Universiteit Leiden

nl en

Universiteitsraad, faculteitsraden en opleidingscommissies

De Universiteitsraad en faculteitsraden zijn democratisch gekozen medezeggenschapsorganen waarin studenten en medewerkers van de universiteit en/of faculteit samen zijn vertegenwoordigd. Op opleidingsniveau is de medezeggenschap actief in de vorm van de opleidingscommissie.

De Universiteitsraad

De Universiteitsraad (UR) heeft als taak het College van Bestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en in voorkomende gevallen mee te beslissen over belangrijke onderwerpen. De bevoegdheden van de Universiteitsraad worden door de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Reglement Universiteitsraad bepaald.

Voor meer informatie en de agenda, data en verslagen van de UR-vergaderingen en van de overlegvergaderingen tussen de UR en het CvB, bezoek de Organisatiegids.

Faculteitsraden

Elke faculteit heeft een faculteitsraad (FR). De faculteitsraad is na de universiteitsraad het hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit. De Faculteitsraden bestaan uit personeelsleden en studenten. Je leest er meer over op het tabblad van je faculteit, of in de Organisatiegids.

Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een eigen Opleidingscommissie (OLC). In de opleidingscommissie (OLC) denken studenten en docenten met elkaar na over het onderwijs. De OLC kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het opleidingsbestuur, faculteitsbestuur en faculteitsraad over de kwaliteit van het onderwijs, de Onderwijs- en Examenregeling (OER), en onderwijsfaciliteiten. Als jouw opleiding meer informatie biedt over de OLC, vind je die op het tabblad van je opleiding.

Actief worden in de medezeggenschap?

Lijkt het je wat om actief te worden in de medezeggenschap? Om een goed beeld te krijgen van de verschillende medezeggenschapsorganen kun je naar openbare vergaderingen gaan. Voor meer informatie over medezeggenschap in de UR of FR kun je contact opnemen met de partijen die actief zijn in de UR of FR. Je kunt ook je eigen partij oprichten. Wil je lid worden van een Opleidingscommissie? Neem dan contact op met de OLC van jouw opleiding.

Medezeggenschap

Als je wilt meebeslissen over zaken die het onderwijs van de faculteit aangaan, kun je lid worden van de Faculteitsraad of opleidingscommissies.

De Faculteitsraad

De Faculteitsraad W&N is het medezeggenschapsorgaan van onze faculteit, dat als taak heeft het Faculteitsbestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en soms mee te beslissen over belangrijke onderwerpen. Zowel personeelsleden als studenten zijn vertegenwoordigd. Tijdens de facultaire verkiezingen wordt er bepaald wie er in de Faculteitsraad zitting nemen. Maandelijks komen het Faculteitsbestuur en de Raad bijeen om onderwerpen zoals financiën, personeelsbeleid, onderwijs en facilitaire diensten te bespreken. Ook vraagt de Raad dan opheldering over vragen die er in de faculteit leven en zoeken we naar oplossingen van die vragen.
De Faculteitsraad is te bereiken via FWN-FR@science.leidenuniv.nl.

Agenda en Notulen

2018

20 augustus: agenda

2 juli: agenda / notulen

28 mei: agenda / notulen

30 april: agenda / notulen

9 april: agendanotulen 

5 maart: agenda / notulen 

5 februari: agenda / notulen

15 januari: agenda / notulen 

2017

13 november: agendanotulen

16 oktober: agenda / notulen

28 augustus: agenda / notulen

14 augustus: agenda / notulen

26 juni: agenda / notulen

29 mei: agenda / notulen

1 mei: agenda / notulen

3 april: agenda / notulen

6 maart: agenda / notulen

6 februari: agenda / notulen

2016

12 december: agenda / notulen
14 november: agenda / notulen
17 oktober: agenda / notulen
22 augustus: agenda / notulen
27 juni: agenda / notulen
30 mei: agenda / notulen
2 mei: agenda / notulen
4 april: agenda / notulen
7 maart: agenda / notulen
8 februari: agenda / notulen

 

Archief Agenda en Notulen (pdf)

Als je meer informatie wilt, andere vragen hebt of ontevreden bent over een bepaalde situatie op de faculteit, neem dan contact met ons op via FWN-FR@science.leidenuniv.nl

Facebook Faculteitsraad

Leden Faculteitsraad

De actuele samenstelling van de Faculteitsraad vind je in de organisatiegids.

De opleidingscommissie

De opleidingscommissie bestaat uit docenten en studenten en is verantwoordelijk voor evaluaties van het onderwijs, het is het belangrijkste orgaan waar concrete problemen aan de orde kunnen worden gesteld.

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie (OC), waarin zowel studenten als docenten zitting hebben. Deze commissie heeft binnen de opleiding een zelfstandige positie en draagt onder meer verantwoordelijkheid voor de uitvoering van vak- en programma-evaluaties. Daarnaast adviseert de OC over de onderwijs- en examenreglementen en andere belangrijke zaken betreffende het onderwijs. 
Door haar samenstelling en werkwijze is de OC de belangrijkste instantie waar studenten concrete problemen aan de orde kunnen stellen en kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Contact opleidinscommissies
De actuele samenstellingen van de opleidingscommissies vind je in de organisatiegids.

