Universiteit Leiden

nl en

Inschrijven voor vakken en tentamens

Inschrijving voor vakken en tentamens loopt via uSis of de onderwijsadministratie. Dit verschilt per opleiding.

Bekijk het tabblad van je faculteit of opleiding voor meer informatie.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de onderwijsadministratie van je opleiding.

uSis
Heb je vragen over uSis? Bekijk dan de Veelgestelde Vragen of stel je vraag aan de webredactie uSis.

Kun je niet inloggen in uSis? Hier vind je meer informatie over je ULCN account.

Voor andere vragen, stuur een mail naar usis-fwn@science.leidenuniv.nl. Vermeld altijd je naam, studentnummer en opleiding.

Handleiding

Als je wilt deelnemen aan een vak en/of (her)tentamen moet je je inschrijven via uSis. Inschrijven kun je doen met behulp van de studieactiviteitnummers. De studieactiviteit is gekoppeld aan de datum van het (her)tentamen. Heeft een vak geen specifieke tentamendatum, maar wordt het afgerond met een essay, presentatie of een mondelinge individuele activiteit, dan kun je inschrijven op een 'algemene' studieactiviteit.

Soms is een studieactiviteit wel zichtbaar maar niet beschikbaar, bijvoorbeeld omdat de deadline voor inschrijving verstreken is, of omdat de capaciteit voor inschrijving bereikt is. Of omdat je bij het zoeken een 'oude' uSiscode gevonden hebt, die in het lopende jaar niet gebruikt wordt.

Als je inschrijft via de APP zie je alleen de beschikbare onderdelen. Gesloten activiteiten zijn niet zichtbaar, waardoor je minder snel een vergissing maakt.

Uitschrijven vakken en tentamens

Let op! Voor sommige opleidingen geldt naast de verplichting van het inschrijven, ook dat je je verplicht moet uitschrijven indien je niet meer wilt deelnemen aan een vak of tentamen.

 

Hieronder worden de studieactiviteiten van de vakken getoond worden die in 19-20 aangeboden worden bij de diverse opleidingen.

De vakken zijn gerangschikt naar opleiding. Kun je een vak helemaal niet vinden? Mail dan naar usis-fwn@science.leidenuniv.nl

- Biologie (Link naar Egids: ga naar uSiscodelijst <studiejaar>

- Bio-farmaceutische wetenschappen - jaar 1 (23-6-2020)

- Bio-farmaceutische wetenschappen - jaar 2 (23-6-2020)

- Bio-farmaceutische wetenschappen - jaar 3 (23-6-2020)

- Bio-farmaceutische wetenschappen - BOO inschrijving  (20-8-2019)

Informatica (20-12-2019)

Informatica en Economie (31-10-2019)

- Bioinformatica (3-2-2020)

- Molecular Science and Technology (8-4-2020)

- Natuurkunde en sterrenkunde (link naar de eigen website)

- Wiskunde (29-11-2019)

 

Op deze plek worden de studieactiviteiten van de vakken getoond worden die in 19-20  aangeboden worden bij de diverse opleidingen.

De vakken zijn gerangschikt naar opleiding. Kun je een vak helemaal niet vinden? Mail dan naar usis-fwn@science.leidenuniv.nl

Astronomy (Link naar informatie op opleidingswebpagina- let op jaartal!)

Biology (Link naar E-studiegids - ga naar Master uSiscodes 2019-2020)

Biopharmaceutical Sciences courses (14-4-2020)

Chemistry and Life Science and Technology (LIC) (12-3-2020)

Computer Science 16-10-2019 (link naar de eigen website - ENG)

Governance of Sustainability (2-4-2020)

ICT in Business and the Public Sector (6-2-2020)

Industrial Ecology (30-10-2019)

Mathematics (10-2-2020)

Media Technology (6-9-2019)

Physics (Link naar informatie op opleidingswebpagina - let op juiste jaar)

Statistical Science for the Life and Behavioural Sciences (28-8-2019)

Master Specialisations

Specialisation Business Studies (4-9-2019)

Specialisation Science Communication and Society (5-8-2019)

Education: bij deze specialisatie hoef je je niet in te schrijven voor de studieactiviteiten

De inschrijving voor niet selectieminoren gaat open vanaf 1 mei

Meer informatie over alle regels rond minoren bij de universiteit Leiden vind je op deze pagina.

informatie over inschrijving voor Leidse FWN minoren vind je hier

informatie over inschrijven voor minoren in Leiden en Delft vind je hier.

In 2020-2021 biedt de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen onderstaande minoren aan. De inschrijfperiode staat erbij vermeld

Achter de naam van de minor staat de studieactiviteit waarmee je kunt inschrijven. In sommige gevallen kom je sowieso op de wachtlijst te staan. De minorcoordinator zal je dan verder informeren over de verdere procedure.

In sommige gevallen kun je apart inschrijven voor een 'halve' minor. In die gevallen staan dat apart vermeld. Meer informatie vind je in de E-studiegids.

na toelating tot een minor moet je je inschrijven voor de onderliggende vakken/tentamens. Zodra die gegevens bekend zijn kun je doorklikken.

