Universiteit Leiden

nl en

Leids Universitair Studentenplatform

Het Leids Universitair Studenten Platform (LUS) is een door studenten geleide ‘denktank’. Het bestaat uit acht leden: zeven vertegenwoordigers van elke faculteit en een voorzitter. Het LUS geeft onafhankelijk advies voor universiteitsbreed beleid, over elk onderwerp dat studenten aangaat. Het reikt ook de LUS Onderwijsprijs uit voor de beste Leidse leraar van het jaar.

Het LUS wordt gerund voor en door studenten. Om input van veel verschillende studenten te krijgen, organiseert het LUS bijeenkomsten voor iedereen om over een bepaald onderwerp te discussiëren en te brainstormen. Het communiceert de inzichten en ideeën van studenten aan het College van Bestuur en andere relevante organen van de Universiteit Leiden.  

Wil jij een onderwerp of idee aan de orde stellen op de universiteit? Neem contact op met het LUS via mail of social media! De volgende activiteit die het LUS organiseert, vind je altijd bij @lusleiden op Instagram. 

Voorzitter 

Yesim Benli
lus@sea.leidenuniv.nl 

Geesteswetenschappen

Claartje van 't Hof
lus@hum.leidenuniv.nl

Governance and Global Affairs 

Matthijs Steendijk
lus@fgga.leidenuniv.nl

LUMC

Fei-lynn Barbero
lus.lumc@leidenuniv.nl 

Rechtsgeleerdheid 

Sjoerd Bootsma
lus@law.leidenuniv.nl

Sociale Wetenschappen

Birte van der Heide
lus@fsw.leidenuniv.nl

Wiskunde en Natuurwetenschappen

Kane Zuiderduin
lus@science.leidenuniv.nl

Bij de Opening van het Academisch Jaar wordt jaarlijks de LUS Onderwijsprijs uitgereikt aan de beste docent van het voorgaande jaar. 

Deze Onderwijsprijs is een bijzondere onderscheiding voor de docent die het meest inspirerend is in het geven van colleges. Elke student krijgt de kans en wordt aangemoedigd om zijn beste docent te nomineren!  

Heb jij een docent die je wilt nomineren voor de volgende Onderwijsprijs? 

LUS Onderwijsprijs

2023-2024

Nomineer je docent

Winnaar van 2023

Gobée is volgens zijn studenten een enorm bevlogen docent met een duidelijke passie voor zijn vakgebied. De verscheidenheid van zijn lesmethodes zorgt er volgens studenten voor dat dit het beste onderwijs is dat een student zich wensen kan. Gobée: 'Ongelooflijk, enorm bedankt voor deze eer.' 

Winnaar van 2022

Het academische jaar 2021-2022 was een uitdagend jaar, met een geleidelijke terugkeer naar persoonlijke en hybride lessen. Door dergelijke moeilijkheden te overwinnen, bleven de drie docenten op de shortlist hun studenten met nog meer passie begeleiden. 

De winnaar van de LUS Onderwijsprijs 2022 is Emily Strange, docent duurzame ontwikkeling, biodiversiteit en natuurbeschermingsbiologie in Leiden en Den Haag. Ze zal de prijs gebruiken voor haar voortdurende interdisciplinaire inzet om 'een omgeving te creëren waar goed onderwijs echt gewild is en niet wordt gezien als een extraatje bij het werk' van een academicus.

Winnaar van 2021

De winnaar van de Leidse Onderwijsprijs 2021 is Ayo Adedokun, die lesgeeft over conflict, vredesopbouw en ontwikkeling in Afrika.

2021

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

2020

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

2021-2022

2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018

In de week van 10 februari 2020 vond de eerste editie van de LUS Input Week plaats. Tijdens deze week bezochten leden van de LUS-commissie alle faculteiten van de universiteit om met studenten in gesprek te gaan en om hun terugkoppeling en ideeën te noteren. Met deze notities is er per faculteit een verslag geschreven dat is gedeeld met het faculteitsbestuur. Ook is er een document opgesteld. Dit algemene verslag dient als een toelichting op de aanpak en het doel van de inputweek en wijst een aantal algemene punten aan die bij vrijwel iedere faculteit terugkeren.

De inputweek heeft als doel de student zelf op te zoeken, zodat hij of zij niet zelf het LUS moet vinden om feedback te geven. Zo hoopt het LUS over facultaire én universitaire zoveel mogelijk studenten te laten brainstormen. Twee faculteitsleden van het LUS bezoekt een centrale plek op de faculteit om met studenten in gesprek te gaan. Alles mag onder het genot van een kopje koffie besproken worden. De opmerkingen verschijnen als post-its op het prikboard zodat er een mind map ontstaat waaraan studenten hun eigen mening en visie kunnen toevoegen.

Verslagen:

 

Het LUS is in 2013 opgericht met als doel het adviseren van het College van Bestuur, voornamelijk via de vicerector die portefeuillehouder onderwijs en studentenzaken is. Het kreeg de opdracht om vooral (maar niet alleen) inzichten te vergaren van studenten die nog niet actief zijn in verenigingen en medezeggenschapsorganen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.