Universiteit Leiden

nl en

Project Drempelloos Studeren

De Universiteit Leiden heeft samen met een aantal andere instellingen een intentieverklaring getekend om het onderwijs inclusiever te maken en de toegankelijkheid te verbeteren. Aanleiding voor deze intentieverklaring was het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking. In dit kader is het project Drempelloos Studeren van start gegaan. In de kern zijn er drie hoofddoelen, namelijk inclusiviteit in onderwijs en beleid, kennisvermeerdering en studentenparticipatie.

Het project bestaat uit vier thematische expertgroepen:

  • fysieke toegankelijkheid
  • digitale toegankelijkheid
  • tentamenvoorzieningen
  • deskundigheidsbevordering

Zowel medewerkers als studenten nemen deel aan deze expertgroepen. Thema’s waar o.a. aandacht voor is: bewustzijn bevorderen, in kaart brengen van de behoeftes, maar ook meer concreet, groepsbegeleiding opzetten voor studenten met AD(H)D, het ondertitelen van filmmateriaal en het belang van persoonlijk contact bij scriptiebegeleiding.

Meer informatie

Wil je graag meer weten over het project, de betrokkenen of zoek je contact met de projectleiding?

Lees meer over Drempelloos Studeren
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.