrent ondermijning

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Nee

Waar heb je stage gelopen?
Naam organisatie: Onderwijsraad

In welke periode?
22-08-2023 t/m 22-12-2023

Voor hoeveel EC?
15 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Open sollicitatie

Hoe verliep het sollicitatieproces?
1 fysiek gesprek; hiernaast ter controle van schrijfstijl een aantal verslagen toesturen  

Wat waren je taken?

 • Meewerken aan twee adviestrajecten, en hiervoor onder andere meeschrijven aan conceptteksten, onderzoeken uitvoeren en interviews voeren  
 • Vergaderen en feedback leveren op conceptteksten van andere adviestrajecten 
 • Kritisch samenvatten van een boek over kansenongelijkheid in het onderwijs 
 • Plannen en organiseren van lerarenbijeenkomsten, waarbij vragen gerelateerd aan het adviestraject werden voorgelegd 
 • Meeschrijven aan communicatieplan bij de publicatie van een advies 
 • Notuleren van vergadering 

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?

 • Veel organisaties staan open voor open sollicitaties; dit kun je simpelweg vragen  
 • Organisaties vinden het fijn als je intrinsiek gemotiveerd bent in stage; laat merken dat je het niet enkel doet voor de studiepunten, maar dat bijvoorbeeld de ervaring ook zeer belangrijk is 
 • Lees je goed in in de organisatie waarvoor je solliciteert; probeer ook een vraag terug te stellen aan de mensen die sollicitatie afnemen, om interesse te laten blijken.  

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja

Waar heb je stage gelopen?
Naam organisatie: Netherlands-Polish Chamber of Commerce in Warschau
Afdeling: Allround

In welke periode?
01-09-2023 t/m 31-01-2024

Voor hoeveel EC?
30 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Via een tip van een werkgroepdocent die mij wees op de organisatie.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
1k heb een open sollicitatie gestuurd met mijn CV, een motivatiebrief en cijferlijst. Na een eerste gesprek via skype kreeg ik twee weken later te horen dat ik was aangenomen. Hierna volgde nog een gesprek om praktische zaken te besprekenI

Wat waren je taken?

 • Analyseren van de behoeftes van leden (internationale bedrijven).
 • In kaart brengen van culturele verschillen en overeenkomsten op zakelijk gebied tussen Polen en Nederland, en de organisatie adviseren hoe zij hier inspelen.
 • Meehelpen met dagelijkse back-office taken zoals nieuwsbrief schrijven, contact met leden onderhouden.
 • Organiseren van internationale handelsmissies,  knowledge groups op specifieke relevante onderwerpen zoals arbeidsmarktregularing en politieke veranderingen, en netwerkbijeenkomsten.

 

​​​​​​​Bij 30 EC stage: wat was je onderzoeksvraag?  Heb je die zelf bedacht of kwam de organisatie er mee? 

"Which factors shape the perception of the Polish business climate for Dutch entrepreneurs and executives?”

Toelichting:

Zelf bedacht, ik kreeg hierin veel vrijheid van mijn stageorganisatie. 

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?

Een stage vergt een hoge mate van zelfstandigheid. Zorg dat je een duidelijk beeld hebt wat je uit de ervaring wilt halen, en heb niet te veel verwachtingen van de begeleiding vanuit de universiteit.

En bij twijfel vooral doen! Het is een fantastische ervaring en een goede manier om een netwerk op te bouwen voor je latere carrière.

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Nee

Waar heb je stage gelopen?
Naam organisatie: Gemeente Lansingerland

Afdeling: Team Bestuur & Communicatie

In welke periode?
28-08-2023 t/m 26-01-2024

Voor hoeveel EC?
30 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Via een open sollicitatie.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Via de site had ik een open sollicitatie gestuurd. Eerst had ik een digitaal kennismakingsgesprek met de stagebegeleider en twee bestuursadviseurs. Daarna had ik een stagevoorwaardengesprek met de stagebegeleider.

Wat waren je taken?

