Universiteit Leiden

nl en

Topsport

Een studie combineren met topsport vergt veel inzet en een nauwkeurige studieplanning. Sport je op hoog niveau, dan biedt de Universiteit Leiden jou persoonlijke begeleiding om je talenten te ontwikkelen.

Tijdens je studie doen zich misschien belemmeringen voor die je niet zelf kunt oplossen. Roep dan assistentie in van de studentendecaan voor topsporters (zie contactgegevens rechts op deze pagina). Die kent de mogelijkheden en geeft persoonlijke begeleiding aan topsporters zoals jij. 

Extra mogelijkheden

Doe je nationaal of internationaal aan topsport en heb je de NOC*NSF-status A, selectiestatus, High Potential, IT of NT, bondstatus, beloftestatus én heb je door je sport studievertraging opgelopen? Als het enigzins mogelijk is, dan kun je rekenen op een welwillende houding van de universiteit. Je kunt dan bijvoorbeeld extra studiefaciliteiten krijgen, zoals:

  • het verlengen van inlevertermijnen van werkstukken;
  • (gedeeltelijke) ontheffing van aanwezigheidsplicht;
  • extra herkansingen;
  • alternatieve onderwijsopdrachten;
  • flexibiliteit rondom het bindend studieadvies

Daarnaast is het in sommige gevallen ook mogelijk een topsportstatus te krijgen zonder een van bovenstaande NOC*NSF statussen, bijvoorbeeld in het geval van nieuwe, niet bij NOC*NSF aangesloten sporten of voor coaches/scheidsrechters op topniveau. Dit is ter beoordeling van de topsportcoördinator van de Universiteit Leiden.

Planning

Als topsporter leg je aan het begin van het studiejaar je agenda met studieverplichtingen en sportieve activiteiten naast elkaar. In overleg met je studieadviseur maak je dan een goede planning.

Financiële ondersteuning

Behoor je tot de categorie A, selectiestatus, High Potential, IT, NT status, bondstatus, beloftestatus én heb je door je sport studievertraging opgelopen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor Financiële compensatie bij studievertraging. Neem voor meer informatie hierover contact op met de studentendecaan topsport (zie contactgegevens op deze pagina).
Zie ook: Regeling financiële ondersteuning studenten (FOS)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.