Universiteit Leiden

nl en

Leids Assessoren Overleg (LAssO)

Het Leids Assessoren Overleg is het overlegorgaan van de student-leden uit de faculteitsbesturen.

In het bestuur van iedere faculteit zit één student-lid. Deze student wordt assessor genoemd, en is verantwoordelijk voor de portefeuille studentenzaken. De assessor behartigt de belangen van studenten in de besluit- en beleidsvorming van het faculteitsbestuur. De assessoren zijn verenigd in het Leids Assessoren Overleg (LAssO). Daarnaast overleggen de assessoren elke zes weken met de vice-rector magnificus, de directeur van SOZ en de senior beleidsadviseur Onderwijs van SAZ in het Studentenzakenberaad (SZB).

Het LAssO is verantwoordelijk voor de verdeling van de financiële ondersteuning  voor studentbestuurders en –medezeggenschap. Het LAssO beschikt daarnaast over een budget voor subsidies voor interfacultaire initiatieven. Bekijk voor meer informatie de pagina fondsen.

Wil je meer weten over wat een assessor doet, of heb je een vraag, idee of verbeterpunt voor de faculteit? Neem dan contact op met de assessor van jouw faculteit.

Assessoren per faculteit

Archeologie Rory Granleese
assessor@arch.leidenuniv.nl
Geesteswetenschappen Jonatan Wirix-Speetjens
assessor@hum.leidenuniv.nl 
Governance and Global Affairs  Thomas van Klaveren
assessor@fgga.leidenuniv.nl 
LUMC Marijn Nijssen
assessor@lumc.nl 
Rechtsgeleerdheid  Dion Latten
assessor@law.leidenuniv.nl
Sociale Wetenschappen Linde Helfrich
assessor@fsw.leidenuniv.nl
Wiskunde en Natuurwetenschappen Bas Schaalje
assessor@science.leidenuniv.nl

 

Assessor

Ook in het bestuur van de Faculteit, waar uiteindelijk alle beslissingen definitief genomen worden, is een studentvertegenwoordiger werkzaam: de assessor. De assessor draagt er zorg voor dat de stem van studenten wordt gehoord in de bestuursvergaderingen. Dit doet hij/zij in overleg met verschillende organen, waaronder de OLC en FR, maar ook assessoren van de andere faculteiten (LAssO), studievereniging L.A.S. Terra en uiteraard de studenten zelf.

Mocht het zo zijn dat een student vragen/klachten/opmerkingen heeft over het onderwijs of de faculteit in het algemeen en merkt dat hij of zij geen gehoor krijgt bij de OLC of de FR, dan kan de student contact opnemen met de assessor.
Ook voor dringende punten is de assessor bereikbaar: in tegenstelling tot de OLC en FR die vaak één keer per maand bijeen komen is de assessor wekelijks bezig met zijn taken en kan dus vaak sneller actie ondernemen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.