Universiteit Leiden

nl en

Bedrag

Bedrag

Hoeveel collegegeld je betaalt, hangt af van je opleiding en je persoonlijke situatie. In de Collegegeldwijzer zijn alle tarieven, toeslagen en kortingen verwerkt en ontdek je eenvoudig welk bedrag voor jou geldt.

Collegegeldwijzer 2023-2024

Collegegeldwijzer 2022-2023

Toelichting

Het bedrag van je collegegeld hangt af van welke opleiding je doet, om welk studiejaar het gaat, of je al eerder een opleiding hebt gedaan en je nationaliteit of verblijfsstatus. Hieronder lees je hoe deze factoren van invloed zijn op de totstandkoming van het bedrag.

Voor wie geldt dit tarief?

Je betaalt het wettelijk collegegeld als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt de nationaliteit van een van de volgende landen: Nederland, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Suriname, Tsjechië, Zweden of Zwitserland, of je hebt een andere nationaliteit, maar wel een verblijfsvergunning die recht geeft op studiefinanciering via DUO. Bekijk op de website van DUO of je met jouw verblijfsvergunning recht hebt op studiefinanciering.
 • Het gaat om een bekostigde opleiding. Dat wil zeggen: een opleiding die door de overheid wordt gefinancierd. Dit geldt voor de meeste opleidingen aan Nederlandse hogescholen en universiteiten.
 • Je hebt tussen 1 september 1991 en de start van deze opleiding nog geen diploma behaald voor een vergelijkbare bekostigde opleiding aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling. Bijvoorbeeld: je hebt al een bachelordiploma behaald en gaat nu een tweede bacheroropleiding doen.

Uitzonderingen

 • Als je niet eerder ingeschreven hebt gestaan aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling en je begint voor het eerst aan een bacheloropleiding, betaal je voor het eerste jaar de helft van het wettelijk collegegeld.
 • Als je een lerarenopleiding* gaat doen en ná collegejaar 2018-2019 bent gestart met je bachelor of associate degree, betaal je voor het eerste jaar de helft van het wettelijk collegegeld.* 

*Twijfel je of je opleiding hieronder valt? Zoek je opleiding op in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Klik op Details en bekijk onder welk Onderdeel de opleiding valt.

Als een opleiding niet wordt gefinancierd door de overheid, dan heet dat een niet-bekostigde opleiding. Je betaalt dan het instellingstarief voor niet-bekostigde opleidingen. De hoogte van dit bedrag verschilt per opleiding. Bekijk in de Collegegeldwijzer welk bedrag voor jou geldt.

Voor wie geldt dit tarief?

Je betaalt instellingstarief voor studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt niet de nationaliteit van een van de volgende landen: Nederland, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Suriname, Tsjechië, Zweden of Zwitserland.
 • Je gaat een bekostigde opleiding doen.

Uitzonderingen

 • Als je een verblijfsvergunning hebt die recht geeft op studiefinanciering via DUO, betaal je het wettelijk collegegeld. Bekijk op de website van DUO of je met jouw verblijfsvergunning recht hebt op studiefinanciering.
 • Als je aan de Universiteit Leiden studeert in het kader van een samenwerkingsovereenkomst, betaal je het tarief dat in de samenwerkingsovereenkomst staat.
 • Vanwege de situatie in Oekraïne hebben studenten met de Oekraïense nationaliteit die in het studiejaar 2022-2023 zijn begonnen met een opleiding aan de Universiteit Leiden en doorgaan met deze opleiding recht op een verlaagd instellingstarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld voor de duur van hun opleiding. Dit houdt in dat de hoogte van het collegegeld gelijk is aan het wettelijk collegegeld maar dat er andere betaalmogelijkheden zijn. Deze regeling vervalt als de student van opleiding verandert of doorstroomt naar een andere opleiding.

Voor wie geldt dit tarief?

Voor een tweede bachelor- of masteropleiding in Nederland betaal je het instellingstarief, dat hoger is dan het wettelijk collegegeld.

Je betaalt het Instellingstarief voor een tweede opleiding als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt de nationaliteit van een van de volgende landen: Nederland, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Suriname, Tsjechië, Zweden of Zwitserland, of je hebt een andere nationaliteit, maar wel een verblijfsvergunning die recht geeft op studiefinanciering via DUO. Bekijk op de website van DUO of je met jouw verblijfsvergunning recht hebt op studiefinanciering.
 • Je hebt tussen 1 september 1991 en de start van deze opleiding al een diploma behaald voor een vergelijkbare bekostigde opleiding aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling (bijvoorbeeld: je hebt al een bachelordiploma behaald en gaat nu een tweede bacheroropleiding doen).
 • Je volgt een bekostigde opleiding. Dat wil zeggen: een opleiding die door de overheid wordt gefinancierd. Dit geldt voor de meeste opleidingen aan Nederlandse hogescholen en universiteiten.

Uitzonderingen

 • Volg je een bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden en start je daarop aansluitend een tweede bacheloropleiding? Dan betaal je vanwege een overgangsregeling het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld. (Dat wil zeggen dat het bedrag gelijk is aan het wettelijk collegegeld, maar er andere betaalwijzen gelden.)
  Je tweede opleiding is aansluitend als je eraan begint in het studiejaar dat direct volgt op het collegejaar waarin je de eerste opleiding voltooide.
 • Als je tweede opleiding binnen het domein van de gezondheidszorg* valt en je niet eerder een opleiding binnen de gezondheidszorg volgde, betaal je het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijke tarief. (Dat wil zeggen dat het bedrag gelijk is aan het wettelijk collegegeld, maar er andere betaalwijzen gelden.)
 • Als je tweede opleiding een lerarenopleiding* is, betaal je het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijke tarief. (Dat wil zeggen dat het bedrag gelijk is aan het wettelijk collegegeld, maar er andere betaalwijzen gelden.)
 • Begin je aan een tweede bacheloropleiding terwijl je je eerste bacheloropleiding aan een andere hogeronderwijsinstelling nog niet hebt voltooid en blijf je zonder onderbreking ingeschreven, dan betaal je het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld. (Dat wil zeggen dat het bedrag gelijk is aan het wettelijk collegegeld, maar er andere betaalwijzen gelden.)
  Zonder onderbreking wil zeggen dat je je steeds bij de start van het collegejaar (september) hebt (her)ingeschreven.

*Twijfel je of je opleiding hieronder valt? Zoek je opleiding op in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Klik op Details en bekijk onder welk Onderdeel de opleiding valt.

Waarom betaal ik meer voor een tweede opleiding?

Voor je eerste opleiding betaal je het wettelijk collegegeld. Om de kosten van het onderwijs te dekken ontvangt de universiteit ook een bijdrage van de overheid. Voor een tweede opleiding krijgt de universiteit die bijdrage niet. Daarom betaal je voor een tweede opleiding het Instellingstarief voor een tweede opleiding. Meer weten? Lees de uitgebreide toelichting op het instellingstarief voor een tweede opleiding.

Het bedrag voor een premaster of schakelprogramma hangt af van de omvang in studiepunten (EC’s).

 • Tot 60 EC betaal je een vast bedrag per EC.
 • Voor 60 EC betaal je het wettelijk collegegeld.

Voor de opleiding Liberal Arts & Sciences aan het Leiden University College The Hague (LUC) betaal je naast het tarief dat op jou van toepassing is een aanvullende institutional fee.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.