Universiteit Leiden

nl en

Overige klachten

Mocht je een klacht hebben waarmee je niet bij een van de andere instanties of klachtenregelingen terecht kunt, dan is daarvoor nog een regeling overige klachten.

Op de andere pagina's onder de kop "Klachten" lees je wat je kunt doen als je vermoedt dat een medewerker of medestudent van de Universiteit Leiden de wetenschappelijke integriteit schendt, als je een klacht over ongewenst gedrag hebt, of als je vindt dat je onbehoorlijk bent behandeld door een medewerker of medestudent van de Universiteit Leiden. Ook is er een aparte procedure voor als je het niet eens bent met een besluit van de Universiteit Leiden.

Mocht je een klacht hebben die niet onder één van deze koppen valt, dan is daarvoor nog een regeling overige klachten, zodat je ook met die klachten ergens terechtkunt.

Vragen, klachten en suggesties over je opleiding

Assessor

 Voor vragen, klachten, opmerkingen en suggesties die je opleiding betreffen, of over facultaire zaken die studieoverstijgend zijn, kun je terecht bij de assessor van de faculteit, Olivier Fajgenblat. Je kunt hem bereiken via assessor@hum.leidenuniv.nl, langsgaan in Lipsius kamer 3.05 of bellen naar: 071-5272299. 

Zie ook het stroomschema voor meer informatie over hoe je klacht wordt afgehandeld.

Voor studievoortgang en –begeleiding: de studiecoördinator

Van studieplanning tot studeren in het buitenland, de studiecoördinator kan je ermee helpen. Afhankelijk van de aard van de vraag geeft de studiecoördinator een persoonlijk advies, verwijst hij/zij door, of legt contact met een ander onderdeel van de organisatie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie