Universiteit Leiden

nl en

Onderwijsadministraties

Bij de onderwijsadministratie van je faculteit of opleiding kun je terecht met vragen over roosters, cijfers, studieresultaten, etc. Bekijk het tabblad van je faculteit of opleiding voor informatie.

Science Studenten Administratie (SSA)

De Science Studenten Administratie verzorgt de registratie van studie- en onderwijsgegevens. Denk hierbij aan het registreren van cijfers voor vakken of onderzoeksprojecten in uSis, en het voorbereiden en vastleggen van diplomeringen.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Je kunt bij ons terecht met vragen over administratieve zaken als:

  • Uitgifte transcripts (gewaarmerkte cijferlijst)
  • Aanvragen diplomering
  • Registratie resultaten externe vakken (na goedkeuring examencommisie; stuur ons de gewaarmerkte cijferlijst van de andere universiteit zodra je de vakken hebt afgerond, dan kan het in uSis worden verwerkt)
  • uSis, via usis-FWN@science.leidenuniv.nl (wij kunnen je NIET helpen als je niet kunt inloggen in uSis, kijk dan op: FAQ voor studenten)

Aan de rechterzijde op deze pagina, onder 'Bij wie kun je terecht?', vind je wie de contactpersoon voor jouw opleiding is en hoe je hem/haar kunt bereiken.

De SSA kan je NIET helpen met...

... vragen over de opleiding, het rooster, stages/onderzoeksprojecten, bijv. vrijstellingen of vragen over de inhoud van een vak of toestemming tot het volgen van een bepaald vak. Deze dienen te worden gericht aan de opleidingscoördinator of de studieadviseur (of in bepaalde gevallen de examencommissie), niet aan de SSA. Voor dit soort vragen, kijk op deze website; aan de rechterkant van deze pagina staan ​​alle opleidingen vermeld, zodat je de contactgegevens voor jouw opleiding eenvoudig kunt vinden.

... problemen met inloggen op ULCN (check de FAQ op de studentenwebsite)

... problemen met inschrijven als student (voor een opleiding, dus niet voor college of examen) / toelatingen; neem dan contact op met Plexus Frontoffice.

Hartelijk dank!

Transcripts

Voor transcripts kun je mailen naar transcript@science.leidenuniv.nl 

Vermeld svp de volgende zaken in het onderwerp van je bericht:

  • Naam
  • Studentnummer (zonder s-)
  • Opleiding

Wij kunnen je transcript het snelst opstellen als je in je bericht ook nog vermeld over welke periode het transcript moet gaan (dus 'van .... t/m ...' vermelden).

Waar vind je ons?

In het Huygenslab, bovenaan de trap, op het Servicepleintje vind je onze SSA-balie. 

Als je de contactpersoon voor jouw opleiding wilt spreken, dan is dat mogelijk. Stuur dan een e-mail naar de admin-mailbox van je opleiding om een ​​afspraak te maken in Teams. Het is soms mogelijk om na het maken van een afspraak met ons te spreken via onze SSA-balie, maar houd er rekening mee dat we nog steeds voornamelijk vanuit huis werken.

Wanneer mail je dan wél de algemene SSA-mailbox?

Het antwoord op deze vraag is eenvoudig: zelden

Als jij (voormalig) student of medewerker van een FWN-opleiding bent, vind je rechts op de pagina de admin-mailbox die specifiek is bestemd voor vragen en opmerkingen betreffende die opleiding. Mail dus dat adres, en vermeld altijd even je studentnummer in de onderwerpregel.

De SSA-mailbox is eigenlijk alleen bestemd voor algemene (facultaire) vragen die niet thuishoren bij een specifieke opleiding.

Education Office Astronomy

De coördinatie van het onderwijs van de bacheloropleiding Sterrenkunde wordt gevoerd door het Education Office Astronomy. Klik op de functies hieronder voor meer informatie en contactgegevens.

Eindverantwoordelijke voor het Sterrenkunde bacheloronderwijs en het Astronomy masteronderwijs. Contactpersoon voor beleid, visie en strategische zaken. 

Prof.dr. Harold Linnartz
Huygens Laboratorium, kamer 501
od-strw@strw.leidenuniv.nl

Management van het Education Office Astronomy. Contactpersoon voor organisatorische, personele en beleidszaken. Tevens onderwijscoördinator van de Sterrenkunde en Astronomy programma's.

Drs. Arianne Pen-Oosthoek
Oortgebouw, kamer 564
eduster@strw.leidenuniv.nl
oosthoekang: MS teams

Coördinatie van het Sterrenkunde bachelorprogramma en het Astronomy masterprogramma. Contactpersoon voor roosters, inschrijvingen en communicatie met studenten. Tevens Hoofd Education Office Astronomy.

Drs. Arianne Pen-Oosthoek
Oortgebouw, kamer 564
eduster@strw.leidenuniv.nl
oosthoekang: MS teams

Ondersteuning van studenten met informatie en advies. Contactpersoon bij persoonlijke omstandigheden, studieplanning en studievertraging. Klik hier voor meer informatie.

Wouter Schrier, MSc
Oortgebouw, kamer 567
studyadvisor@strw.leidenuniv.nl

Studentenwerving en externe communicatie. Contactpersoon voor wervingsevenementen, studentenwebsites en onderwijsgerelateerd PR-materiaal.

Razjaan Rashid, BSc
Oortgebouw, kamer 562
pr-education@strw.leidenuniv.nl

Administratieve ondersteuning van het Education Office Astronomy. Contactpersoon voor vakevaluaties, plannen van bijeenkomsten en zaalreserveringen voor onderwijs.

Liesbeth van der Veld, BEd
Oortgebouw, kamer 564
eduassist@strw.leidenuniv.nl

Contactpersoon voor alle bachelor gerelateerde vragen en verplichte matching. Ondersteuning van het Educatief Centrum Sterrenkunde.

Dr. Marieke Olthof
Oortgebouw, kamer 564
bachelor@strw.leidenuniv.nl

Dr.ir. Corine Anker
Oortgebouw, kamer 564
bachelor@strw.leidenuniv.nl

Contactpersoon voor alle master gerelateerde vragen en internationale samenwerkingen. Ondersteuning van het Education Office Astronomy.

Robin Hölscher, MSc
Oortgebouw, kamer 562
master@strw.leidenuniv.nl

Commissies

De opleiding Sterrenkunde kent verschillende onderwijsgerelateerde commissies. Op de pagina UR, facultaire raden & opleidingsgremia vind je informatie over en de samenstelling van de Opleidingscommissie (OC), Examencommissie, Toelatingscommissies en de PR Commissie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.