Universiteit Leiden

nl en

Inschrijven voor vakken en tentamens

Inschrijving voor vakken en tentamens loopt via uSis of de onderwijsadministratie. Dit verschilt per opleiding.

Bekijk het tabblad van je faculteit of opleiding voor meer informatie.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de onderwijsadministratie van je opleiding.

uSis
Heb je vragen over uSis? Bekijk dan de Veelgestelde Vragen of stel je vraag aan de webredactie uSis.

Verplichte inschrijving voor hoorcolleges en werkgroepen. Geen inschrijving nodig voor toetsing.

Voor alle studenten Geesteswetenschappen is het verplicht zich in te schrijven voor alle hoorcolleges en werkgroepen. Je schrijft je via uSis. Dat geldt zowel voor de verplichte onderdelen als voor de studieactiviteiten die je in de keuzeruimte (minor) volgt. Alleen voor je bachelor-eindwerkstuk en voor de masterscriptie hoef je je niet in te schrijven, dat gebeurt via de onderwijsadministratie.

  • Je kunt je vanaf 13 juli 13.00 uur vóór het begin van de eerste bijeenkomst inschrijven via uSis. Heel belangrijk: schrijf je op tijd in!
  • Zie voor meer informatie de handleiding

NB: Voltijd eerstejaars bachelorstudenten worden voor de colleges die in september beginnen meestal ingeschreven door hun opleiding. Ook voor hen geldt: controleer op tijd of je staat ingeschreven!

Inschrijven voor hoorcolleges en werkgroepen

Voor hoorcolleges en werkgroepen schrijf je je tijdig in via uSis. Sommige werkgroepen hebben een beperkte capaciteit en kunnen snel vol zijn. Niet ingeschreven staan voor een cursus kan betekenen dat je niet mag deelnemen aan de afsluitende tentamens van de cursus.

  • Semester 1: Inschrijven voor een hoorcollege of werkgroep in het 1e semester is mogelijk vanaf 13 juli 13.00 uur vóór het begin van de eerste bijeenkomst tot en met de vrijdag van de 1e collegeweek
  • Semester 2: Inschrijven voor een hoorcollege of werkgroep in het 2e semester is mogelijk vanaf 1 december 13.00 uur vóór het begin van de eerste bijeenkomst tot en met de vrijdag van de 1e collegeweek van het semester.

Daarna is het niet meer mogelijk om je zélf in te schrijven via uSis. Ben je te laat met inschrijven voor hoorcolleges en werkcolleges, dan heb je toestemming van de docent nodig om je alsnog te kunnen inschrijven voor hoorcolleges via de onderwijsadministratie, voor werkgroepen via de studiecoördinator en voor kerncurriculumvakken via het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Inschrijven (deel)tentamens, essays, schrijfopdrachten en herkansingen

Inschrijving voor toetsing is niet nodig. De onderwijsadministratie schrijft je in voor de toetsing van elke cursus. Dit gebeurt voor de eerste semestercursussen in de eerste twee weken van oktober en voor de tweede semestercursussen in de eerste twee weken van maart. Mocht je ingeschreven zijn en toch niet deelnemen aan de toetsing, word je verzocht dit door te geven aan de onderwijsadministratie van de opleiding of bij het studiepunt van de Faculteit in het Lipsius.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.