Universiteit Leiden

nl en

Aanvragen afstuderen

Rond je afstuderen moet er van alles gebeuren. Niet alleen de universiteit, ook je faculteit en/of opleiding verwachten bepaalde dingen van je. Faculteiten hanteren verschillende regels en procedures voor het aanvragen en regelen van je afstuderen.

Stappen richting afstuderen

Er komt heel wat kijken bij afstuderen. Hieronder vind je globaal de stappen die naar je afstuderen leiden. Kijk altijd eerst naar de informatie van je faculteit en opleiding. De regels en procedures die zij hanteren kunnen hier namelijk van afwijken.

  1. Je behaalt het laatste resultaat dat nodig is om aan de exameneisen te voldoen.
  2. Je vraagt zelf afstuderen aan: bekijk onder de faculteits- of opleidingstab wat je allemaal voor je opleiding in orde moet maken om af te studeren. Het kan zijn dat je uit uSis het bericht 'Constatering afstuderen' ontvangt. In dat bericht wordt ook de mogelijkheid genoemd om uitstel van afstuderen aan te vragen.
  3. Als je afstudeert, word je niet automatisch uitgeschreven bij de universiteit. Je moet je uitschrijven via studielink. Maar uitschrijven is niet verplicht. Je mag ook ingeschreven blijven als je dat wilt. Lees alle informatie rondom herinschrijven en uitschrijven goed door.

Afstuderen uitstellen

Als je in uSis het bericht ‘Constatering afstuderen’ hebt ontvangen, maar je wilt nog niet afstuderen omdat je nog bezig bent met (een) extra vak(ken), extern onderwijs of een stage waarvan je wilt dat die op je diplomadocumenten genoemd wordt, dan kun je een verzoek uitstel van afstuderen aanvragen. Bekijk voor meer informatie het tabblad van je faculteit of opleiding.

Voorwaarden voor uitstel

Je kunt maximaal uitstel aanvragen tot de dag dat je één jaar langer ingeschreven staat voor je opleiding dan de nominale studieduur ervan (voor bacheloropleidingen is dat 3+1 jaar en voor masteropleidingen doorgaans 1+1 jaar). Ben je al meer dan een jaar uitgelopen, dan wordt je uitstel waarschijnlijk niet toegekend.

Officiële Regeling uitstel afstuderen

De regels en afspraken rond het uitstel van afstuderen zijn vastgesteld door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in de 'Regeling uitstel afstuderen Universiteit Leiden'.

Laatste studieresultaaat

Zorg ervoor dat je laatste studieresultaat na het behalen zo snel mogelijk bij de ICLON Onderwijsadministratie ingeleverd is. Houd dit zelf in de gaten! Ga er niet van uit dat de docent het cijfer wel zal inleveren. Als je in de eindperiode nog je allerlaatste cijfer moet halen, dan hebben de medewerkers van de ICLON Onderwijsadministratie er uiteraard begrip voor dat je even navraagt of je laatste cijfer in goede orde ontvangen is.

Afstuderen

Als het laatste studieresultaat in uSis geregistreerd is, wordt de afstudeerprocedure in gang gezet. Je ontvangt hiervan een bericht per e-mail van de onderwijsadministratie. Let op het volgende:

  • Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig uitschrijven bij de universiteit. Dat doe je via Studielink.
  • Om te kunnen afstuderen moet - indien van toepassing - ook aan alle overige voorwaarden van het toelatingsbesluit voldaan zijn.

Verzoek afstuderen uitstellen

In de regeling uitstel afstuderen vind je de eisen waaraan het verzoek tot uitstel afstuderen moet voldoen. Je kunt een verzoek tot uitstel indienen via het formulier verzoek uitstel afstuderen.

Het verzoek dient in ieder geval de volgende elementen te bevatten:

  • reden voor het uitstel;
  • een aanduiding op welke datum het getuigschrift kan worden gesteld;
  • een verklaring van de periode van inschrijving voor de desbetreffende opleiding.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.