Universiteit Leiden

nl en

Leids Universitair Studentenplatform

Het Leids Universitair Studentenplatform adviseert het College van Bestuur - en in het bijzonder de vice-rector magnificus en portefeuillehouder onderwijs - over actuele onderwerpen op het gebied van onderwijs en studentenzaken. Het LUS is in het najaar van 2013 opgericht.

Het platform bestaat voor elk overleg uit een wisselende groep van studenten. Er wordt gesproken over ad hoc-thema’s en er wordt flexibel ingespeeld op de Leidse onderwijsagenda. Ook organiseert het platform ontbijtbijeenkomsten met het College van Bestuur en studenten over onderwijs in het algemeen.

Voorzitter (FGW) 

Dirk van Vugt
lus@sea.leidenuniv.nl 

Archeologie

Sterre Houtzager
sterrehoutzager@gmail.com

Geesteswetenschappen

Rosemarie van der Tol
Rosemarievandertol@outlook.com

Governance and Global Affairs 

Noah van den Breggen
Noah@vdbreggen.com

LUMC

Anneloes Plomp
Anneloesplomp@gmail.com

Rechtsgeleerdheid 

Maud Koper
Maudkoper@hotmail.com

Sociale Wetenschappen

Leonie Andriessen
Leonieandriessen1997@gmail.com

Wiskunde en Natuurwetenschappen

Marije Otto
Marije_otto@live.nl

Het LUS is verantwoordelijk voor de uitreiking van de Leidse Onderwijsprijs. Deze prijs gaat naar een universitair docent die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van onderwijs. De prijs wordt uitgereikt tijdens de opening van het academisch jaar.

Nomineer je docent

Geeft jouw docent het beste onderwijs en maakt hij of zij daarnaast gebruik van innovatief en interactief onderwijs? Nomineer hem of haar dan voor de Leidse Onderwijsprijs! Niet alleen geeft deze prijs toegang tot de Teachers’ Academy, ook gaat de winnaar naar huis met een beurs van 25.000 euro.

Tot 1 april 2020 kun je de nominatie insturen.

Nominatieformulier

De onderwijsprijs wordt uitgereikt tijdens de opening van het academisch jaar. De genomineerde moet...

  • actief werken aan het verbeteren van zichzelf en het onderwijs;
  • veel creatieve ideeën hebben voor het overbrengen van kennis tijdens de colleges en werkt zo mee aan onderwijsvernieuwing binnen het vakgebied en Universiteit Leiden;
  • een duidelijke affiniteit hebben met het vakgebied, en passie voor het vak;
  • dit over weten te brengen op studenten, door een brug te slaan naar de arbeidsmarkt, actualiteit en onderzoek;
  • zich niet alleen bezighouden met onderwijs, maar ook studenten zoveel begeleiden mogelijk bij hun persoonlijke ontwikkeling;
  • ervoor zorgen dat studenten gestimuleerd worden en actief meedoen met het college.

Vragen over het nomineren zelf of over de verdere procedure van de onderwijsprijs kunnen gesteld worden aan de LUC contactpersoon via lus@sea.leidenuniv.nl.

Lees meer over de winnaar van de Leidse Onderwijsprijs in 2019.

Naast themabijeenkomsten, waarin met het College van Bestuur van gedachten wordt gewisseld over een specifiek thema zoals diversiteit of inspirerend onderwijs, organiseert het studentenplatform ook de Breakfast, Lunch en High Tea Club. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er gesproken met het College van Bestuur en verschillende groepen studenten.

Alle bijeenkomst van het LUS vinden plaats in het restaurant van de Faculty Club (Rapenburg 73, Leiden). Heb je ideeën voor thema's van de bijeenkomsten of wil je deze bijwonen? Mail dan maar lus@sea.leidenuniv.nl

Alle studenten van de Universiteit Leiden zijn welkom. De voertaal is in principe Nederlands, maar kan op verzoek worden veranderd in Engels. Sommige bijeenkomsten zijn speciaal gericht op internationale studenten. 

Aankomende evenementen 

Voor het academisch jaar 2019-2020 zijn de volgende data geprikt: 

Donderdag 10 oktober 2019

13.00-15.00 uur

Maandag 18 november 2019

15.00-17.00 uur

Maandag 16 december 2019

15.30-17.30 uur

Vrijdag 17 januari 2020

9.00-11.00 uur

Donderdag 20 februari 2020

12.00-14.00 uur

Donderdag 19 maart 2020

11.00-13.00 uur

Donderdag 23 april 2020

12.00-14.00 uur

Donderdag 14 mei 2020

12.00-14.00 uur

Volg het LUS voor de exacte tijdstippen en locaties van de evenementen op Facebook!

Verslagen

 

2019-2020

2018-2019

2017-2018

LUS-leden
Vlnr: Maud Koper, Noah van der Breggen, Rosemarie van der Tol, Dirk van Vugt, Anneloes Plomp, Leonie Andriessen, Sterre Houtzager en Marije Otto
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.