 • Opstellen van een handboek met bestuurlijke processen
 • Vergelijkend onderzoek tussen gemeenten naar het bestuurlijk besluitvormingsproces
 • Actualisatie van een beleidsdocument

Bij 30 EC stage: wat was je onderzoeksvraag?  Heb je die zelf bedacht of kwam de organisatie er mee? 

In hoeverre varieert de focus op de output van het bestuurlijk besluitvormingsproces bij een lokale overheid en hoe kan dit worden verklaard? 

De onderzoeksvraag heb ik zelf bedacht

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Maak gebruik van de mogelijkheden om je netwerk uit te breiden tijdens de stage.

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja.

Waar heb je stage gelopen?
Naam organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheid onder de Inspectie JenV
Afdeling: Straffen binnen het domein Jeugd departement

In welke periode?
04-09-2023 t/m 19-02-2024

Voor hoeveel EC?
15 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Via www.werkenvoordeoverheid.nl

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Ik ben meer dan twee keer afgewezen bij verschillende sollicitaties voor een stageplek bij de ministerie. De sollicitatiegesprekken verliepen daarentegen goed en soepel, maar mijn CV bleek niet altijd goed aan te sluiten bij de functie. Ook kreeg ik tijdens een afwijzing te horen dat ik te jong was.

Wat waren je taken?

 • Bijwonen van vergaderingen/overleggen

 • Het afleggen van bezoeken binnen de organisaties van het jeugdstrafrechtketen

 • Het verwerken gespreksverslagen
 • Het analyseren van beleidsdocumenten of rapportages.

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Ik heb gesolliciteerd via werkenvoordeoverheid.nl en ben meerdere keren afgewezen voor een stageplek. Ik leerde van mijn afwijzingen en bleef door solliciteren. Na mijn laatste afwijzing had ik enigszins de hoop opgegeven en was ik al aan het zoeken naar een minor van 30 EC. Twee weken voor de zomer 2023 kreeg ik een telefoontje van mijn stagebegeleider en gaf zij aan dat zij mijn CV hadden opgeslagen en mij graag als stagiaire willen hebben voor een nieuw onderzoek dat dezelfde maand van start ging.

Boodschap van het verhaal: Blijf doorzetten ook al lijkt allemaal even tegen te werken. Als jij het doel hebt om bij een bepaalde organisatie te werken of stage te lopen laat je dan niet van het veld afslaan door afwijzingen, maar blijf je interesse tonen zodat de desbetreffende organisatie ziet dat je écht gemotiveerd bent. 

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja.  

Waar heb je stage gelopen?
Naam organisatie: Gemeente Leiden
Afdeling: Public Affairs & Strategie

In welke periode?
10-01-2023 t/m 01-10-2023 (totale duur stage, tweemaal verlengd)

Voor hoeveel EC?
15 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Gereageerd op een vacature op www.werkenindeleidseregio.nl

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Ik heb een gesprek gehad. Hierin werd gevraagd naar mijn interesses en kennis over Leiden en het BioScience park. Direct na afloop kreeg ik te horen dat ik door mocht als stagiair.

Wat waren je taken?

 • Voorbereiden van werkbezoeken
 • Landelijk onderzoek naar andere BioScience parken
 • Zelfstandig onderzoek naar het opzetten en inrichten van een welkom/kennis centrum
 • Ondersteunen van andere ambtenaren/adviseurs tijdens vergaderingen

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Bij de gemeente Leiden zijn veel stageplekken te vinden en als bestuurskunde student maak jij een goede kans.

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja.  

Testimonials 2022-2023 en eerder

Waar heb je stage gelopen?
Naam organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Afdeling: Directie Mededinging en Consumenten

In welke periode?
01-09-2022 t/m 06-02-2023

Voor hoeveel EC?
15 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Via de website www.werkenvoornederland.nl

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Ik heb gereageerd op de vacature door mijn motivatiebrief en CV op te sturen. Een paar weken later had ik een digitaal sollicitatiegesprek met de clustercoördinator en een senior beleidsmedewerker. Hierna hoorde ik dat ik was aangenomen.  

