Universiteit Leiden

nl en

Leids Assessoren Overleg (LAssO)

Het Leids Assessoren Overleg is het overlegorgaan van de student-leden uit de faculteitsbesturen.

In het bestuur van iedere faculteit zit één student-lid. Deze student wordt assessor genoemd. De assessor behartigt de belangen van studenten tijdens de besluit- en beleidsvorming van het faculteitsbestuur. De assessoren zijn verenigd in het Leids Assessoren Overleg (LAssO).

Het LAssO is verantwoordelijk voor de verdeling van bestuursmaanden uit drie verschillende fondsen, de zogenaamde A-, B- en C-pot.

Assessoren per faculteit

Archeologie Rory Granleese
assessor@arch.leidenuniv.nl
Geesteswetenschappen Olivier Fajgenblat (vicevoorzitter)
assessor@hum.leidenuniv.nl 
Governance and Global Affairs  Thomas van Klaveren
assessor@fgga.leidenuniv.nl 
LUMC Dagmar Brouwer
assessor@lumc.nl 
Rechtsgeleerdheid  Jantine Rozenboom
assessor@law.leidenuniv.nl
Sociale Wetenschappen Laura van der Plas (voorzitter)
assessor@fsw.leidenuniv.nl
Wiskunde en Natuurwetenschappen Marleen van Dorst
assessor@science.leidenuniv.nl

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie