Universiteit Leiden

nl en

Testimonial Research Traineeship

Het Research Traineeship: een waardevolle ervaring

Het Research Traineeship Programme is ontwikkeld om studenten de mogelijkheid te bieden om ervaring op te doen in het uitvoeren van onderzoek onder begeleiding van twee docenten of hoogleraren. Wij hebben van februari tot september 2019 aan het onderzoeksproject genaamd ‘Modern Perceptions of Ancient Religions’ gewerkt, waarbij dr. Kim Beerden en dr. Markus Altena Davidsen ons bijstonden. Gedurende dit onderzoek onderzochten we vier spirituele Nederlandse tijdschriften in de periode 2012-2016: de Bres, Mantra/Prana, Paravisie en de Happinez. In deze tijdschriften wordt regelmatig naar polytheïstische godsdiensten van de oudheid verwezen. Wij wilden te weten komen hoe vaak deze verwijzingen voorkwamen, op welke manier ze werden vormgegeven en waarom de oudheid in een bepaalde context werd aangehaald. Op die manier hoopten we meer inzicht te krijgen in de huidige Nederlandse visie op antieke godsdiensten.

Poster Research Traineeship

Bij de start van ons onderzoek werd al snel duidelijk dat het ontwikkelen van een juiste onderzoeksmethode en het verzamelen van de juiste gegevens een tijdrovend, maar ook waardevol en belangrijk proces is. Zo moesten we bijvoorbeeld zelf een goede werkdefinitie creëren over wat wij verstonden onder antieke religies, een term die normaal gesproken zonder er al te veel over na te denken wordt gebruikt. Tijdens het onderzoek merkten we dat het erg fijn was dat we er allebei een andere academische achtergrond op nahielden. Het was fijn dat Hilke al veel wist van de oudheid in het algemeen. Daarnaast was zij ook degene die de planning goed in de gaten hield en ervoor zorgde dat we onze deadlines haalden. Marijn wist als studente religiewetenschappen, juist veel over de achterliggende theorieën die noodzakelijk waren om ons onderzoek goed uit te voeren. Daarnaast was ze erg handig met de digitale aspecten van ons onderzoek. Zo heeft ze bijvoorbeeld voor twee mooie posters voor onze posterpresentaties gezorgd. Het traineeship heeft ons een kans gegeven om te ervaren hoe het is om in groepsverband voor een langere periode aan een interdisciplinair onderzoek te werken.

Kim Beerden: “Ook vanuit het perspectief van de docent is het Research Traineeship heel waardevol. Samen met een collega uit een ander instituut ga je aan de slag met twee studenten aan wie je kunt laten zien hoe wetenschap werkt. Dat leren ze natuurlijk tijdens hun opleiding, maar het is toch heel iets anders om een groter onderzoek te doen met onzekere uitkomsten. Nu hadden Markus en ik aan Hilke en Marijn twee buitengewone traineeship-collega’s in wie we groot vertrouwen hadden. Hun unieke synergie heeft ook veel toegevoegd aan het project. Mijn tip voor collega’s is dan ook: denk goed na over de combinatie van het team dat je uitkiest, je moet immers intensief met elkaar samenwerken.”

Poster presentation

Uiteindelijk hebben we twee posterpresentaties gegeven; één op een nationale conferentie voor godsdienstwetenschappers, en de ander op de eindconferentie van het Research Traineeship Programme. Daarnaast hebben we een artikel in het klassieke tijdschrift Frons: blad voor Leidse classici gepubliceerd genaamd ‘Van hieros gamos tot Happinez.’ Vervolgens hebben we een eindrapport geschreven, wat dr. Beerden nu gebruikt voor een artikel (in wording) in het tijdschrift Narthex voor godsdienstdocenten op de middelbare school. We zijn dr. Kim Beerden en dr. Markus Altena Davidsen dankbaar voor de kans die wij gekregen hebben om dit project te mogen doen en ook voor de goede begeleiding tijdens het onderzoek.

Als team willen we het Research Traineeship van harte bedanken!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.