Universiteit Leiden

nl en

Mantelzorg

Mantelzorg kost vaak veel tijd en energie. Als je hierdoor studievertraging oploopt of andere problemen ervaart, kan de universiteit ondersteuning bieden.

Wanneer ben je mantelzorger?

Je zorgt voor iemand die je kent, zoals een familielid, vriend of buurvrouw. Het gaat hierbij niet om gewone hulp of taken die je in een gedeeld huishouden doet, maar om structurele zorg die de ander nodig heeft om te kunnen functioneren. Dat kan verpleegkundige zorg zijn, maar ook andere ondersteuning, zoals huishoudelijke taken. Een mantelzorger is geen professionele hulpverlener en wordt in principe niet betaald. Een mantelzorger is ook geen vrijwilliger, die er zelf voor kiest om te starten of te stoppen met zorgen. Als mantelzorger bied je hulp omdat iemand in jouw sociale omgeving dat nodig heeft.

Bespreek het met je studieadviseur

Maak een afspraak met je studieadviseur. Samen bekijken jullie of er een aanpassing in je studieprogramma nodig is, en of je aanspraak maakt op financiële ondersteuning.

Bindend studieadvies

De universiteit moet bij het uitbrengen van het bindend studieadvies rekening houden met je bijzondere situatie. Hiervoor moet je een zelf een zogenaamde hinderverklaring aanvragen bij de commissie BSA van Studenten- en Onderwijszaken. Lees meer over het bindend studieadvies (BSA).

Financiële ondersteuning

Als je studievertraging oploopt doordat je mantelzorg verleent, kom je mogelijk in aanmerking voor financiële ondersteuning van de universiteit vanuit de Regeling Financiële ondersteuning studenten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.