Universiteit Leiden

nl en

Regeling Financiële ondersteuning studenten (FOS)

Studenten aan de Universiteit Leiden kunnen aanspraak maken op extra financiële steun vanuit de universiteit via de regeling ‘Financiële Ondersteuning Studenten’. Deze steun maakt het mogelijk om je studie voort te zetten als je studievertraging oploopt.

De regeling Financiële Ondersteuning Studenten (FOS) is er voor studenten die studievertraging oplopen tijdens hun studie door:

Voor topsporters en studenten met een bestuursfunctie gelden andere voorwaarden en aanvraagprocedures. Lees meer over studie en topsport combineren of bestuurdersbeurzen.

Voor wie?

De regeling FOS geldt voor studenten die studievertraging oplopen én:

 • een basisbeurs ontvangen, of;
 • onder het leenstelsel vallen en tijdens het oplopen van de studievertraging nog niet langer dan de nominale opleidingsduur studiefinanciering ontvingen, of;
 • instellingscollegegeld betalen, of;
 • zich tijdens hun voltijdstudie in een onderwijskundige overmachtssituatie bevinden.

Voorwaarden

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen om aanspraak te maken op financiële ondersteuning van de Universiteit Leiden. Dit geldt voor het moment van aanvragen en van uitbetalen:

 1. je bent student aan de Universiteit Leiden;
 2. je betaalt collegegeld aan de Universiteit Leiden;
 3. je bevindt je in een (of meer) bijzondere situatie of situatie van overmacht.
  • Je bent zwanger of net bevallen.
  • Je hebt een functiebeperking of chronische ziekte.
  • Je bent ziek (medisch of psychisch).
  • Je verkeert in een bijzondere thuissituatie (bijv. ernstige ziekte of overlijden gezinslid).
  • Je kunt door onderwijskundige overmacht je voltijdstudie niet in een normaal studietempo halen.
 4. je hebt je studievertraging direct – uiterlijk 30 dagen na ontstaan – bij je studieadviseur gemeld;
 5. je hebt samen met je studieadviseur een aangepast studieplan gemaakt om verdere vertraging te voorkomen;
 6. je kunt de gemiste programmaonderdelen niet meer inhalen tijdens de nominale duur van je studie.

Twijfel je of je aan de voorwaarden voldoet? Bekijk dan de veelgestelde vragen. Zit het antwoord daar niet bij? Neem dan contact op met een studentendecaan voor advies.

Aanvragen financiële ondersteuning

Voldoe je aan de voorwaarden, dan kun je een aanvraag indienen om gebruik te maken van de regeling. Je moet daarvoor een aantal zaken regelen.

 1. Noteer aan het einde van het studiejaar samen met je studieadviseur hoeveel studiepunten je hebt gemist als direct gevolg van de bijzondere omstandigheden of overmachtssituatie;
 2. Vul het formulier ‘Verzoek Registratie Studievertraging' in en stuur dat met de benodigde documenten op naar Studentencentrum Plexus, t.a.v. secretariaat Student Support Services, Kaiserstraat 25, 2311GN Leiden

Hoogte en duur ondersteuning

Na het indienen van de registratie studievertraging ontvang je binnen 6 weken bericht over de maximale duur van de ondersteuning. De hoogte van het bedrag hangt af van de regeling waar je onder valt: regeling FOS 2015, Deel 1, art. 6.c en 6.d (als je onder het leenstelsel valt) of regeling FOS 2012, Deel 1, art. 6.d en 6.e (indien je basisbeurs ontvangt).

Extra jaar studiefinanciering

Wordt je studie vertraagd als gevolg van een functiestoornis of een chronische ziekte, dan kun je bij DUO een extra jaar studiefinanciering aanvragen. Je ontvangt minder financiële ondersteuning van de Universiteit Leiden, als je recht hebt op verlenging van de studiefinancieringsperiode door DUO. Bespreek of je voor deze regeling in aanmerking komt met een studentendecaan.

Aanvragen uitbetaling financiële ondersteuning

Na ontvangst van de bevestiging van de officiële registratie studievertraging kun je een aanvraag doen voor de uitbetaling van de financiële ondersteuning.

Je kunt alleen aanspraak maken op financiële ondersteuning wanneer je, op het moment van uitbetaling, voldoet aan deze voorwaarden:

 • je bent nog niet afgestudeerd;
 • je staat ingeschreven als voltijdstudent aan de Universiteit Leiden;
 • je betaalt collegegeld aan de Universiteit Leiden.

Daarnaast moet je:

 • Aannemelijk maken dat het haalbaar is de opleiding af te ronden binnen de nominale studieduur, plus 12 maanden plus de geregistreerde studievertraging (regeling FOS 2015, deel I, art. 6.d).

Voldoe je aan alle criteria? Vul dan het formulier ‘Uitbetaling Studievertraging’ in en stuur dat op naar Studentencentrum Plexus, t.a.v. secretariaat Student Support Services, Kaiserstraat 25, 2311GN Leiden.

Aanvragen lager tarief instellingscollegegeld

Als je een tweede opleiding volgt of geen EU-onderdaan bent, een hoog tarief instellingscollegegeld betaalt en studievertraging buiten je schuld oploopt, dan kun je verzoeken je studie voort te mogen zetten tegen een laag tarief instellingscollegegeld. Het lage tarief geldt voor de duur van de opgelopen vertraging.

Neem contact op met een studentendecaan om jouw situatie te bespreken.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de regeling FOS contact op met een studentendecaan.  

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie