Universiteit Leiden

nl en

Inschrijven voor vakken en tentamens

Inschrijving voor vakken en tentamens loopt via uSis of de onderwijsadministratie. Dit verschilt per opleiding.

Bekijk het tabblad van je faculteit of opleiding voor meer informatie.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de onderwijsadministratie van je opleiding.

uSis
Heb je vragen over uSis? Bekijk dan de Veelgestelde Vragen of stel je vraag aan de webredactie uSis.

Zo schrijf je je in voor vakken in uSis

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Inschrijfperiodes voor vakken

Voor alle ouderejaars studenten, let op: per academisch jaar 2021-2022 is de sluitdatum voor vakinschrijvingen variabel (lees onder verder). 

De inschrijfregels zijn als volgt:

 • Inschrijven kan standaard tot 5 dagen voorafgaand aan de start van een vak. In MyTimeTable kun je de startdatum opzoeken per vak (kijk in de Studiegids voor uitzonderingen op de 5 dagen regel)
 • Op alle sluitingsdata kan je je inschrijven tot 23:59! 
 • Niet ingeschreven in uSis betekent niet meedoen
  Inschrijven opent op:
Vakken in blok 1 & 2  15 juli 2021, 13:00
Vakken in blok 3 & 4  15 december 2021, 13:00

Moet ik mij zelf inschrijven?

 • Eerstejaars bachelorstudenten van Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie worden voor alle eerstejaars vakken (semester 1 & semester 2) ingeschreven door het Onderwijs Service Centrum in uSis.
 • Alle tweede- en derdejaars bachelorstudenten Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie zijn verplicht zich zelf in te schrijven voor alle hoorcolleges en werkgroepen. 

Propedeusevak inhalen?

 • Studenten die nog vakken en/of onderdelen uit het eerstejaar moeten herkansen worden door het OSC in augustus ingeschreven, óók voor (her)tentamens in uSis​​​​. Studenten ontvangen hier ook mid juli 2021 een mail over van de studieadviseur.

Inschrijven voor een vak in uSis

Inschrijven voor een vak doe je met behulp van de studiegidscode of de unieke studieactiviteitcode per vakonderdeel (hoorcollege of werkgroep) volgens een stappenplan in uSis. De inschrijfprocedure wordt uitgelegd in deze video en het stappenplan is geplaatst onder het informatieblok 'Zie ook' op deze pagina. 

Aandachtspunten: 

 • Studieactiviteitcodes kun je ook opzoeken in MyTimeTable. Met behulp van deze roostertool (lees: dit is niet je officiële usis registratie) kun je bekijken hoe je onderwijsperiode eruitziet voor 1 of meerdere vakken. 
 • Let op mogelijk overlap in onderwijs voordat je je inschrijft in uSis: hiervoor kun je de bovengenoemde tool gebruiken

De tentamenregeling FSW geldt voor alle studenten die vakken volgen aan de FSW. N.B. Studenten moeten zich altijd zelf aanmelden voor tentamens.

De regels in het kort

 • Aanmelding voor tentamens (incl. herkansingen) verloopt via uSis (zie het stappenplan aanmelding tentamens).
 • Aanmelden is alleen mogelijk tijdens de aanmeldperiode. 
 • Controleer goed of je aanmelding gelukt is door in ‘mijn studierooster’ in uSis te kijken of het tentamen daar is verschenen. 
 • Als aanmelden in uSis niet lukt, stuur dan (tijdens de aanmeldperiode van het tentamen) een mail naar het OSC. N.B. Na-aanmelding is niet mogelijk. 


Wat te doen bij overmacht?

Let op: Dit geldt alleen in geval van algemene overmacht waar meerdere studenten last van hebben en niet voor individuele gevallen van ziekte of andere persoonlijke omstandigheden.

 • Tot 3 kwartier na de start van het tentamen mag je nog naar binnen, daarna niet meer. 
 • Als je niet bij het tentamen aanwezig kunt zijn en je meent dat er sprake is van overmacht, stuur dan dezelfde dag nog een mailtje naar het OSC, met daarin de reden, je naam en je studentnummer.
 • Het OSC verzamelt alle namen en studentnummers en geeft deze door aan de Examencommissie van je opleiding. 
 • De Examencommissie neemt een besluit over een eventuele oplossing.

Wat te doen als je een tentamenvoorziening hebt

Als je via de studieadviseur toestemming hebt voor een bepaalde tentamenvoorziening op grond van een functiebeperking, dan hoef je je niet apart bij het OSC aan te melden voor deze voorziening. Als je je tijdig in uSis aanmeldt voor het tentamen, dan wordt de voorziening automatisch voor je geregeld en word je dus (meestal) verwacht in zl. 1.A09 (de voorzieningenzaal). Als het voorzieningententamen in een andere zaal plaatsvindt, dan wordt dit naar je gecommuniceerd.

Studenten die op grond van een functiebeperking recht hebben op extra tentamentijd en hiervoor aangemeld zijn via de studieadviseur, krijgen per tentamen een half uur extra. 

Als je voor een bepaald tentamen eenmalig geen gebruik wilt maken van je voorziening, en dus in de reguliere zaal het tentamen wilt maken, dan kun je je tijdens de aanmeldperiode, dus tot uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan het tentamen, via een mailtje aan het OSC afmelden voor de voorziening. Je wordt dan in de reguliere zaal verwacht.

Wil je helemaal geen gebruik meer maken van je voorziening, dan verzoeken we je je via de studieadviseur af te melden. Als je door de studieadviseur van de voorzieningenlijst wordt gehaald, dan word je voortaan weer automatisch in de reguliere tentamenzaal geplaatst.

Herkansing

Per studiejaar kan je ieder tentamen 1x maal herkansen.

Gang van zaken rondom tentamens

De regels in de Tentamenprocedure FSW gelden voor de tentamens van alle FSW-opleidingen. In dit document is alle informatie te vinden over de procedure rondom tentamens.

Er zijn 2 soorten tentamens:

 • Reguliere tentamens.
 • Voorzieningententamens voor studenten met een functiebeperking.

Mocht het niet lukken om je in te schrijven, dan kan dat een van de volgende oorzaken hebben:

 • Sommige cursussen hebben ingangseisen (zie de Studiegids), deze staan ook beschreven bij de aanmeldingslijsten (uSis) van de werkgroepen. Het kan zijn dat je niet voldoet aan de ingangseisen voor de cursus.
 • De werkgroep is vol. Kies in dat geval voor een werkgroep op een ander tijdstip. Bij het inschrijven voor de werkgroepen geldt 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'. Je kunt de werkgroepen dan alleen op een ander moment volgen.
 • Zit er nog een werkgroep van dezelfde cursus in je winkelwagen? Eerst verwijderen, voordat je aanmelding voor een andere werkgroep mogelijk is.
 • Je inschrijving bij de Universiteit Leiden of je opleiding is niet in orde. Let op de berichten in je Studentencentrum in uSis. Neem contact op met het Frontoffice Studentenzaken om je inschrijving in orde te maken.

Vragen over uSis?

Bekijk hier de FAQ

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.