Universiteit Leiden

nl en

Inschrijven voor vakken en tentamens

Inschrijving voor vakken en tentamens loopt via uSis of de onderwijsadministratie. Dit verschilt per opleiding.

Bekijk het tabblad van je faculteit of opleiding voor meer informatie.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de onderwijsadministratie van je opleiding.

uSis
Heb je vragen over uSis? Bekijk dan de Veelgestelde Vragen of stel je vraag aan de webredactie uSis.

Kun je niet inloggen in uSis? Hier vind je meer informatie over je ULCN account.

Voor andere vragen, stuur een mail naar usis-fwn@science.leidenuniv.nl. Vermeld altijd je naam, studentnummer en opleiding.

uSis en Brightspace

Brightspace is de leeromgeving voor medewerkers en studenten van de universiteit leiden.

Door in te schrijven voor studieactiviteiten van vakken in uSis krijg je toegang tot de  bijbehorende courses in Brightspace.

Meer informatie over Brightspace vind je hier.

Handleiding

Als je wilt deelnemen aan een vak en/of (her)tentamen moet je je inschrijven via uSis. Inschrijven kun je doen met behulp van de studieactiviteitnummers. De studieactiviteit is gekoppeld aan de datum van het (her)tentamen. Heeft een vak geen specifieke tentamendatum, maar wordt het afgerond met een essay, presentatie of een mondelinge individuele activiteit, dan kun je inschrijven op een 'algemene' studieactiviteit.

Soms is een studieactiviteit wel zichtbaar maar niet beschikbaar, bijvoorbeeld omdat de deadline voor inschrijving verstreken is, of omdat de capaciteit voor inschrijving bereikt is. Of omdat je bij het zoeken een 'oude' uSiscode gevonden hebt, die in het lopende jaar niet gebruikt wordt.

Als je inschrijft via de APP zie je alleen de beschikbare onderdelen. Gesloten activiteiten zijn niet zichtbaar, waardoor je minder snel een vergissing maakt.

Uitschrijven vakken en tentamens

Let op! Voor sommige opleidingen geldt naast de verplichting van het inschrijven, ook dat je je verplicht moet uitschrijven indien je niet meer wilt deelnemen aan een vak of tentamen.

 

Hieronder worden de studieactiviteiten van de vakken getoond worden die in 20-21 aangeboden worden bij de diverse opleidingen.

Vanwege de situatie rond Corona zijn veel roosters nog onzeker. Check daarom ook de informatie die je via de opleiding kunt vinden over hun specifieke roosters. 

De vakken zijn gerangschikt naar opleiding. Kun je een vak helemaal niet vinden? Mail dan naar usis-fwn@science.leidenuniv.nl

Biologie  26-11-2020 (Link naar Egids: ga naar uSiscodelijst <studiejaar>

>Bio-farmaceutische wetenschappen (2-9-2020 (Link naar Studiegids: ga naar Files > uSis codes <studiejaar>)

Informatica (17-2-2021)

Informatica en Economie (20-1-2021)

Bioinformatica (20-1-2021)

Informatica - Kunstmatige Intelligentie (10-8-2020)

Molecular Science & Technology (26-11-2020)

Natuurkunde (link naar eigen pagina)

Sterrenkunde (link naar eigen pagina)

Wiskunde (26-1-2021)

Op deze plek worden de studieactiviteiten van de vakken getoond worden die in 20-21  aangeboden worden bij de diverse opleidingen.

Door de situatie rond Corona zijn er heel veel wijzigingen en wisselingen in de roosters. Het kan dus zijn dat wat hier staat niet in alle gevallen helemaal actueel is. Check deze pagina (en de roosterinformatie van de eigen opleiding) regelmatig om op de hoogte te blijven.

De vakken zijn gerangschikt naar opleiding. Kun je een vak helemaal niet vinden? Mail dan naar usis-fwn@science.leidenuniv.nl

Astronomy (Link naar informatie op opleidingswebpagina- let op jaartal!)

Biology 26-11-2020 (Link naar E-studiegids - ga naar Master uSiscodes 2020-2021)

Biopharmaceutical Sciences (4-2-2021)

Chemistry and Life Science and Technology (LIC) (21-10-2020)

Computer Science  (24-8-2020)

Governance of Sustainability (31-10-2020)

ICT in Business and the Public Sector (24-8-2020)

Industrial Ecology (3-11-2020)

Mathematics (26-1-2021) BM Courses kunnen ook bij de Bachelor opleiding wiskunde vermeld staan.

Media Technology (31-01020) 

Physics (Link naar informatie op opleidingswebpagina)

Statistical Science for the Life and Behavioural Sciences  (10-11-2020)

Master Specialisations

Specialisation Business Studies (4-8-2020)

Specialisation Science Communication and Society (31-10-2020)

Education: bij deze specialisatie hoef je je niet in te schrijven voor studieactiviteiten van de Educatie-vakken.

