Universiteit Leiden

nl en

Financiële ondersteuning

Studentenorganisaties en facultaire medezeggenschapsorganen kunnen financiële ondersteuning aanvragen bij de Universiteit Leiden. Ontdek hoe het bestuur van jouw organisatie financiële ondersteuning kan aanvragen voor bestuursleden en voor projecten en activiteiten.

Financiële ondersteuning voor bestuursleden

Het bestuur van jouw organisatie kan financiële ondersteuning aanvragen om de bestuursleden te belonen voor hun tijd en inzet.

Welke organisaties?

Organisaties die tot de volgende categorieën behoren, kunnen financiële ondersteuning aanvragen voor hun bestuursleden.

 1. Facultaire studieverenigingen
 2. Facultaire medezeggenschapsorganen
 3. Studenten(sport)verenigingen die onder de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) vallen
 4. Organisaties die academische, arbeidsmarktgerichte en andere activiteiten voor Leidse studenten organiseren (niet-facultair)
 5. Studentenpartijen met een kandidatenlijst

Financiële ondersteuning aanvragen

Bekijk hieronder de procedure die geldt voor de categorie waar jouw organisatie onder valt. Is het de eerste keer dat het bestuur financiële steun aanvraagt of weet je niet zeker tot welke categorie je organisatie behoort? Stuur dan een e-mail naar bestuursbeurs@SEA.leidenuniv.nl.

 1. Zorg ervoor dat je studievereniging voldoet aan de voorwaarden van je faculteit.
 2. Voor 1 juli: dien het universitaire puntmodel van je studievereniging in bij je facultaire assessor.
 3. Je assessor stuurt aanbevelingen over de verdeling van de fondsen tussen alle facultaire studieverenigingen naar Studenten- en Onderwijszaken (SOZ).
 4. SOZ stuurt een e-mail naar je studievereniging met:
  • Een toekenningsbesluit waarin staat hoeveel maanden financiële ondersteuning aan je organisatie is toegekend
  • Een sjabloon voor een voorzittersverklaring
 5. Vul samen met je bestuursleden de voorzittersverklaring in. Hierin geef je aan hoe je de financiële ondersteuning onder de bestuursleden gaat verdelen.

 6. Geef je bestuursleden een kopie van de ingevulde voorzittersverklaring en vraag ze om betaling aan te vragen volgens het stappenplan op de pagina Bestuursfunctie.

Vragen?

Heb je vragen over het aanvragen van financiële ondersteuning voor je facultaire studievereniging? Neem contact op met je facultaire assessor.

 1. Jouw facultaire assessor heeft een overzicht van alle studentleden van facultaire medezeggenschapsorganen. Op basis hiervan zal de assessor aanbevelingen sturen over de verdeling van fondsen tussen alle leden van de facultaire medezeggenschapsorganen naar Studenten- en Onderwijszaken (SOZ).

 2. Aan het einde van elke medezeggenschapsperiode stuurt SOZ je een toekenningsbesluit waarin staat hoeveel maanden financiële ondersteuning aan jou is toegekend.

 3. Vraag betaling van je toegewezen financiële ondersteuning aan volgens het stappenplan op de pagina Bestuursfunctie.

Vragen?

Vragen over het aanvragen van financiële ondersteuning voor de activiteiten van je medezeggenschapsorgaan? Neem contact op met je facultaire assessor.

 

 1. Aan het begin van het jaar ontvangt jouw organisatie een vragenlijst van de PKvV. Vul deze in en stuur deze voor de aangegeven deadline terug aan de PKvV.

 2. Op basis van de vragenlijst zal de PKvV aanbevelingen sturen over de verdeling van fondsen tussen organisaties naar Studenten- en Onderwijszaken (SOZ). Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op:

  • De omvang van je organisatie (aantal leden);
  • Het aantal activiteiten;
  • De openingstijden van verenigingsgebouwen (indien van toepassing);
  • De faciliteiten die beschikbaar zijn in verenigingsgebouwen (indien van toepassing);
  • Het aantal bestuursleden en de hoeveelheid tijd die zij besteden aan bestuursactiviteiten.
 3. SOZ stuurt een e-mail naar jouw organisatie met:

  • Een toekenningsbesluit waarin staat hoeveel maanden financiële ondersteuning aan jouw organisatie is toegekend.
  • Een sjabloon voor een voorzittersverklaring.
 4. Vul samen met jouw bestuursleden de voorzittersverklaring in. Hierin geef je aan hoe je de financiële ondersteuning onder de bestuursleden gaat verdelen.

 5. Geef je bestuursleden een kopie van de ingevulde voorzittersverklaring en vraag hen om betaling aan te vragen volgens het stappenplan op de pagina Bestuursfunctie.

Vragen?

Heb je vragen over het aanvragen van financiële ondersteuning voor jouw (aan de PKvV verbonden) studenten(sport)vereniging? Neem contact op met de PKvV.

 1. Zorg ervoor dat jouw organisatie voldoet aan de voorwaarden:

  • Er is geen andere financiering voor bestuursleden aangevraagd voor de activiteit of bestuurstaken.
  • Er is geen facultaire financiering ontvangen voor de activiteit of bestuurstaken.
  • Er worden geen studiepunten toegekend voor de desbetreffende activiteit.
  • De organisatie is niet aangesloten bij de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV).

Zie ook: Algemene toelatingscriteria.

 1. Ga na vanuit welke ‘pot’ van fondsen je financiering moet aanvragen.
  • B-pot: voor niet-structurele activiteiten met academische doelen, zoals verenigingsjubilea en opzichzelfstaande conferenties.
  • C-pot: voor arbeidsmarktgerichte activiteiten voor Leidse studenten.
  • ‘Overige’ pot: voor andere soorten activiteiten. Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) zal beoordelen of deze in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.
 2. Voor 1 augustus* (aan het einde van de bestuursperiode): dien je aanvraag in bij het Leids Assessoren Overleg (LAssO) via lassobeurs@sea.leidenuniv.nl. Je aanvraag bestaat uit:
 • Een urenverantwoording (max. 140 uur per maand, waarvan maximaal 25% besteed in vergaderingen)
 • Een jaarverslag;
 • Een motivatiebrief. Houd rekening met de criteria en vermeld uit welke pot je financiële ondersteuning wilt aanvragen.

*Haal je de deadline niet vanwege overmacht? Vraag een verlenging aan via lassobeurs@sea.leidenuniv.nl. De maximale verlenging is tot 1 november.

 1. Het Leids Assessoren Overleg (LAssO) stelt op basis van zijn berekeningsmodel aanbevelingen op over de verdeling van fondsen tussen organisaties en stuurt deze naar Studenten- en Onderwijszaken (SOZ).
 2. SOZ stuurt een e-mail naar jouw organisatie met:
  • Een toekenningsbesluit waarin staat hoeveel maanden financiële ondersteuning aan jouw organisatie is toegekend.
  • Een sjabloon voor een voorzittersverklaring.
 3. Vul samen met jouw bestuursleden de voorzittersverklaring in. Hierin geef je aan hoe je de financiële ondersteuning onder de bestuursleden gaat verdelen.
 4. Geef je bestuursleden een kopie van de ingevulde voorzittersverklaring en vraag ze om betaling aan te vragen volgens het stappenplan op de pagina Bestuursfunctie.

Vragen?

Heb je vragen over het aanvragen van financiële ondersteuning voor jouw niet-facultaire/niet aan de PKvV verbonden organisatie? Neem contact op met het Leids Assessoren Overleg (LAssO).

 1. Zorg ervoor dat je studentenpartij voldoet aan de voorwaarden:
  • De partij onderneemt alle volgende taken:
   • verkiezingskandidaten werven en kieslijsten voor universitaire verkiezingen opstellen;
   • partijdoelen of -manifesten opstellen;
   • netwerken opbouwen, waaronder activiteiten organiseren voor leden;
   • kennisuitwisseling tussen fracties en faculteiten faciliteren;
   • nieuwe bestuursleden opleiden.
  • De partij bestaat minstens een jaar en heeft deelgenomen aan minstens één universitaire verkiezing.
  • Ze heeft minstens één zetel in een faculteits- of universiteitsraad.

Bekijk ook de Regeling financiële ondersteuning partijbestuursleden.

 1. Voor 1 augustus* (aan het einde van de bestuursperiode): dien je verzoek in bij lassobeurs@SEA.leidenuniv.nl. Dit moet bestaan uit:
 • urenverantwoording (max. 140 uur per maand, waarvan max. 25% besteed aan vergaderingen);
 • een jaarverslag;
 • een motivatiebrief. Houd rekening met de criteria en zet erin dat je ondersteuning wilt aanvragen uit het fonds voor bestuursleden van studentenpartijen.

* Kun je door overmacht de deadline niet halen? Vraag dan uitstel aan via lassobeurs@SEA.leidenuniv.nl. De maximale verlenging is tot 1 november. 

 1. Het Leids Assessoren Overleg (LAssO) stelt op basis van zijn berekeningsmodel aanbevelingen op over de verdeling van fondsen tussen organisaties en stuurt deze naar Studenten- en Onderwijszaken (SOZ).
 1. SOZ stuurt een e-mail naar jouw organisatie met:
  • Een toekenningsbesluit waarin staat hoeveel maanden financiële ondersteuning aan jouw organisatie is toegekend.
  • Een sjabloon voor een voorzittersverklaring.
 2. Vul samen met jouw bestuursleden de voorzittersverklaring in. Hierin geef je aan hoe je de financiële ondersteuning onder de bestuursleden gaat verdelen.
 3. Geef je bestuursleden een kopie van de ingevulde voorzittersverklaring en vraag ze om betaling aan te vragen volgens het stappenplan op de pagina Bestuursfunctie.

Vragen?

Heb je vragen over het aanvragen van financiële ondersteuning voor jouw studentenpartij? Neem contact op met het Leids Assessoren Overleg (LAssO).

Financiering voor projecten en activiteiten

Naast financiële ondersteuning voor bestuursleden, kan het bestuur van je organisatie ook financiering aanvragen voor projecten en activiteiten. Zie de onderstaande opties.

Als jouw studentenorganisatie een idee heeft dat ten goede kan komen aan een breder publiek van studenten, kun je een CASSA-subsidie aanvragen. Subsidies kunnen worden toegekend voor activiteiten zoals excursies, conferenties, jubileumvieringen, sportevenementen, shows, concerten, herdenkingsboeken en tijdschriften.

Wil jouw studentenorganisatie een activiteit organiseren die bijdraagt aan de ontwikkeling van studenten, bijvoorbeeld op het gebied van internationalisering, universitaire democratie, loopbaanontwikkeling of maatschappelijke verantwoordelijkheid? Dan kun je een subsidie aanvragen via de Commissie SOS.

Is je organisatie van plan een activiteit te organiseren voor studenten van minstens drie verschillende faculteiten? Dan kun je financiering aanvragen via het IFI. Bekijk voor meer informatie de IFI-richtlijnen of stuur een e-mail naar aanvraag.ifi@sea.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.