Wat waren je taken?

 • Een onderzoek naar de handhaving op de Europese interne markt.
 • Ondersteunen van beleidsmedewerkers.
 • Secretariaat van het projectteam interne markt.
 • Inventariseren van juridische beleidskaders. 
 • Bijwonen van overleggen met onder andere lidstaten, bedrijven en andere ministeries en de verslaglegging hiervan. 
 • Organiseren van een sessie met wetenschappers. 
 • Verkennend onderzoek over beleidscasussen zoals digitale consumentenrechten en de mediamededingingswet. 

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
De website WerkenvoorNederland.nl in de gaten houden en via je eigen netwerk (LinkedIn, sociale media) laten weten dat je op zoek bent naar een stage. 

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja.  

Waar heb je stage gelopen?
Organisatie: Sociale Verzekeringsbank Curaçao 
Afdeling: Cure (Basisverzekering Ziektekosten)

In welke periode?
15-07-2022 t/m 22-01-2023

Voor hoeveel EC?
30 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
De stageplek is gevonden door de persoonlijke contacten op Curaçao van de stagiair. 

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Via mijn contacten op Curaçao heb ik na mailcontact met de SVB twee korte zoommeetingen gehad om de invulling van de stage te bespreken. 

Wat waren je taken?

 • Uitvoeren onderzoek.
 • Analyseren van de beschikkingen.
 • Voorbereiden en bijwonen van vergaderingen van de SVB en het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.

Bij 30 EC stage: wat was je onderzoeksvraag?  Heb je die zelf bedacht of kwam de organisatie er mee? 

Op welke manieren kan de doelmatigheid van de zorgsector op Curaçao worden vergroot en in hoeverre worden deze manieren in de praktijk haalbaar geacht?  

Toelichting: De SVB heeft aangegeven dat er behoefte was aan een onderzoek naar de doelmatigheid. Ik heb zelf invulling gegeven aan de exacte onderzoeksvraag. 

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Zoveel mogelijk gebruik maken van jouw contacten.

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja.

Waar heb je stage gelopen?
Naam organisatie: Alrijne Zorggroep

Afdeling: Kwaliteit en Innovatie

In welke periode?
01-09-2022 t/m 06-01-2023

Voor hoeveel EC?
30 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Ik heb contact opgenomen met de organisatie en gevraagd of ik daar stage kon lopen.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Ik heb 1 kennismakingsgesprek gehad met het afdelingshoofd en daarna een kennismakingsgesprek met mijn praktijkbegeleider.  

Wat waren je taken?

 • Meetings bijwonen
 • Onderzoek
 • Nulmeting analyseren
 • Nulmeting conclusie formuleren
 • Nulmeting presenteren
 • Patiëntveiligheid website aanpassen 

Bij 30 EC stage: wat was je onderzoeksvraag?  Heb je die zelf bedacht of kwam de organisatie er mee? 

Hoe kunnen de samenwerking en communicatie tussen artsen en verpleegkundigen tijdens het MDO worden verbeterd?   

Toelichting: De organisatie gaf aan dat zij een onderzoek in deze richting wilden en toen heb ik zelf deze onderzoeksvraag bedacht.  

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Ik zou de volgende keer alleen stagelopen op een plek waar een vacature van is. Op de careerzone kun je veel vacatures vinden. 

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Nee.

Waar heb je stage gelopen?
Naam organisatie: Ministerie van Defensie
Afdeling: Mariniers Opleidingscentrum

In welke periode?
05-09-2022 t/m 27-01-2023

Voor hoeveel EC?
15 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Contacten.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Er was alleen een kennismakingsgesprek.

Wat waren je taken?

 • Automatiseren en verbeteren van de administratie omtrent de opleidingen verzorgd door de afdeling;
 • Ondersteunen van de informatiemanagement van de afdeling;
 • Actief meebouwen aan de Nintex workflow automatisering van de afdeling.

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?