De inschrijving voor minoren is gesloten. Schrijf je aub uit voor de minor(en) die je NIET gaat volgen.

Na toelating tot een minor moet je je inschrijven voor de onderliggende vakken/tentamens. Zodra die gegevens bekend zijn kun je hieronder doorklikken. Vanwege Coronamaatregelen kunnen er af en toe wijzigingen plaatsvinden. Let op de datum van het document of je de laatste versie gezien hebt. 

Selectieminoren

Advanced Life Science and Technology 

Computational Approaches to Disease, Signaling and Drug Targets (CADSDT, including part 1 & part 2 (15 EC each)) (link to Prospectus: go to Files > uSis codes minor CADSDT)

Modern Drug Discovery (link to Prospectus: go to Files > uSis codes minor CADSDT)

Molecular Biotechnology (5-8-2020)

Leidse minoren 

Biodiversity (4-8-2020)

Data Science (3-8-2020)

Human Evolution (4-8-2020)

Quantitative Biology (30-8-2020)

Science Based Business (4-8-2020)

Sustainable Development

LDE Minoren

LDE minoren zijn een samenwerkingsverband tussen Leiden, Delft en Rotterdam. Onderstaande LDE minor valt onder het beheer van Leiden, maar de vakken worden gegeven in Delft.

Geo-Resources for the Future -  inschrijving voor de vakken moet je in Delft doen via Osiris

 

Inschrijfinformatie voor Honours vakken verschijnt hieronder (indien beschikbaar)

Een aantal vakken wordt jaarlijks niet door een specifieke opleiding aangeboden, maar door de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.

In 2020-2021 zijn dat de volgende:

Document met inschrijf- studieactiviteiten (10-10-2020)

Heb je een (gewaarmerkte) cijferlijst of een Transcript of Records nodig om elders in te leveren? Je kunt hiervoor terecht bij de Science Studenten Administratie, of per mail een verzoek sturen naar Transcript@science.leidenuniv.nl. Geef in het onderwerp aan voor welke opleiding(en) je het verzoek doet.

Binnenkort zijn de overzichten voor 19-20 niet meer opvraagbaar...

Hieronder worden de studieactiviteiten van de vakken getoond worden die in 18-19 aangeboden worden bij de diverse opleidingen.

De vakken zijn gerangschikt naar opleiding. Kun je een vak helemaal niet vinden? Mail dan naar usis-fwn@science.leidenuniv.nl

Bachelor opleidingen

- Biologie (Link naar Egids: ga naar uSiscodelijst <studiejaar>

- Bio-farmaceutische wetenschappen - jaar 1 (23-6-2020)

- Bio-farmaceutische wetenschappen - jaar 2 (23-6-2020)

- Bio-farmaceutische wetenschappen - jaar 3 (23-6-2020)

- Bio-farmaceutische wetenschappen - BOO inschrijving  (20-8-2019)

Informatica (20-12-2019)

Informatica en Economie (31-10-2019)

- Bioinformatica (3-2-2020)

- Molecular Science and Technology (8-4-2020)

- Natuurkunde en sterrenkunde (link naar de eigen website)

- Wiskunde (29-11-2019)

Master opleidingen

Astronomy (Link naar informatie op opleidingswebpagina- let op jaartal!)

Biology (Link naar E-studiegids - ga naar Master uSiscodes 2019-2020)

Biopharmaceutical Sciences courses (14-4-2020)

Chemistry and Life Science and Technology (LIC) (12-3-2020)

Computer Science 16-10-2019 (link naar de eigen website - ENG)

Governance of Sustainability (2-4-2020)

ICT in Business and the Public Sector (6-2-2020)

Industrial Ecology (30-10-2019)

Mathematics (10-2-2020)

Media Technology (6-9-2019)

Physics (Link naar informatie op opleidingswebpagina - let op juiste jaar)

Statistical Science for the Life and Behavioural Sciences (28-8-2019)

Master Specialisations

Specialisation Business Studies (4-9-2019)

Specialisation Science Communication and Society (5-8-2019)

Binnenkort zijn de overzichten voor 19- 20 niet meer opvraagbaar...

Op deze plek worden de studieactiviteiten van de vakken getoond worden die in 2019-2020 aangeboden worden bij de diverse opleidingen.

