Universiteit Leiden

nl en

Universiteitsraad, faculteitsraden en opleidingscommissies

De Universiteitsraad en faculteitsraden zijn democratisch gekozen medezeggenschapsorganen waarin studenten en medewerkers van de universiteit en/of faculteit samen zijn vertegenwoordigd. Op opleidingsniveau is de medezeggenschap actief in de vorm van de opleidingscommissie.

De Universiteitsraad

De Universiteitsraad (UR) heeft als taak het College van Bestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en in voorkomende gevallen mee te beslissen over belangrijke onderwerpen. De bevoegdheden van de Universiteitsraad worden door de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Reglement Universiteitsraad bepaald.

Voor meer informatie en de agenda, data en verslagen van de UR-vergaderingen en van de overlegvergaderingen tussen de UR en het CvB, bezoek de Organisatiegids.

Faculteitsraden

Elke faculteit heeft een faculteitsraad (FR). De faculteitsraad is na de universiteitsraad het hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit. De Faculteitsraden bestaan uit personeelsleden en studenten. Je leest er meer over op het tabblad van je faculteit, of in de Organisatiegids.

Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een eigen Opleidingscommissie (OLC). In de opleidingscommissie (OLC) denken studenten en docenten met elkaar na over het onderwijs. De OLC kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het opleidingsbestuur, faculteitsbestuur en faculteitsraad over de kwaliteit van het onderwijs, de Onderwijs- en Examenregeling (OER), en onderwijsfaciliteiten. Als jouw opleiding meer informatie biedt over de OLC, vind je die op het tabblad van je opleiding.

Actief worden in de medezeggenschap?

Lijkt het je wat om actief te worden in de medezeggenschap? Om een goed beeld te krijgen van de verschillende medezeggenschapsorganen kun je naar openbare vergaderingen gaan. Voor meer informatie over medezeggenschap in de UR of FR kun je contact opnemen met de partijen die actief zijn in de UR of FR. Je kunt ook je eigen partij oprichten. Wil je lid worden van een Opleidingscommissie? Neem dan contact op met de OLC van jouw opleiding.

De Studentenraad (SR) van het LUMC vertegenwoordigt alle studenten van de opleidingen Geneeskunde (BSc en MSc), Biomedische wetenschappen (BSc en MSc), Farmacie (MSc) en Vitality and Ageing (MSc) en is een adviesorgaan van de Raad van Bestuur van het LUMC.

Taken en rechten Studentenraad

De studentenraad volgt de Raad van Bestuur kritisch gedurende het jaar en heeft advies- en instemmingsrecht op diverse kwesties binnen het LUMC:

 • Het Onderwijs- en Examenreglement (OER),
 • Het Lange Termijn Huisvestingsplan (LTHP)
 • De jaarlijkse facultaire begroting.
Studentenraad 2020-2021

Leden

De Studentenraad bestaat uit zeven verkozen studenten. De Student-Assessor completeert de SR als toehoorder. De zittingstermijn van de SR is één academisch jaar.

 • Koen Wijsman, voorzitter
 • Fleur Meulmeester, vice-voorzitter
 • Marlies Wagener, secretaris
 • Willem van den Akker, lid
 • Sanne Franssen, lid
 • Eline Fung Fen Chung, lid
 • Bo van Oldenmark, lid
 • Rebekka van Beek - Student-Assessor

Bij vragen is de Studentenraad bereikbaar via studentenraad@lumc.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.