Universiteit Leiden

nl en

Leids Assessoren Overleg (LAssO)

Het Leids Assessoren Overleg is het overlegorgaan van de student-leden uit de faculteitsbesturen.

In het bestuur van iedere faculteit zit één student-lid. Deze student wordt assessor genoemd. De assessor behartigt de belangen van studenten tijdens de besluit- en beleidsvorming van het faculteitsbestuur. De assessoren zijn verenigd in het Leids Assessoren Overleg (LAssO).

Het LAssO is verantwoordelijk voor de verdeling van bestuursmaanden uit drie verschillende fondsen, de zogenaamde A-, B- en C-pot.

Assessoren per faculteit

Archeologie Stefan Weijgertse
assessor@arch.leidenuniv.nl
Geesteswetenschappen Aurelie van ’t Slot (voorzitter)
assessor@hum.leidenuniv.nl 
Governance and Global Affairs  Marlou Grobben (vice-voorzitter)
assessor@fgga.leidenuniv.nl 
LUMC Abdullah Khawar
assessor@lumc.nl 
Rechtsgeleerdheid  Michelle Verheij
assessor@law.leidenuniv.nl
Sociale Wetenschappen Pepijn Knops
assessor@fsw.leidenuniv.nl
Wiskunde en Natuurwetenschappen Maxim Allaart 
assessor@science.leidenuniv.nl