Universiteit Leiden

nl en

Partijen

Studenten kunnen zich via een partij kandidaat stellen voor de universitaire verkiezingen. De studentenpartijen presenteren zich op deze pagina.

Studentenpartijen

"CSL is een studentenpartij die al jaren vertegenwoordigd is in de Universiteitsraad en in de faculteitsraden van Rechtsgeleerdheid, Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Wiskunde en Natuurwetenschappen. Elke student is voor CSL belangrijk, en het is ons speerpunt om studeren voor iedereen toegankelijk en makkelijk te maken (of je nou met een beperking studeert, veel stress ervaart, of een dubbele studie of bestuurstaak doet). CSL zet zich in voor de gehele universitaire gemeenschap en streeft naar de best haalbare oplossingen voor ieders belangen. Studenten hebben écht recht op passend en persoonlijk onderwijs op een duurzame universiteit.

Studenten moeten altijd de mogelijkheid blijven behouden om zich te ontwikkelen binnen, maar ook buiten hun studie. CSL gelooft dat je studententijd hier bij uitstek geschikt voor is. Dit klinkt door in de standpunten en de wijze waarop de taken worden uitgevoerd. Kritisch én constructief.

Wij willen persoonlijk met je in gesprek als je problemen ervaart, of als je iets weet wat verbeterd kan worden. Je kunt contact opnemen met CSL via secretariscsl@gmail.com, of ons via onze facebookpagina aanspreken!"

Bezoek de website van CSL

"De Democratische Studenten Partij – Den Haag (DSP) heeft als doel om de belangen van alle studenten van de Campus Den Haag te vertegenwoordigen in de democratisch gekozen medezeggenschapsorganen van de Universiteit Leiden. De DSP richt zich vooral op het verbeteren van faciliteiten van de Campus Den Haag en strijd voor betere studentenhuisvesting. Wij zijn de studentenpartij met de eerste internationale vertegenwoordiger in de universiteitsraad en focussen op een campus met een groot aantal internationale studenten. Daarom heeft de DSP ook de taak op zich genomen om de belangen van de internationale studenten van onze universiteit, die vaak over het hoofd gezien worden, te representeren. In samenwerking met de andere studentenpartijen in de universiteitsraad, hopen wij dit tekort aan vertegenwoordiging op te lossen en alle studenten van de Campus Den Haag een stem te geven, ongeacht hun nationaliteit of studie.

Je kunt contact opnemen met DSP via dspthehague@gmail.com of via hun facebookpagina."

"Je studententijd is een geweldige tijd. Zeker in onze mooie studentenstad, met haar rijke verenigingsleven, zijn de mogelijkheden eindeloos! Als enige liberale studentenpartij van Leiden wil de LSP dat studenten meer ruimte krijgen om zichzelf ook naast hun studie te ontwikkelen. Wij geloven er namelijk in dat iedere student bij uitstek zelf in staat is zijn of haar hart te volgen en goede prioriteiten te stellen, waarbij de universiteit studenten stimuleert zoveel mogelijk eigen keuzes te maken. Het motto van onze universiteit luidt niet voor niets al eeuwenlang: 'Praesidium Libertatis, Bolwerk van Vrijheid'."

Bezoek de website van de Liberale Studentenpartij

"De Lijst Vooruitstrevende Studenten streeft naar het creëren van een diverse en inclusieve universiteit, op alle fronten. De universiteit moet een plek zijn waar elke student, ongeacht achtergrond, nationaliteit of beperkingen, zich persoonlijk kan ontwikkelen. Dit betekent dat de universiteit moet focussen op ontplooiing van haar studenten, waarbij extra-curriculaire ervaring gestimuleerd dient te worden én waar aandacht is voor studenten die extra support of begeleiding nodig hebben. LVS is er voor de ambitieuze student, om zowel binnen als buiten de studie het beste uit zichzelf te kunnen halen.

LVS zet zich in voor behoud en verbetering van de onderwijskwaliteit en informatievoorziening. Kennisoverdracht is immers het doel van de universiteit.

Nu er meer van studenten wordt verwacht, mogen studenten ook meer verwachten van de universiteit! Dit geluid wil de LVS laten horen in de raden.

Bekijk ons partijprogramma, onze partijvisie en de raadsleden op lvs-leiden.com of neem contact met ons op via lvs.leiden@gmail.com, Facebook of Instagram."

"ONS Leiden is de studentenpartij die zich inzet voor actieve studenten die meer willen bereiken in hun studententijd dan alleen studeren. Hoe zit dat in coronatijd? Wij zorgen ervoor dat de studieplekken openblijven! Daarnaast heeft ONS meegeholpen aan de BSA-verlaging voor de eerstejaars en werkt zij aan betere voorlichting over studentenwelzijn in het strategisch plan komende jaren, met extra aandacht voor de internationale student. 

Tot slot werkt ONS aan een duurzamere universiteit en willen we meer duurzaamheid incorporeren in het curriculum. Dit is niet enkel goed voor het milieu, maar ook voor de universitaire portemonnee. We willen duidelijke communicatie over het volgen van fysiek onderwijs en veilige onderwijssituaties.

Bekijk onze standpunten en de kandidaten op stemons.nl of neem contact met ons op via Instagram of Facebook."

De Partij voor Bèta en Medische Studenten (PBMS) wil het LUMC en FWN een stem geven op universitair en facultair niveau. Afgelopen twee jaar zat een LUMC’er in de Universiteitsraad: en met succes! De propedeuse-eis voor de minoren is universiteit breed vervallen. 

Wij streven naar hervorming van de universitaire medezeggenschap, het bevorderen van het studentenwelzijn en een prominentere rol voor internationalisering. Wij zien dat studenten niet betrokken zijn met de universiteits- en faculteitsraden: ze kennen het bestaan van de raden niet, weten niet wat het voor hen kan betekenen of voelen zich niet gerepresenteerd. De medezeggenschap moet op een laagdrempelige manier zodat alle studenten betrokken zijn bij besluitvorming - niet alleen de medezeggenschappers zelf. Jouw mening moet herkenbaar zijn in de raad.  Daarnaast moet de universiteit studentenwelzijn bevorderen met slimme innovatieve ideeën; zeker nu we zo veel thuis moeten studeren. Heeft corona ons goede veranderingen gebracht of moet onderwijs weer zo snel mogelijk terug naar normaal? En in onze gebouwen: zijn er genoeg studieplekken, IT-voorzieningen en ondersteuning? Bij PBMS pakken we aan.

Ook leggen we nadruk op een internationale universiteit: PBMS pleit voor een duidelijk internationaliseringsplan waarin de Universiteit Leiden tot werelduniversiteit gerekend kan worden en de student dit ook daadwerkelijk merkt.  Met een toonaangevend Bio-sciencepark, een wijd bekende Faculteit Rechtsgeleerdheid en een wereldwijd hoog aangeschreven Leiden University Centre for Linguistics hoort deze ambitie hoger op de prioriteitenlijst van onze universiteit. 

De PBMS is een partij die anders functioneert: waarbij de student nummer 1 is, problemen aangekaart worden en oplossingen sneller bedacht. PBMS, niet moeilijk doen als het samen kan.

Kijk voor meer informatie op Facebook, Instagram, onze website of mail ons!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.