Universiteit Leiden

nl en

Fondsen

Het LAssO is verantwoordelijk voor de verdeling van de financiële ondersteuning voor studentbestuurders en medezeggenschapsactiviteiten. Ook biedt het LAssO subsidies voor interfacultaire initiatieven.

Financiële ondersteuning studentbestuurders en -medezeggenschap

Het LAssO verdeelt bestuursbeurzen uit 4 fondsen: de A-, B-, C- en Overige-pot.

 • De A-pot is voor bestuursleden van erkende studieverenigingen, studentleden van opleidingscommissies, opleidingsbesturen of faculteitsraden.
 • De B-pot is voor bestuurders en organisatoren van activiteiten met academische doeleinden.
 • De C-pot is voor studentenpartners die zich inspannen voor de arbeidsmarktoriëntatie van Leidse studenten.
 • De Overige-pot is voor  ‘overige’ organisaties, die niet voldoen aan de criteria van de A-, B- of C-pot. Zij dienen in aanmerking te komen volgens het Expertisecentrum Student en Onderwijszaken (SOZ).

De A-pot is voor bestuursleden van erkende studieverenigingen, studentleden van opleidingscommissies, opleidingsbesturen of faculteitsraden. Behoor jij tot deze groep? Dan hoor je van de assessor van jouw faculteit hoe je financiële vergoeding kunt aanvragen. Heb je voor die tijd vragen? Neem dan zelf contact op met de assessor van jouw faculteit.

Algemene eisen

Er zijn een aantal eisen waaraan alle aanvragen uit de B-, C- en Overige-pot moeten voldoen willen besturen of commissies in aanmerking komen:

 • Er is geen andere bestuursbeurs aangevraagd voor de activiteit;
 • Er is geen facultaire bestuursvergoeding voor de activiteit;
 • De organisatie van de activiteit levert geen studiepunten op;
 • De organisatie is niet gelieerd aan de PKvV. Deze activiteiten worden immers vergoed door de PKvV zelf.

Voor meer informatie over de specifieke eisen voor het in aanmerking komen voor één van de vier potten kan je het Model toekenning bestuursmaanden raadplegen.

Vóór de activiteit

Overleg met assessor verantwoordelijk voor de bestuursbeurzen (lassobeurs@SEA.leidenuniv.nl) of je een vergoeding kunt aanvragen uit de B-, C-pot of Overige-pot. Zij kunnen daarin adviseren.

Stappenplan aanvragen bestuursbeurs

 1. Bekijk het document Model toekenning bestuursmaanden
 2. Na afloop van de (bestuurs)termijn lever je bij assessor verantwoordelijk voor de bestuursbeurzen je aanvraag in, via lassobeurs@SEA.leidenuniv.nl. Deze bestaat uit:
  1. een urenspecificatie (max. 140 uur per maand, waarvan max. ¼ vergadertijd);
  2. een jaarverslag;
  3. een motivatiebrief waarin je rekening houdt met het rekenmodel - zie Bijlage: Model toekenning bestuursmaanden
  4. Gaat het om een nieuw initiatief, zorg dat je eerst toestemming hebt van het expertise centrum Student en Onderwijszaken (SOZ)
 3. De deadline voor het indienen van je aanmelding is 1 augustus. Als het je door overmacht niet lukt om je aanmelding op tijd in te dienen, kun je een verlenging aanvragen per e-mailLet op: als je je aanmelding na 1 augustus indient, wordt deze pas na 10 december behandeld.

 4. Het LAssO stelt aan de hand van de informatie die is ingebracht een advies op voor SOZ. Vervolgens bekijkt SOZ of dit advies op de juiste manier tot stand is gekomen en neemt een besluit over de definitieve toekenning. Je krijgt hier per e-mail bericht van.

 5. Lever na vaststelling van de hoogte van de vergoeding onderstaande documenten ingevuld in bij het secretariaat Student Support Service in Studentencentrum Plexus of stuur ze op naar bestuursbeurs@sea.leidenuniv.nl.
  1.  Formulier Financiële Ondersteuning Bestuursplaats
  2.  Voorzittersverklaring

Vragen

Heb je vragen over het indienen van de aanvraag? Je kunt de verantwoordelijke assessor altijd om advies vragen, via lassobeurs@SEA.leidenuniv.nl.

Subsidie interfacultaire initiatieven

Het LAssO heeft een bedrag beschikbaar waaruit interfacultaire initiatieven gefinancierd kunnen worden. Organiseer jij een evenement waar studenten van meerdere faculteiten welkom zijn, en heb je hiervoor financiering nodig? Dan kun je wellicht aanspraak maken op de subsidie Interfacultaire Initiatieven (IFI). Hoe je in aanmerking komt voor de subsidie lees je in de Richtlijnen studentensubsidie Interfacultaire Initiatieven (IFI).

Heb je vragen over je kwalificatie of je aanvraag? Stuur dan een e-mail naar aanvraag.ifi@sea.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.