Universiteit Leiden

nl en

Studieadviseurs

De studieadviseur of studiecoördinator van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc.

Elke opleiding heeft een studieadviseur. Als er sprake is van studievertraging, moet je zo snel mogelijk je studieadviseur daarover inlichten. Ook als er persoonlijke omstandigheden zijn, die mogelijk kunnen gaan zorgen voor vertraging, is het verstandig dit zo snel mogelijk bij je studieadviseur te melden.
 

Studieadviseurs Bacheloropleidingen

Bio-Farmaceutische Wetenschappen

Drs. G.H. Degenaars
Dr. Hans Kruijer

Informatica

Dr. Jeannette de Graaf

Informatica en Biologie

Dr. Jeannette de Graaf

Informatica en Economie

José Visser

Molecular Science and Technology

Ir. Anjo Schaap
E-mail: studieadviseur.mst@leidendelft.nl

Wiskunde

E-mail: studieadviseur@math.leidenuniv.nl
1e jaars bachelorstudenten: Dr.ir. Onno van Gaans
2e en 3e jaars bachelorstudenten: Dr. Charlene Kalle

Studieadviseurs Masteropleidingen

Astronomy

Wouter Schrier, MSc
E-mail: studyadvisor@strw.leidenuniv.nl
Programme Coordinator: Drs. Arianne Pen

Bio-Pharmaceutical Sciences

Dr. Hans Kruijer
Dr. Diana Klomp

Chemistry

Dr. Maxim Kuil

Computer Science

Dr. Matthijs van Leeuwen

ICT in Business and the Public Sector

Esme Caubo

Industrial Ecology

Kiki Boomgaard MA
E-mail: studyadvisor-ie@cml.leidenuniv.nl

Life Science and Technology

Dr. Maxim Kuil

Studieadviseur

Als je ergens in de studie problemen ondervindt, misschien op het persoonlijke vlak, of juist vakinhoudelijk, dan kun je langskomen bij de studieadviseur. Ook als je vragen hebt over bijvoorbeeld je studieprogramma kun je bij de studieadviseur terecht. Trek bij moeilijkheden wel tijdig aan de bel. Dit geldt in het bijzonder wanneer sprake is van ziekte of andere omstandigheden die belemmerend werken voor de studievoortgang.

De studieadviseur voor Informatica is Jeannette de Graaf.

Leids Studiesysteem

Het Leids Studiesysteem geeft je het recht op goede begeleiding gedurende je studie. Door dit systeem zul je vlotter en beter studeren. Verschillende onderdelen maken deel uit van het Leids Studiesysteem:

Mentoraat

Eerstejaars worden ingedeeld in mentorgroepen van elk ongeveer tien studenten. Elke groep krijgt een mentor (een ouderejaars student) toegewezen, en komt regelmatig bijeen. In de mentorgroep wordt onder andere gesproken over de studie en het studeren. Het doel is om inzicht te geven in het geheel van de opleiding, de samenhang tussen de verschillende vakken en om je te ondersteunen bij de aanpak en organisatie van je studie.

BSA

De universiteit Leiden kent het Bindend Studie Advies. Dit bindend studieadvies houdt in dat iedere bachelorstudent aan het einde van zijn/haar eerste jaar minimaal 45 van de 60 studiepunten (EC) van de propedeuse moet hebben behaald.

Studieplan

Onze studenten werken volgens een studieplan. Bij Informatica vragen we studenten vanaf het tweede jaar om per semester een studieplan op te stellen. In dit studieplan geef je aan welke studieonderdelen je in het betreffende semester wilt afronden. Wanneer het nodig is zal de studieadviseur daarna het studieplan met je doornemen. Dan wordt er gezamenlijk bekeken of je niet te veel of juist te weinig vakken hebt ingepland en of je nog goed op schema ligt. Studenten krijgen per mail tijdig informatie over de precieze aanpak.

Meer informatie over studentenondersteuning vind je ook op de universitaire website over studentenzaken.