Vraag je netwerk om hulp en/of reageer op de vacatures op de site van de organisatie waar je stage wilt lopen.

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja.

Waar heb je stage gelopen?
Organisatie: Provincie Zuid-Holland
Afdeling: Afdeling Bestuur; Team Digitaal Bestuur

In welke periode?
29-08-2022 t/m 27-01-2023

Voor hoeveel EC?
30 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Via de Job Portal van de Universiteit Leiden

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Ik heb gereageerd op de vacature en heb een motivatiebrief en CV opgestuurd. Vervolgens werd ik uitgenodigd voor een gesprek via Teams. Daarna kreeg ik binnen een aantal weken te horen dat ik was aangenomen.  

Wat waren je taken?

 • Bijwonen van diverse overleggen en werkgroepen 
 • Meehelpen met het organiseren van diverse projecten 
 • Zelfstandig uitvoeren van het stageonderzoek 
 • Bijwonen van diverse kennisbijeenkomsten  

Bij 30 EC stage: wat was je onderzoeksvraag?  Heb je die zelf bedacht of kwam de organisatie er mee? 

‘’Welke factoren verklaren waardoor de implementatie van het open source beleid van het Rijk (‘open, tenzij’) minder tot uitvoer wordt gebracht binnen de provincie Zuid-Holland in het kader van de collaboratie tussen de provincie en diens externe actoren bij de verdere ontwikkeling van het open source variant A?’’ 

Toelichting: Zelf bedacht, maar het onderwerp en enkele onderdelen van de onderzoeksvraag zijn bedacht naar aanleiding van verschillende gesprekken met de praktijkbegeleider.   

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?

Ik zou echt willen aanraden om ruim op tijd te beginnen met het zoeken naar een stage. Er kan veel tijd zitten tussen het reageren op een vacature en het officieel ondertekenen van allerlei stagedocumenten. Daarom is mijn tip om ruim van tevoren al te beginnen met het zoeken naar en het benaderen van mogelijke stageplekken. En schroom niet om je praktijkbegeleider te bellen, mocht diegene vergeten zijn om antwoord te geven of bepaalde documenten te ondertekenen. 

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Nee.

Waar heb je stage gelopen?
Organisatie: Veiligheidsregio Kennemerland
Afdeling: Projectgroep 'omgevingswet'

In welke periode?
03-10-2022 t/m 01-05-2023

Voor hoeveel EC?
30 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Open sollicitatie.

Hoe verliep het sollicitatieproces?

Een aantal gesprekken voorafgaand aan de stage. Hierin werd voornamelijk gezocht naar een geschikte onderzoeksvraag.  

Wat waren je taken?

 • Key-user van het zaaksysteem.
 • Lid van de projectgroep omgevingswet.

Bij 30 EC stage: wat was je onderzoeksvraag?  Heb je die zelf bedacht of kwam de organisatie er mee? 

'Op welke manier kunnen de veiligheidsregio’s Fryslân, Gelderland-Midden, Kennemerland en Limburg-Noord, na inwerkingtreding van de omgevingswet, binnen netwerken effectief samenwerken om omgevingsbeleid te kunnen beïnvloeden?’ 

Toelichting: De organisatie wilde graag antwoord op deze vraag.  

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Zoek contact met verschillende adressen.

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja.

Waar heb je stage gelopen?
Organisatie:  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Afdeling: Strategie, Kennis & Innovatie

In welke periode?
05-09-2022 t/m 31-01-2023

Voor hoeveel EC?
30 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Via mijn persoonlijke netwerk.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Ik ben door een persoonlijke connectie in contact gebracht met één van haar collega’s. Wij hebben toen een koffie-afspraak gemaakt om te bespreken waar ik naar op zoek was in mijn stage en of deze persoon dat kon bieden. Een paar dagen later belde hij mij en was ik aangenomen.

Wat waren je taken?