Selectieminoren (1-15 april)

Advanced Life Science and Technology  - 1054

Computational Approaches to Disease, Signaling and Drug Targets  - 1056

- inschrijven voor CADSDT deel 1 - 1057

- inschrijven voor CADSDT deel 2 - 1058

>>>> Inschrijven voor vakken: klik hier

Modern Drug Discovery - 1062

>>>> Inschrijven voor vakken: klik hier

Molecular Biotechnology - 1063

Leidse minoren (1 mei t/m 15 juli)

Biodiversity - 1055

Data Science - 1059

Human Evolution - 1061

Quantitative Biology - 1064

- inschrijven voor halve minor QB: 1065

Science Based Business - 1066

Sustainable Development - 1069

- inschrijven voor deel 1 van de minor SD: 1070

LDE Minoren (1 mei t/m 31 mei)

LDE minoren zijn een samenwerkingsverband tussen Leiden, Delft en Rotterdam. Onderstaande LDE minor valt onder het beheer van Leiden, maar de vakken worden gegeven in Delft.

Geo-Resources for the Future -  1060

 

Minoren in Delft en Rotterdam

Studenten van de universiteit Leiden kunnen ook voor een aantal minoren in Delft of Rotterdam aanmelden. Over de toelating zijn onderling afspraken gemaakt. In bijgevoegde matrix vind je onder de kolom van jouw opleiding  de minoren waar je je voor kunt aanmelden. De legenda van de matrix staan onderaan. In kolom A staat de studieactiviteit waar je voor kunt inschrijven.

Mocht je je ingeschreven hebben en toch niet gaan deelnemen omdat je iets anders gaat doen, of omdat je niet bent toegelaten, wil je je dan ook weer uitschrijven voor de studieactiviteit?

TOELATINGSMATRIX DELFT en ROTTERDAM (versie 24 april 2020)

Inschrijfinformatie voor Honours vakken verschijnt hieronder (indien beschikbaar)

Een aantal vakken wordt jaarlijks niet door een specifieke opleiding aangeboden, maar door de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.

In 2019-2020 zijn dat de volgende:

Document met inschrijf- studieactiviteiten (7-1-2020)

Heb je een (gewaarmerkte) cijferlijst of een Transcript of Records nodig om elders in te leveren? Je kunt hiervoor terecht bij de Science Studenten Administratie, of per mail een verzoek sturen naar Transcript@science.leidenuniv.nl. Geef in het onderwerp aan voor welke opleiding(en) je het verzoek doet.

Binnenkort zijn de overzichten voor 18-19 niet meer opvraagbaar...

Hieronder worden de studieactiviteiten van de vakken getoond worden die in 18-19 aangeboden worden bij de diverse opleidingen.

De vakken zijn gerangschikt naar opleiding. Kun je een vak helemaal niet vinden? Mail dan naar usis-fwn@science.leidenuniv.nl

- Biologie (Link naar Egids: ga naar uSiscodelijst <studiejaar>

- Biofarmaceutische wetenschappen - jaar 1 (13-2-2019)

- Biofarmaceutische wetenschappen - jaar 2 (10-5-2019)

- Biofarmaceutische wetenschappen - jaar 3 (19-12-2018)

- Informatica (7-6-2019)

Informatica en Economie (7-6-2019)

- Bioinformatica (3-12-2018)

- Molecular Science and Technology (5-2-2019)

- Natuurkunde (link naar opleidingswebpagina)

- Sterrenkunde (link naar opleidingswebpagina)

- Wiskunde (4-3-2019)

 

Binnenkort zijn de overzichten voor 18-19 niet meer opvraagbaar...

Op deze plek worden de studieactiviteiten van de vakken getoond worden die in 18-19 aangeboden worden bij de diverse opleidingen.

De vakken zijn gerangschikt naar opleiding. Kun je een vak helemaal niet vinden? Mail dan naar usis-fwn@science.leidenuniv.nl

- Astronomy (Link naar informatie op opleidingswebpagina)

- Biology (Link naar E-studiegids - ga naar Master uSiscodes 2018-2019)

- Bio-Pharmaceutical Sciences courses (19-11-2018)

- Chemistry (24-7-2019)

- Computer Science 18-12-2018 (link naar de eigen website - ENG)

- ICT in Business and the Public Sector ( 7-3-2019)

- Industrial Ecology (18-6-2019)

- Life Science and Technology (24-7-2019)

- Mathematics (9-4-2019)

- Media Technology (3-9-2018)

Physics (Link naar informatie op opleidingswebpagina)

Statistical Science for the Life and Behavioural Sciences (29-4-2019)

Master Specialisations

Specialisation Business Studies, (used to be SBB)

Specialisation Science Communication and Society

Inschrijven en uitschrijven voor studieactiviteiten

Inschrijven en/of uitschrijven voor tentamens, hertentamens en practica is verplicht. Dit geldt ook voor het Bachelor Research Project (zie hieronder voor meer informatie). Je moet je in- en/of uitschrijven voor de sluitingsdatum van de studieactiviteit. Lees hieronder hoe je je kunt inschrijven en uitschrijven voor studieactiviteiten.

