Universiteit Leiden

nl en

Opleidingsprogramma

Bij de keuze van je studie heb je je als het goed is al enigszins verdiept in het studieprogramma. De Universiteit Leiden gebruikt verschillende systemen voor het ontsluiten van alle details rondom je studieprogramma en vakken, en voor de communicatie tussen docenten en studenten.

In de Studiegids staat alle informatie over de vakken van jouw opleiding. Je kunt daar alles lezen over je studieprogramma. Via de online leeromgeving Brightspace kun je communiceren met je docenten en opdrachten inleveren.

In het OER en de R&R zijn o.a. de facultaire regels omtrent toelating, tentamens, het studieprogramma en de organisatie vastgelegd, daarnaast zijn de verschillende slaagregelingen voor tentamens en examens hierin vastgelegd. Deze documenten zijn te vinden via de pagina Facultaire en opleidingsreglementen.

De bachelor Informatica duurt drie jaren (180 EC). Het propedeusejaar, het tweede en het derde jaar vormen samen de bachelor.

Eerste jaar (propedeuse)

Het eerste jaar, de zogenaamde propedeuse, bestaat uit 6 vakken van elk 3 ECTS en 7 vakken van elk 6 ECTS (totaal 60 ECTS).  Als onderdeel van het Leids Studiesysteem en het daarbij behorende Bindend Studie Advies (BSA) moet je in het eerste jaar verplicht minimaal 45 ECTS halen, bijzondere omstandigheden daargelaten. 

Tweede jaar

Het tweede jaar bestaat uit 9 vakken van 6 ECTS en 2 vakken van elk 3 ECTS (totaal 60 ECTS). Als je de propedeuse nog niet hebt behaald, kun je toch verder gaan met de vakken uit het tweede jaar.

Derde jaar

In het derde jaar moet je 3 verplichte informaticavakken volgen (totaal 15 EC) en 5 informatica keuzevakken (totaal voor 30 EC). In de bachelorklas werk je aan het bachelorproject. Dit project resulteert in je bachelorscriptie (15 ECTS).
Je kunt ervoor kiezen om voor 30 ECTS (5 vakken) aan informaticavakken te laten vallen, en in de plaats daarvan een minor te doen. Dit kan één van de voorgestelde universitaire minoren zijn of een zelf gekozen pakket aan vakken (vrije minor). Voor een vrije minor moet je wel toestemming vragen aan de examencommissie. Overleg hierover eerst met de studieadviseur, Jeannette de Graaf.

Voor niet-informaticastudenten biedt het LIACS een Minor Data Science

Meer uitdaging

Voor studenten die meer uitdaging nodig hebben dan in het reguliere programma wordt aangeboden, bestaat de mogelijkheid om twee studies uit de Faculteit te combineren, bijvoorbeeld Informatica en Wiskunde. Natuurlijk is dat meer werk, maar je profiteert van de overlap tussen de studierichtingen. Verder kun je deelnemen aan het Honours College. Dit programma is bijzonder geschikt voor gemotiveerde, ambitieuze studenten met een brede academische belangstelling, die meer uit hun studie willen halen door het volgen van een pakket extra's.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.