Universiteit Leiden

nl en

Leids Assessoren Overleg (LAssO)

Het Leids Assessoren Overleg is het overlegorgaan van de student-leden uit de faculteitsbesturen van de verschillende faculteiten.

Elke faculteit heeft een faculteitsbestuur en daarin neemt ook één student-lid plaats. Deze studenten worden assessoren genoemd en tezamen vormen zij het Leids Assessoren Overleg (LAssO).
De assessor behartigt de belangen van studenten tijdens de besluit- en beleidsvorming van het faculteitsbestuur.

Het LAssO is belast met het verdelen van bestuursmaanden uit de tot hen beschikking staande fondsen, de zogenaamde A-, B- en C-pot.

Assessoren per faculteit

Archeologie Stefan Weijgertse
assessor@arch.leidenuniv.nl
Geesteswetenschappen Aurelie van ’t Slot (voorzitter)
assessor@hum.leidenuniv.nl 
Governance and Global Affairs  Marlou Grobben (vice-voorzitter)
assessor@fgga.leidenuniv.nl 
LUMC Abdullah Khawar
assessor@lumc.nl 
Rechtsgeleerdheid  Michelle Verheij
assessor@law.leidenuniv.nl
Sociale Wetenschappen Pepijn Knops
assessor@fsw.leidenuniv.nl
Wiskunde en Natuurwetenschappen Maxim Allaart 
assessor@science.leidenuniv.nl