Je moet je in- of uitschrijven voor studieactiviteiten voor de sluitingsdatum van het tentamen. De sluitingsdatum is standaard 10 kalenderdagen voor de tentamendatum, maar er zijn uitzonderingen. De sluitingstijd voor in- en uitschrijven is 23.59 uur op de sluitingsdatum. Een overzicht van alle sluitingsdata vind je in het Tentamenrooster.

Volg onderstaande stappen om je aan te melden voor vakken en tentamens:

 1. Meld je aan op uSis met je Blackboard account
 2. Klik op ‘Hoofdmenu’ en ga naar ‘Selfservice’
 3. Klik op ‘Studentencentrum’
 4. Klik op ‘Inschrijven’
 5. Schrijf je in voor de studieactiviteit op een van de volgende manieren:

Inschrijven met het nummer van de studieactiviteit

 1. Klik op ‘Inschrijven met het nummer van de studieactiviteit’.
 2. Vul in de kolom ‘uSis studieactiviteit’ het nummer van de studieactiviteit in zoals vermeld in het Tentamenrooster. Klik op ‘Doorgaan’.
 3. Selecteer het vak dat onderaan verschijnt en klik op ‘In winkelwagen’.
 4. Het vak is nu in de tab ‘Winkelwagen’ te vinden, bovenaan de pagina. In ‘Winkelwagen’ selecteer je het vak en klik je op ‘Inschrijven’.
 5. Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail. Let op! Enkel en alleen als de studieactiviteit in uSis in het Studentencentrum onder ‘Mijn studierooster’ verschijnt, is de inschrijving geldig en definitief.

Inschrijven door het zoeken van een studiedeel

 1. Klik op ‘Inschrijven door het zoeken van een studiedeel’.
 2. Selecteer het juiste studiejaar en klik op ‘Doorgaan’.
 3. Vul de velden in en klik op ‘Zoeken’.
 4. Onderaan verschijnen vakken die aan de zoekopdracht voldoen. Selecteer het vak waarvoor je je wilt aanmelden
 5. Selecteer het vak en let hierbij op de kolom ‘Nr studieactv.’ of bij de naam van het vak op het achtervoegsel ‘TEN’ of ‘HER’, waarin staat of het om een tentamen of herkansing gaat. Klik vervolgens op ‘in winkelwagen’.
 6. Het vak is nu in de tab ‘winkelwagen’ te vinden wat boven aan de pagina staat. In ‘winkelwagen’ selecteer je het vak en klik je op ‘inschrijven’.
 7. Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail. Let op! Enkel en alleen als de studieactiviteit in het uSis Studentencentrum onder ‘Mijn studierooster’ verschijnt, is je inschrijving geldig en definitief.

Ook voor het Bachelor Research Project moet je je via uSis inschrijven en/of uitschrijven. Let daarbij goed op voor welke studieactiviteit je je precies inschrijft. Voor studiejaar 2019-2020 vind je de  studieactiviteitnummers in het Tentamenrooster.


 

Om je uit te schrijven voor vakken en tentamens, volg je dezelfde procedure in uSis als voor het inschrijven zoals hierboven beschreven. Uiteraard selecteer je nu 'Uitschrijven' in plaats van 'Inschrijven'. Let op! Enkel en alleen als de studieactiviteit in het uSis Studentencentrum uit ‘Mijn studierooster’ verdwijnt, is je uitschrijving geldig en definitief.

Het is je eigen verantwoordelijkheid dat je je tijdig inschrijft en/of uitschrijven voor studieactiviteiten. Niet in- of uitschrijven heeft consequenties. Als je je niet op tijd inschrijft, dan wordt je cijfer niet geregistreerd. Schrijf je je niet op tijd uit, dan wordt je tentamenkans als gebruikt beschouwd. Voor een herkansing moet je je altijd opnieuw inschrijven

Conform artikel 4.6.4 van de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie kan er afgeweken worden van de op deze pagina beschreven procedures betreffende inschrijving en uitschrijving. Meer informatie hierover vind je in het Tentamenprotocol Natuurkunde & Sterrenkunde. Als je een schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de Examencommissie indient, gebruik daarvoor dan één van de volgende online formulieren:

Natuurkunde: online formulier verzoek Examencommissie Natuurkunde
Sterrenkunde: online formulier verzoek Examencommissie Sterrenkunde

Dubbelstudenten dienen het verzoek in bij de Examencommissie van hun eerste inschrijving.

Als je je niet via uSis in of uit kunt schrijven voor een studieactiviteit, neem dan voor de sluitingsdatum van het tentamen per email contact op met usis-fwn@science.leidenuniv.nl of meld je in persoon bij de balie van de Science Studenten Administratie, Gorlaeus Lecture Hall, B1.17.

Neem bij technische problemen in uSis per e-mail contact op met usis-fwn@science.leidenuniv.nl. Vermeld daarbij altijd de volgende gegevens: je studentnummer, je opleiding, het vak waar het om gaat, en een omschrijving van het probleem. Geef ook aan dat je verwijst naar de informatie op de uSis website.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.