 • Onderzoek uitvoeren naar uitgevoerde evaluaties;
 • Ondersteunen van monitorings- en evaluatie trajecten;
 •  Ondersteunen van een strategisch signaleringstraject;
 • Een heisessie organiseren en leiden;
 • Ondersteunen van de subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie en meedenken over verbeteringen van dit proces.

Bij 30 EC stage: wat was je onderzoeksvraag?  Heb je die zelf bedacht of kwam de organisatie er mee?

Welke factoren hebben invloed gehad op de bruikbaarheid van uitgevoerde evaluaties bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor dossierhouders? Toelichting: Mijn stagebegeleider wilde graag dat ik een onderzoek zou uitvoeren naar 72 evaluaties en we hebben in overleg de onderzoeksvraag opgesteld.

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Wees brutaal, vraag eens om je heen of je vrienden of familie goede connecties hebben. Nodig mensen uit voor een kop koffie, bijna iedereen vindt het leuk om over zichzelf te praten en het is een kleine wereld, vaak ken je via via veel meer mensen dan je denkt. Niet alleen bij het zoeken van je stage is je netwerk belangrijk, ook tijdens je stage: blijf netwerken. Neem initiatief, laat zien dat je leergierig bent en wacht niet af tot mensen naar je toekomen met opdrachten tijdens je stage. Bied jezelf aan!

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja.

Waar heb je stage gelopen?
Organisatie: Gemeente Amersfoort
Afdeling: Bestuur, Strategie en Veiligheid (BSV)

In welke periode?
05-09-2022 t/m 31-01-2023

Voor hoeveel EC?
30 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Open sollicitatie.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Nadat ik een open sollicitatie had opgestuurd naar gemeente Amersfoort, werd ik via de mail benaderd met een mogelijke onderzoeksopdracht. De onderzoeksopdracht leek mij enorm interessant waardoor ik gelijk een mail terug schreef. Vervolgens werd er een kennismakingsgesprek ingepland. Het gesprek verliep goed waarna de overeenkomsten getekend konden worden. 

Wat waren je taken?

 • Bijwonen lokaal ondermijningsoverleg en bedrijventerrein overleg 
 • Bijwonen wekelijks clusteroverleg 
 • Voorbereiden van draaiboek voor ondermijningcontrole 
 • Facilitaire taken zoals het opvangen van bezoekers of inschenken van thee tijdens ondermijningcontroles 
 • Brainstormsessies bijwonen over verschillende thema’s, zoals woningnood 
 • Literatuuronderzoek en interviews 
 • Oriënterende gesprekken 
 • Controleren vragenlijsten en verslagen van collega’s op fouten 
 • Kenissessies over informatie-gestuurde aanpak van ondermijning 
 • Tweedaagse kennissessie over data-gedreven werken 

Bij 30 EC stage: wat was je onderzoeksvraag? Toelichting: Heb je die zelf bedacht of kwam de organisatie er mee?

De onderzoeksvraag was: ‘’Hoe kunnen we de variatie verklaren in de informatiepositie van verschillende gemeenten op het gebied van ondermijning?’’ 

Deze onderzoeksopdracht was het idee van de gemeente. 

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Op tijd beginnen met zoeken en hou je opties open. Het duurt namelijk best wel lang totdat je een reactie krijgt en alles is geregeld. 

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Nee.

Waar heb je stage gelopen?
Naam organisatie: Tweede Kamerfractie BoerBurgerBeweging

Afdeling: Alexande Hendriks

In welke periode?
06-09-2022 t/m 02-02-2023 

Voor hoeveel EC?
30 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Open sollicitatie.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
2 gesprekken; 1 met ambtelijk secretaris en 1 met uiteindelijk stagebegeleider.

Wat waren je taken?

 • Monitoring
 • Voorbereiding debatten
 • Beleidsonderzoek

Bij 30 EC stage: wat was je onderzoeksvraag?  Heb je die zelf bedacht of kwam de organisatie er mee? 

"Welke factoren bijdragen aan daling van het vertrouwen in de overheid op het platteland?’’      

Toelichting:   Ik wilde iets doen met de stikstofproblematiek, en heb dit gaandeweg in een meer algemeen bestuurskundig kader gegoten en ben van onderwerp gewisseld naar de overheid in zijn algemeenheid op het platteland

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?

Neem initiatief, ga niet afwachten op de stagebank van de universiteit maar ga zelf lekker mailen en bellen. Immers, nee heb je en ja kan je krijgen!     

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen? 

Ja.

Waar heb je stage gelopen?
Naam organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Afdeling: DG Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat, Directie Democratie en Bestuur, afdeling Democratie, team Verkiezingen

In welke periode?
05-09-2022 t/m 27-01-2023 

Voor hoeveel EC?
30 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?

Via eigen netwerk contact kunnen leggen met BZK en via interne contacten daardoor binnengekomen bij team Verkiezingen.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Ik heb 1 gesprek gehad eind juli en daarna was ik aangenomen. Hierna is alles in gang gezet wat betreft documentatie en op 5 september ben ik begonnen.

Wat waren je taken?

 • De organisatie van zes regionale bijeenkomsten over de bewustwording van toegankelijkheid bij het stemproces.
 • Het organiseren van de begeleidingsgroep bijeenkomsten vooraf
 • Overige taken

Bij 30 EC stage: wat was je onderzoeksvraag?  Heb je die zelf bedacht of kwam de organisatie er mee? 

Welke factoren van interorganisationele bijeenkomsten vergroten de bewustwording onder gemeenteambtenaren, en daarmee stembureauleden, over het verbeteren van de toegankelijkheid van het verkiezingsproces?

Toelichting: Veel mensen met een beperking kampen met het probleem dat stemmen voor hen niet toegankelijk is, omdat de informatie over het stemproces voor hen niet voldoende toegankelijk is of dat men geen hulp kan krijgen binnen het stemhokje. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, programma verkiezingen wil graag de toegankelijkheid van het stemproces verbeteren door de bewustwording bij gemeenteambtenaren en stembureauleden te verhogen. Uit evaluaties van vorige verkiezingen is gebleken dat er veel richtlijnen op papier staan, maar deze richtlijnen komen niet altijd bij de juiste personen in het verkiezingsproces terecht of deze richtlijnen blijven niet goed hangen bij stembureauleden. Het ministerie en betrokken partijen zijn daarom van mening dat het niet helpt nog meer op papier te zetten, maar dat een bijeenkomst aan de hand 33 van sprekende voorbeelden meer op kan leveren.

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Gebruik je eigen netwerk, vraag mensen of ze iets voor je weten. Je zult versteld staan van de contacten die mensen hebben.

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja.

Waar heb je stage gelopen?
Organisatie: Security Delta (HSD)
Afdeling: Innovation Liaision Team

In welke periode?
01-08-2022 t/m 31-01-2023

Voor hoeveel EC?
30 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Security Talent; website met security-gerelateerde stages, vacatures en trainingen.  

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Eerst het insturen van een motivatiebrief en mijn CV, vervolgens een (online) eerste gesprek en later na aangenomen te zijn nog een informele, fysieke kennismaking.  

Wat waren je taken?

 • Stakeholdermanagement in een bestuurlijk systeem.  
 • Het organiseren en hosten van bijeenkomsten, werkgroepen en buitenlandse delegaties.  
 • Internationale samenwerkingen met o.a. ambassades en consulaten.  
 • Projectmanagement, netwerken en publiek-private samenwerkingen.  
 • Het schrijven van notities, nieuwsartikelen en socialmedia berichten (LinkedIn).  

Bij 30 EC  stage: wat was je onderzoeksvraag? Toelichting:  Heb je die zelf bedacht of kwam de organisatie er mee?

‘Welke vormen van network governance zijn er in Nederland binnen het cybersecurity domein en hoe is de variatie in deze netwerkvormen te verklaren?’  

Toelichting: Onderzoeksvraag is zelf bedacht en uitgewerkt.   

