Universiteit Leiden

nl en

Inschrijven voor vakken en tentamens

Inschrijving voor vakken en tentamens loopt via uSis of de onderwijsadministratie. Dit verschilt per opleiding.

Bekijk het tabblad van je faculteit of opleiding voor meer informatie.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de onderwijsadministratie van je opleiding.

uSis
Heb je vragen over uSis? Bekijk dan de Veelgestelde Vragen of stel je vraag aan de webredactie uSis.

Handleiding

Als je wilt deelnemen aan een vak en/of (her)tentamen moet je je inschrijven via uSis. Inschrijven kun je doen met behulp van de studieactiviteitnummers. De studieactiviteit is gekoppeld aan de datum van het (her)tentamen. Heeft een vak geen specifieke tentamendatum, maar wordt het afgerond met een essay, presentatie of een mondelinge individuele activiteit, dan kun je inschrijven op een 'algemene' studieactiviteit.

Soms is een studieactiviteit wel zichtbaar maar niet beschikbaar, bijvoorbeeld omdat de deadline voor inschrijving verstreken is, of omdat de capaciteit voor inschrijving bereikt is. Of omdat je bij het zoeken een 'oude' uSiscode gevonden hebt, die in het lopende jaar niet gebruikt wordt.

Als je inschrijft via de APP zie je alleen de beschikbare onderdelen. Gesloten activiteiten zijn niet zichtbaar, waardoor je minder snel een vergissing maakt.

Uitschrijven vakken en tentamens

Let op! Voor sommige opleidingen geldt naast de verplichting van het inschrijven, ook dat je je verplicht moet uitschrijven indien je niet meer wilt deelnemen aan een vak of tentamen.

 

Hieronder worden de studieactiviteiten van de vakken getoond worden die in 18-19 aangeboden worden bij de diverse opleidingen.

De vakken zijn gerangschikt naar opleiding. Kun je een vak helemaal niet vinden? Mail dan naar usis-fwn@science.leidenuniv.nl

- Biologie (Link naar Egids: ga naar uSiscodelijst <studiejaar>

- Biofarmaceutische wetenschappen - jaar 1 (3-9-2018)

- Biofarmaceutische wetenschappen - jaar 2 (3-9-2018)

- Biofarmaceutische wetenschappen - jaar 3 (13-9-2018)

- Informatica (1-9-2018)

Informatica en Economie (31-8-2018)

- Bioinformatica (15-10-2018)

- Molecular Science and Technology (15-10-2018)

- Natuurkunde (link naar opleidingswebpagina)

- Sterrenkunde (link naar opleidingswebpagina)

- Wiskunde (31-8-2018)

 

Op deze plek worden de studieactiviteiten van de vakken getoond worden die in 18-19 aangeboden worden bij de diverse opleidingen.

De vakken zijn gerangschikt naar opleiding. Kun je een vak helemaal niet vinden? Mail dan naar usis-fwn@science.leidenuniv.nl

- Astronomy (Link naar informatie op opleidingswebpagina)

- Biology (Link naar E-studiegids - ga naar Master uSiscodes 2018-2019)

- Bio-Pharmaceutical Sciences courses (10-9-2018)

- Bio-Pharmaceutical Sciences Research Projects (17-9-2018)

- Chemistry (20-9-2018)

- Computer Science (9-10-2018)

- ICT in Business and the Public Sector ( 28-8-2018)

- Industrial Ecology (31-8-2019 - not yet complete)

- Life Science and Technology (20-9-2018)

- Mathematics (10-9-2018)

- Media Technology (3-9-3018)

Physics (Link naar informatie op opleidingswebpagina)

Statistical Science for the Life and Behavioural Sciences (31-8-2018)

Master Specialisations

Specialisation Business Studies, (used to be SBB)

Specialisation Science Communication and Society

Hieronder staat je per minor een overzicht van de vakken die onderdeel uitmaken van de minor.

Nog niet alle informatie is beschikbaar. Het wordt binnenkort aangevuld.

Bij de vakken vind je de studieactiviteiten die je kunt gebruiken om in te schrijven.

Minor  MDD (Modern Drug Discovery) - 29-8-2018

Minor CADSDT (Computational Approaches to Disease, Signaling and Drug Targets) 29-8-2018

Keuzepakket DSDT (Disease, Signaling and Drug Targets) 29-8-2018

De hierboven genoemde minoren en het keuzepakket vallen onder de opleiding Biofarmaceutische Wetenschappen. Bij deze opleiding gelden strakke inschrijfregels. Lees goed waar je je voor moet inschrijven en wanneer

Minor Biodiversity and Natural Environment 

Minor Human Evolution

Minor Molecular Biology

Minor Data Science

Minor Science Based Business

Minor Quantitative Biology

Een aantal vakken wordt jaarlijks niet door een specifieke opleiding aangeboden, maar door de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.

In 2018-2019 zijn dat de volgende:

Meer informatie volgt binnenkort

 

Kun je niet inloggen in uSis? Hier vind je meer informatie over je ULCN account.

Voor andere vragen, stuur een mail naar usis-fwn@science.leidenuniv.nl. Vermeld altijd je naam, studentnummer en opleiding.

Heb je een (gewaarmerkte) cijferlijst of een Transcript of Records nodig om elders in te leveren? Je kunt hiervoor terecht bij de Science Studenten Administratie, of per mail een verzoek sturen naar Transcript@science.leidenuniv.nl. Geef in het onderwerp aan voor welke opleiding(en) je het verzoek doet.

Inschrijven en uitschrijven voor studieactiviteiten

Inschrijven en/of uitschrijven voor tentamens, hertentamens en practica is verplicht. Dit geldt ook voor het Bachelor Research Project (zie hieronder voor meer informatie). Je moet je in- en/of uitschrijven voor de sluitingsdatum van de studieactiviteit. Lees hieronder hoe je je kunt inschrijven en uitschrijven voor studieactiviteiten.

Je moet je in- of uitschrijven voor studieactiviteiten voor de sluitingsdatum van het tentamen. De sluitingsdatum is standaard 10 kalenderdagen voor de tentamendatum, maar er zijn uitzonderingen. De sluitingstijd voor in- en uitschrijven is 23.59 uur op de sluitingsdatum. Een overzicht van alle sluitingsdata vind je in het Tentamenrooster.

Volg onderstaande stappen om je aan te melden voor vakken en tentamens:

  1. Meld je aan op uSis met je Blackboard account.
  2. Klik op ‘Hoofdmenu’ en ga naar ‘Selfservice’.
  3. Klik op ‘Studentencentrum’.
  4. Klik op ‘Inschrijven’ dan op ‘Inschrijven met het nummer van de studieactiviteit’.
  5. Vul in de kolom ‘uSis studieactiviteit’ het nummer van de studieactiviteit in zoals vermeld in het Tentamenrooster. Klik op ‘Doorgaan’.
  6. Selecteer het vak dat onderaan verschijnt en klik op ‘In winkelwagen’.
  7. Het vak is nu in de tab ‘Winkelwagen’ te vinden, bovenaan de pagina. In ‘Winkelwagen’ selecteer je het vak en klik je op ‘Inschrijven’.
  8. Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail. Let op! Enkel en alleen als de studieactiviteit in uSis in het Studentencentrum onder ‘Mijn studierooster’ verschijnt, is de inschrijving geldig en definitief.

Ook voor het Bachelor Research Project moet je je via uSis inschrijven en/of uitschrijven. Let daarbij goed op voor welke studieactiviteit je je precies inschrijft. Voor studiejaar 2018-2019 geldt de informatie in de tabel hieronder. Studieactiviteitnummers van eerdere jaren vind je in de tentamenroosters.

Sterrenkunde 2018-2019 Studiegids code EC Niveau Studie activiteit
Bachelor Project: Research (Sterrenkunde) 4072BRP18 18 400 15070
Bachelor Project: Research (Sterrenkunde & Natuurkunde) 4602BOANP 20 400 15059
Bachelor Project: Research (Sterrenkunde & Wiskunde) 4602BOWIS 24 400 15062
Bachelor Project: Thesis (Sterrenkunde) 4072BPRT3 3 400 15071
Bachelor Project: Thesis (Sterrenkunde & Natuurkunde) 4602BOTH3 3 400 15060
Bachelor Project: Presentation (Sterrenkunde) 4072BPRP1 1 400 14591
Bachelor Project: Presentation (Sterrenkunde & Natuurkunde) 4602BOPR1 1 400 15061

Om je uit te schrijven voor vakken en tentamens, volg je dezelfde procedure in uSis als voor het inschrijven zoals hierboven beschreven. Uiteraard selecteer je nu 'Inschrijving stoppen'. Let op! Enkel en alleen als de studieactiviteit in het uSis Studentencentrum uit ‘Mijn studierooster’ verdwijnt, is je uitschrijving geldig en definitief.

Het is je eigen verantwoordelijkheid dat je je tijdig inschrijft en/of uitschrijft voor studieactiviteiten. Niet in- of uitschrijven heeft consequenties. Als je je niet op tijd inschrijft, dan word je cijfer niet geregistreerd. Schrijf je je niet op tijd uit, dan wordt je tentamenkans als gebruikt beschouwd. Voor een herkansing moet je je altijd opnieuw inschrijven.

Conform artikel 4.6.4 van de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie kan er afgeweken worden van de op deze pagina beschreven procedures betreffende inschrijving en uitschrijving. Meer informatie hierover kan je vinden in het Tentamenreglement Natuurkunde & Sterrenkunde 2017-2018 en via dit online formulier kan je je verzoek bij de Examencommissie indienen.

Als je je niet via uSis in of uit kunt schrijven voor een studieactiviteit, neem dan voor de sluitingsdatum van het tentamen per email contact op usis-fwn@science.leidenuniv.nl of meld je in persoon bij de balie van Educatief Centrum, Gorlaeus Lecture Hall, B1.14.

Neem bij technische problemen in uSis contact op met usis-fwn@science.leidenuniv.nl. Vermeld daarbij de volgende gegevens: je studentnummer, je opleiding, het vak waar het om gaat, en een omschrijving van het probleem. Geef ook aan dat je verwijst naar de informatie op de uSis website.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie