Universiteit Leiden

nl en

Buddysysteem voor eerstejaars

Doelgroep

Eerstejaarsstudenten komen in aanmerking voor een buddy wanneer ze:

 • een eerstejaarsstudent(e) FSW zijn.
 • een extra steuntje in de rug nodig op studeer- en/of sociaal gebied hebben.

De procedure

Het buddysysteem is een doorlopende voorziening. Er kan tijdens het gehele academisch jaar naar een buddy gevraagd worden. Dit kan gedaan worden door een mail te sturen naar de coördinator. In deze mail moet het volgende vermeld worden:

 • Waarom de eerstejaarsstudent(e) een buddy nodig denkt te hebben.
 • Waarom de eerstejaarsstudent(e) denkt dat een buddy hem/haar kan helpen.
 • Zijn/haar doelen die hij/zij dat studiejaar wil bereiken.

Vervolgens zal er een kennismakingsgesprek met de coördinatoren plaatsvinden. De eerstejaarsstudent(e) zal een korte vragenlijst voorgelegd krijgen. Deze lijst zal bestaan uit verschillende soorten vragen die betrekking hebben op iemands persoonlijkheid, overtuigingen, wensen en voorkeuren. Zo kunnen de coördinatoren een geschikte buddy aan de eerstejaarsstudent(e) koppelen.

Reglement

 • Er wordt verwacht dat de eerstejaarsstudent(e) en de buddy wederzijds respect tonen. Persoonlijke informatie die onderling wordt uitgewisseld dient niet met derden besproken te worden.
 • De eerstejaarsstudent(e) dient open te staan voor opbouwende kritiek dat gegeven kan worden door de buddy.
 • Het is ten allen tijde mogelijk om te stoppen met het buddyproject wanneer er geen behoefte meer is aan de ondersteuning van een buddy.
 • De eerstejaarsstudent(e) dient eerlijk te zijn tegenover de buddy wat betreft behaalde resultaten en/of herkansingen.
 • Indien de eerstejaarsstudent(e) niet op tijd kan komen of aanwezig kan zijn op een afspraak met de buddy, dan dient dit tijdig aangegeven te worden aan de buddy.
 • Wanneer de eerstejaarsstudent(e) voor de tweede keer (zonder af te zeggen) te laat komt of niet komt opdagen dan dient dit aangegeven te worden bij de coördinatoren. De coördinatoren gaan vervolgens een gesprek aan met de eerstejaarsstudent(e).
 • Een buddy is niet verantwoordelijk voor de studievoortgang van de eerstejaarsstudent(e).
 • Hoe de buddy en de eerstejaarsstudent(e) in contact blijven wordt in onderling overleg besproken. De eerstejaarsstudent(e) moet hierbij rekening houden dat de buddy niet altijd beschikbaar kan zijn.
 • Bij een tekort aan buddy’s zal de eerstejaarsstudent(e) op een wachtlijst gezet worden.
 • Aan het eind van het studiejaar vindt er een evaluatiegesprek plaats met een van de coördinatoren.
 • Mocht het reglement niet in acht worden genomen, dan wordt de eerstejaarsstudent(e) uitgesloten van het buddysysteem.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.