Universiteit Leiden

nl en

Overige klachten

Mocht je een klacht hebben waarmee je niet bij een van de andere instanties of klachtenregelingen terecht kunt, dan is daarvoor nog een regeling overige klachten.

Op de andere pagina's onder de kop "Klachten" lees je wat je kunt doen als je vermoedt dat een medewerker of medestudent van de Universiteit Leiden de wetenschappelijke integriteit schendt, als je een klacht over ongewenst gedrag hebt, of als je vindt dat je onbehoorlijk bent behandeld door een medewerker of medestudent van de Universiteit Leiden. Ook is er een aparte procedure voor als je het niet eens bent met een besluit van de Universiteit Leiden.

Mocht je een klacht hebben die niet onder één van deze koppen valt, dan is daarvoor nog een regeling overige klachten, zodat je ook met die klachten ergens terechtkunt.

Wat kun je als student doen met een opmerking, suggestie en/of klacht?

Facultair

Vakinhoudelijke opmerkingen, suggesties of klachten kun je het beste bespreken met de docent van de werkgroep. Geeft dat geen oplossing, dan kun je je wenden tot de coördinator van het vak via een afspraak met het secretariaat.   

Betreft het een niet-vakinhoudelijk probleem of blijft een serieuze klacht onopgelost, dan kun je: een e-mail sturen naar studentenklachten@law.leidenuniv.nl of contact opnemen met de Assessor (studentlid faculteitsbestuur).

Alle opmerkingen, suggesties of klachten worden vertrouwelijk in behandeling genomen door de assessor en de klachtencoördinator van de faculteit. Anonieme opmerkingen, suggesties of klachten worden niet in behandeling genomen. Alleen opmerkingen, suggesties of klachten die getypt zijn en voorzien zijn van een e-mail- of postadres worden in behandeling genomen. 

Universitair

Meer informatie over universitaire mogelijkheden (ombudsfunctionaris, vertrouwenspersoon, intern beroep college van bestuur, beroep bij het College van Bestuur voor de examens, rechtshulp).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.