De vakken zijn gerangschikt naar opleiding. Kun je een vak helemaal niet vinden? Mail dan naar usis-fwn@science.leidenuniv.nl

- Astronomy (Link naar informatie op opleidingswebpagina)

- Biology (Link naar E-studiegids - ga naar Master uSiscodes 2018-2019)

- Bio-Pharmaceutical Sciences courses (19-11-2018)

- Chemistry (24-7-2019)

- Computer Science 18-12-2018 (link naar de eigen website - ENG)

- ICT in Business and the Public Sector ( 7-3-2019)

- Industrial Ecology (18-6-2019)

- Life Science and Technology (24-7-2019)

- Mathematics (9-4-2019)

- Media Technology (3-9-2018)

Physics (Link naar informatie op opleidingswebpagina)

Statistical Science for the Life and Behavioural Sciences (29-4-2019)

Master Specialisations

Specialisation Business Studies, (used to be SBB)

Specialisation Science Communication and Society

Inschrijven en uitschrijven voor studieactiviteiten

Inschrijven en/of uitschrijven voor tentamens, hertentamens en practica is verplicht. Dit geldt ook voor het Bachelor Research Project (zie hieronder voor meer informatie). Je moet je in- en/of uitschrijven voor de sluitingsdatum van de studieactiviteit. Lees hieronder hoe je je kunt inschrijven en uitschrijven voor studieactiviteiten.

Je moet je in- of uitschrijven voor studieactiviteiten voor de sluitingsdatum van het tentamen. De sluitingsdatum is standaard 10 kalenderdagen voor de tentamendatum, maar er zijn uitzonderingen. De sluitingstijd voor in- en uitschrijven is 23.59 uur op de sluitingsdatum. Een overzicht van alle sluitingsdata vind je in het Tentamenrooster.

Volg onderstaande stappen om je aan te melden voor vakken en tentamens:

  1. Meld je aan op uSis met je Brightspace account.
  2. Klik op ‘Hoofdmenu’ en ga naar ‘Selfservice’.
  3. Klik op ‘Studentencentrum’.
  4. Klik op ‘Inschrijven’ dan op ‘Inschrijven met het nummer van de studieactiviteit’.
  5. Vul in de kolom ‘uSis studieactiviteit’ het nummer van de studieactiviteit in zoals vermeld in het Tentamenrooster. Klik op ‘Doorgaan’.
  6. Selecteer het vak dat onderaan verschijnt en klik op ‘In winkelwagen’.
  7. Het vak is nu in de tab ‘Winkelwagen’ te vinden, bovenaan de pagina. In ‘Winkelwagen’ selecteer je het vak en klik je op ‘Inschrijven’.
  8. Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail. Let op! Enkel en alleen als de studieactiviteit in uSis in het Studentencentrum onder ‘Mijn studierooster’ verschijnt, is de inschrijving geldig en definitief.

Ook voor het Bachelor Research Project moet je je via uSis inschrijven en/of uitschrijven. Let daarbij goed op voor welke studieactiviteit je je precies inschrijft.

Om je uit te schrijven voor vakken en tentamens, volg je dezelfde procedure in uSis als voor het inschrijven zoals hierboven beschreven. Uiteraard selecteer je nu 'Inschrijving stoppen'. Let op! Enkel en alleen als de studieactiviteit in het uSis Studentencentrum uit ‘Mijn studierooster’ verdwijnt, is je uitschrijving geldig en definitief.

Het is je eigen verantwoordelijkheid dat je je tijdig inschrijft en/of uitschrijven voor studieactiviteiten. Niet in- of uitschrijven heeft consequenties. Als je je niet op tijd inschrijft, dan wordt je cijfer niet geregistreerd. Schrijf je je niet op tijd uit, dan wordt je tentamenkans als gebruikt beschouwd. Voor een herkansing moet je je altijd opnieuw inschrijven

Conform artikel 4.6.4 van de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie kan er afgeweken worden van de op deze pagina beschreven procedures betreffende inschrijving en uitschrijving. Meer informatie hierover vind je in het Tentamenprotocol Natuurkunde & Sterrenkunde. Als je een schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de Examencommissie indient, gebruik daarvoor dan één van de volgende online formulieren:

Sterrenkunde: online formulier verzoek Examencommissie Sterrenkunde
Natuurkunde: online formulier verzoek Examencommissie Natuurkunde

Dubbelstudenten dienen het verzoek in bij de Examencommissie van hun eerste inschrijving.

Als je je niet via uSis in of uit kunt schrijven voor een studieactiviteit, neem dan voor de sluitingsdatum van het tentamen per email contact op met usis-fwn@science.leidenuniv.nl of meld je in persoon bij de balie van de Science Studenten Administratie, Gorlaeus Lecture Hall, B1.17.

Neem bij technische problemen in uSis per e-mail contact op met usis-fwn@science.leidenuniv.nl. Vermeld daarbij altijd de volgende gegevens: je studentnummer, je opleiding, het vak waar het om gaat, en een omschrijving van het probleem. Geef ook aan dat je verwijst naar de informatie op de uSis website.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.