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Mocht je een stage willen in het safety/security domein zou ik de website Security Talent aanraden. Voor andere stages zou ik LinkedIn in de gaten houden en de databases van de Universiteit. Zorg verder dat je proactief bent en zelfstandig kan werken. 

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja.

Waar heb je stage gelopen?
Organisatie: Vermast Business Partners
Afdeling: Adviseur Public & International Affairs

In welke periode?
01-09-2022 t/m 28-02-2023 

Voor hoeveel EC?
30 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Via een vacature op Indeed.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Het sollicitatieproces bestond uit twee gesprekken. Hier voorafgaand schreef ik de organisatie een motivatiebrief met mijn CV bijgevoegd.  Het eerste gesprek wat hierop volgde was telefonisch. Dit was voor de stageorganisatie om zo een beeld van mij te krijgen. Vervolgens werd ik uitgenodigd voor een online gesprek via Teams. Dit gesprek ging over mijn kwaliteiten, verwachtingen en karaktereigenschappen. 

Wat waren je taken?

 

 • Monitoring; 
 •  Opstellen tijdlijn – kader en updaten en verwerken in Trello; 
 • Analyses van politieke partijen, inclusief verkiezingsprogramma’s; 
 • Lobbymiddelen / Position Paper opstellen; 
 • Opstellen profielen gesprekspartners; 
 • Bijdragen aan het implementeren van lobbyinitiatieven; 
 • Ontwikkelen en onderhouden van een netwerk van contacten, relevante besluitvormers en stakeholders; 
 • Opstellen stakeholdersanalyses; 
 • Etc. 

Bij 30 EC stage: wat was je onderzoeksvraag?

Onderzoeksvraag: Hoe verschillen de lobbystrategieën van de Provincie Flevoland en de Provincie Noord-Brabant op het gebied van mobiliteit en wat zijn hier de verklaringen voor? 

Toelichting: Deze heb ik zelf bedacht en enkele keren gewijzigd en aangescherpt. De praktijkbegeleider kwam met aanbevelingen wat betreft de gekozen provincies. 

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Solliciteer bij meerdere vacatures, zo hou je niet alleen voor jezelf de opties open, maar het is ook fijn om een alternatief te hebben als je voor je eerste keuze niet wordt aangenomen.   

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja.

Waar heb je stage gelopen?
Organisatie: Hague Corporate Affairs

In welke periode?
15-08-2022 t/m 17-02-2023 

Voor hoeveel EC?
30 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Na eigen onderzoek op het internet n.a.v. mijn interesse in het vak Public Affairs een vacature gevonden op de website van Hague Corporate Affairs.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Het proces begon met een kennismakingsgesprek. In de volgende ronde moesten we aan de hand van een assessment een fictieve strategie schrijven voor een Nederlands bedrijf. Hierna volgde de uitslag.

Wat waren je taken?

 • Nieuwsmonitoring 
 • Volgen politieke debatten en vergaderingen 
 • Schrijven samenvattingen van bedrijven en personen 
 • Ondersteuning adviseurs 

Bij 30 EC stage: wat was je onderzoeksvraag?  Heb je die zelf bedacht of kwam de organisatie er mee? 

“Wat is de invloed van persoonlijke eigenschappen van een belangenbehartiger op zijn oordeel over maatschappelijk verantwoord belangen behartigen op de thema’s transparantie, eerlijk speelveld en belangenverstrengeling.” 

Toelichting: Veel initiatieven proberen lobbyen (belangen behartigen) meer maatschappelijk verantwoordt te krijgen, echter is dit vaak weinig effectief. Ik heb onderzocht of persoonlijke eigenschappen (zoals leeftijd en geslacht) wellicht invloed hebben op hun oordeel hierover. Deze onderzoeksvraag heb ik bedacht nadat ik binnen de organisatie een tip kreeg dat dit wel eens kon verschillen onder het personeel. 

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Schrijf zoveel mogelijk bedrijven tegelijk aan, want je krijgt vaak ‘nee’ te horen en als je dubbele stageplek hebt kan je er zo eentje afzeggen.   

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Nee.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.