 

Communicatie tussen de bacheloropleiding en bachelorstudenten Sterrenkunde vindt in eerste instantie plaats in de opleidingscommissie (OC). Deze commissie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. Op dit moment drie docenten en drie bachelorstudenten zitting in de OC, met een vertegenwoordiger uit ieder jaar van de bacheloropleiding. De masteropleiding Astronomy heeft een aparte opleidingscommissie. Neem contact op met de OC voor klachten over het onderwijs, suggesties voor verbetering van het onderwijs en voor vakevaluaties.

Stafleden
Prof. dr. Michiel Hogerheijde (voorzitter)
Dr. Jordy Bouwman
Dr. Reinout van Weeren

Studentleden
Maarten Tollenaar
Benjamin van Ommen
Alex van Vorstenbosch

E-mailadres gehele opleidingscommissie: ocbachelor@strw.leidenuniv.nl
E-mailadres studentgeleding opleidingscommissie: ocstud@strw.leidenuniv.nl

De Examencommissie van de opleiding Sterrenkunde stelt regels vast met betrekking tot tentamens en examens, geeft aanwijzingen over de beoordeling van tentamen- en examenkandidaten en over de vaststelling van de uitslag van tentamens en examens. Er is één commissie voor de bacheloropleiding Sterrenkunde en de masteropleiding Astronomy. De leden van de Examencommissie worden jaarlijks benoemd door het Faculteitsbestuur c.q. de Decaan.

Samenstelling Examencommissie Sterrenkunde
Prof. dr. Ignas Snellen (voorzitter)
Dr. Jarle Brinchmann
Dr. Bernhard Brandl
Prof. dr. Henk Hoekstra
Prof. dr. Alex de Koter (extern lid)

Verzoeken aan de Examencommissie Sterrenkunde
Formele verzoeken tot in- en uitschrijving voor studieactiviteiten (zoals tentamens) kun je indienden via het daarvoor bestemde webformulier. Gebruik voor alle andere verzoeken het algemene webformulier.

De Toelatingscommissie adviseert over de geschiktheid van de vooropleiding van kandidaten voor de bacheloropleiding Sterrenkunde en de masteropleiding Astronomy. Bij geconstateerde tekortkomingen kan de commissie eventueel voorstellen doen ter compensatie daarvan. De leden van de Toelatingscommissie worden benoemd door het Faculteitsbestuur c.q. de Decaan. De Toelatingscommissie bestaat uit de volgende leden:

Toelatingscommissie bacheloropleiding Sterrenkunde
Drs. Wouter Schrier (studieadviseur)
Drs. Arianne Pen-Oosthoek (opleidingscoördinator)

Toelatingscommissie masteropleiding Astronomy
Drs. Wouter Schrier (voorzitter, studieadviseur)
Drs. Arianne Pen-Oosthoek (secretaris, opleidingscoördinator)
Prof. dr. Koen Kuijken
Dr. Matthew Kenworthy
Prof. dr. Simon Portegies Zwart
Dr. Marcel van Dalen
Dr. Jackie Hodge
Dr. Elena Rossi

De PR Commissie van de opleiding Sterrenkunde is gezamenlijk met de opleiding Natuurkunde en houdt zich bezig met de voorlichting voor beide opleidingen, zoals het vervaardigen van promotiemateriaal en het organiseren van wervingsevenementen (Open Dagen, Proefstuderen, Meeloopdagen) in samenwerking met de Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen. De PR Commissie vergadert drie keer per jaar en bestaat uit de volgende leden:

Stafleden
Prof. dr. ir. Sense Jan van der Molen (Voorzitter, Staflid Natuurkunde)
Prof. dr. Henk Hoekstra (Staflid Sterrenkunde)
Dr. ir. Suzan Commandeur (Coördinator PR & Onderwijs Sterrenkunde)
Drs. Manon van Ette (Wervingscoördinator Natuurkunde)
Drs. Erik Arends (Outreach Officer Leids Instituut Onderzoek Natuurkunde (LION))

Studentleden
Julia Wasala (Studentambassadeur bachelor Sterrenkunde)
Wessel van Dam (Studentambassadeur bachelor Sterrenkunde)
Amy Louca (Studentambassadeur master Astronomy)
Joshiwa van Marrewijk (PR-assistent Sterrenkunde)
Ylke van der Zwet (PR-assistent Sterrenkunde)
Annet van den Hul (Studentambassadeur bachelor Natuurkunde)
Bas ten Haaf (Studentambassadeur bachelor Natuurkunde en master Physics)
Camille de Valk (PR-assistent Natuurkunde)

Contact.VWO
Dr. Henk Buisman
Drs. Ingrid Versluijs

Contact.VWO is de link tussen het natuurkunde-onderwijs op Nederlandse middelbare scholen en de opleidingen Natuurkunde en Sterrenkunde aan de Universiteit Leiden. Zij organiseren bezoeken aan de universiteit en practica voor middelbare scholieren, evenementen voor middelbare scholieren en hun docenten en ze bieden ondersteuning bij profielwerkstukken. Klik hier voor meer informatie over Contact.VWO.

De onderwijsadministratie voor de opleiding Sterrenkunde wordt gevoerd door het Educatief Centrum Sterrenkunde.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie