Universiteit Leiden

nl en

Het hoe en waarom van vakevaluaties: je input is waardevol

Het eerste blok zit er inmiddels bijna op en dat betekent dat je binnenkort je gevolgde vakken afrondt. We hopen natuurlijk dat je je vakken met veel plezier en interesse hebt gevolgd. Aan het einde van ieder blok vragen we studenten om de gevolgde vakken te evalueren door middel van een evaluatieformulier.

In deze evaluatieformulieren kun je als student (anoniem) aangeven hoe je het onderwijs ervaren hebt en of er eventueel verbeterpunten zijn die je wilt meegeven. Deze informatie is heel belangrijk voor je docent, je opleiding en onze faculteit.

Wat gebeurt er met de evaluaties?

Nadat de evaluatieformulieren door jullie zijn ingevuld worden de resultaten per vak in rapporten verwerkt. Docenten, de opleidingscommissie van je opleiding, en de opleidingsdirecteur gebruiken dat wat jij hebt opgeschreven om de kwaliteit van de vakken en het onderwijs te verbeteren. Er wordt serieus gekeken naar jullie aanbevelingen en jullie feedback helpt om de vakken voor het komend studiejaar te verbeteren.

Het is voor docenten heel waardevol om te weten wat studenten van hun vak vonden en om te weten welke elementen gewaardeerd worden en goed werken. Daarnaast zijn de evaluaties van belang voor jouw opleiding als geheel. Je vult een evaluatieformulier dus niet alleen in voor jezelf, maar ook voor de studenten die na je komen. Op deze manier help je om het onderwijs te verbeteren en de kwaliteit van je opleiding hoog te houden.

Je input is waardevol

Vakevaluaties zijn dus ontzettend belangrijk: jullie inbreng is nodig om te weten wat er speelt. Vergeet hierbij niet dat een evaluatieformulier geen ‘klantbeoordeling’ is. Onterechte kritiek en ongepaste opmerkingen dragen niets bij en kunnen zelfs kwetsend zijn voor je docent. Vul de evaluaties daarom op een serieuze en constructieve manier in, en geef concrete voorbeelden. Alleen op die manier is je input bruikbaar en kan er iets mee gedaan worden.

Tips van docenten voor het invullen van vakevaluaties

Docenten Eden Lutz (Bestuurskunde), Valtr Troy Mandemaker (Security Studies) en Michel Michaloliakos (Bestuurskunde) geven tips over het invullen van vakevaluaties. 

‘Kies ervoor effectief te zijn en niet simpelweg je frustratie te uiten. Dat laatste kun je heel goed thuis doen.’

Welke tips heb je voor studenten als het gaat om het invullen van de vakevaluaties?

Eden Lutz: ‘Probeer je te verplaatsen in het perspectief van de docenten: als je dit vak volgend jaar zelf zou geven, wat zou je dan veranderen? Wees zo concreet mogelijk door voorbeelden te geven, en maak helder onderscheid tussen vorm en inhoud. Beide zijn belangrijk om kritisch op te reflecteren!’

Valtr Troy Mandemaker: ‘Bij het invullen van de evaluatieformulieren is het belangrijk om twee dingen in gedachten te houden: (1) geef specifieke feedback en geef concrete voorbeelden en (2) doe dit op een constructieve manier! Vergeet niet dat je evaluaties worden gelezen door docenten die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van je onderwijskwaliteit.’

Michel Michaloliakos: ‘Houd bij het invullen van evaluatieformulieren altijd de volgende vraag in gedachten: hoe kan je de cursus leerzamer maken of houden? Antwoord op die vraag is vruchtbare feedback. Kies ervoor effectief te zijn en niet simpelweg je frustratie te uiten. Dat laatste kun je heel goed thuis doen.’

Wat wordt er met de resultaten gedaan?

Eden Lutz: ‘De resultaten worden door een hoop mensen gelezen – ook de docenten zelf, dus dat is belangrijk om je bewust van te zijn. De evaluaties kunnen een belangrijk signaal afgeven als er echt iets misgegaan is binnen een vak. Maar ook als het goed verloopt, bespreken wij als team altijd een vak na aan de hand van de evaluaties; wat moeten we volgend jaar zeker behouden, waar kunnen we nog verbeteringen aanbrengen? Ook willen we natuurlijk als docenten altijd onszelf verbeteren en feedback van studenten speelt daar een belangrijke rol in.’

Valtr Troy Mandemaker: ‘Voor vakcoördinatoren en docenten bieden de open antwoorden inzichten voor het verbeteren van het van het vak en de planning van de opdrachten voor de komende jaren. De opleidingscommissie en de opleidingsdirecteur streven ernaar om thema's in de evaluaties op te sporen die relevant kunnen zijn om de kwaliteit van het onderwijs op een meer algemeen niveau te verbeteren.’

Michel Michaloliakos: ‘Het is altijd een spannend moment, wanneer de evaluaties binnenkomen. Voor alle docenten, jong en oud, geldt dat. Op die manier krijgen wij inkijk hoe studenten onze vakken ervaren en hoe wij hoe deze kunnen verbeteren. Om die reden kijken wij ook altijd terug naar de evaluaties van het afgelopen jaar. Evaluaties spelen een grote, cruciale rol in onderwijsvernieuwing.’

‘Door constructief mee te denken draag je ook bij aan de algehele kwaliteit van je opleiding, en waarborg je de waarde van je eigen diploma.’

Waarom is het belangrijk om de vakevaluaties serieus in te vullen?

Eden Lutz: ‘Studeren is in essentie een wederkerig proces - je maakt deel uit van een kennisgemeenschap. Je helpt niet alleen op een hele concrete manier de docenten en toekomstige studenten met jouw feedback, maar door constructief mee te denken draag je ook bij aan de algehele kwaliteit van je opleiding, en waarborg je daarmee de waarde van je eigen diploma!’

Valtr Troy Mandemaker: ‘In het verleden is gebleken dat goed ingevulde formulieren tot blijvende verandering leiden. De cursusevaluaties bieden je de kans om eigenaar te worden van je eigen onderwijs, op voorwaarde dat er constructieve en specifieke feedback wordt gegeven. Op persoonlijk niveau bieden de evaluaties een cruciaal moment waarop studenten kunnen reflecteren op hun eigen leerdoelen en of de gevolgde cursus voldeed aan hun eigen verwachtingen.'

Michel Michaloliakos: ‘Je staat als student op schouders van de reuzen, namelijk die van de vele voorgaande generaties studenten. Zorg ervoor dat de volgende generatie op de jouwe kunnen staan. Til de vakken naar een hoger niveau, en laat docenten en toekomstige studenten afscheid nemen van hun ongeïnformeerde zelf.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.