Universiteit Leiden

nl en

Als onderdeel van je studie

Veel bachelorprogramma’s bieden (extra) keuzeruimte binnen het curriculum. Daarin ben je vrij om verschillende, uiteenlopende vakken te volgen. Soms hoeven die geen directe aansluiting te hebben met jouw studieprogramma. Dat geeft dus een prima mogelijkheid om die vakken in het buitenland te volgen. Weet je niet hoe dat bij jouw studie geregeld is? Neem dan contact op met je studieadviseur.

Uitwisseling tijdens je bachelor

Een aantal opleidingen heeft een buitenlandverblijf tot een verplicht onderdeel van het curriculum gemaakt. In welke vorm dat gebeurt, verschilt per opleiding. In sommige gevallen zijn er specifieke studieplaatsen beschikbaar of zijn bepaalde universiteiten aan te bevelen. Als je verplicht naar het buitenland moet óf als je tijdens je keuzeruimte naar het buitenland gaat, dan moet je ervoor zorgen dat de in het buitenland behaalde studiepunten voor je studie aan de Universiteit Leiden meetellen. Hiervoor moet je je studiepunten laten erkennen.  
  
Er zijn verschillende uitwisselingsprogramma’s waarmee je naar het buitenland kunt gaan:

Binnen Europa

Het Erasmusprogramma is het uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. De afspraken met Europese universiteiten worden meestal op opleidings- of facultair niveau gemaakt. De aanmelding bij de buitenlandse universiteit verloopt dan ook via je eigen faculteit of opleiding. 

Binnen en buiten Europa

Er zijn afspraken gemaakt tussen de Universiteit Leiden en verschillende buitenlandse universiteiten waar je door middel van een uitwisselingsprogramma naartoe kunt gaan. Die afspraken zijn soms op facultair niveau, soms universiteitsbreed. De aanmelding voor een uitwisselingsprogramma via een facultaire overeenkomst verloopt via je eigen opleiding of faculteit. Voor universiteitsbrede uitwisselingsprogramma’s meld je je aan via het Study Abroad-team van Studenten- en Onderwijszaken (SOZ).

Bekijk alle uitwisselingsprogramma’s van de Universiteit Leiden.   

Buiten Europa 

ISEP (International Student Exchange Program) is een Amerikaans uitwisselingsprogramma waar Leiden ook aan deelneemt. ISEP beperkt zich niet alleen tot de Verenigde Staten, maar heeft vele keuzes wereldwijd. Het financiële voordeel van dit programma is dat je een vast bedrag per semester betaalt aan huur en maaltijden (3500 euro). Bovendien betaal je het Leidse collegegeld, omdat je ingeschreven blijft staan bij de Universiteit Leiden. Je kunt ook stage lopen via ISEP, tijdens of na je studieprogramma. Aanmelden voor dit uitwisselingsprogramma kan voor 1 december via het Study Abroad-team. Op de website van ISEP vind je een overzicht van alle deelnemende universiteiten.

Onderzoek doen tijdens je bachelor of master

Via een uitwisselingsprogramma kun je, onder begeleiding van een hoogleraar, een onderzoeksstage doen. De beste periode hiervoor is meestal tijdens je masteropleiding. Zorg dat je op tijd een begeleider vindt en laat je desgewenst helpen door de betreffende partneruniversiteit.
 
Wil je deelnemen aan een onderzoeksproject? Dan is er het nieuwe uitwisselingsprogramma STREAM (Student Research Mobility Programme). Het is een uitwisseling tussen de Universiteit Leiden en zes Europese universiteiten die net als de Universiteit Leiden lid zijn van LERU (League of European Research Universities).

Uitwisseling tijdens je master

Een tweejarige (research-)master biedt de beste mogelijkheid voor studeren in het buitenland. Je kunt ook bij een eenjarige master naar het buitenland, maar dat is vanwege de korte duur van de studie lastiger. Weet je nog niet wanneer je weg kunt? Neem dan contact op met je studieadviseur.

Zelfstandig naar het buitenland

Als je een deel van je studie aan een buitenlandse universiteit wilt volgen waar geen uitwisselingsovereenkomst mee is, dan moet je met het volgende rekening houden:

  • je bent zelf verantwoordelijk voor je aanmelding bij de buitenlandse universiteit;
  • omdat er geen uitwisselingsovereenkomst is, bestaat de kans dat je collegegeld moet betalen bij de buitenlandse universiteit;
  • als je bij een universiteit in Europa gaat studeren, kun je geen aanspraak maken op de Erasmusbeurs;
  • toelating is niet vanzelfsprekend, je moet voldoen aan de voorwaarden die de buitenlandse universiteit stelt;
  • ​het kan zijn dat er gevolgen zijn voor je studiefinanciering. Check dit bij DUO

Als je wilt dat de studiepunten die je haalt meetellen in Leiden, moet je hier van tevoren wel duidelijke afspraken over maken met je opleiding.

Uitwisseling

Als jouw studieprogramma dit toelaat, kan je als bachelor- of masterstudent een aanvraag indienen om naar het buitenland te gaan als uitwisselingsstudent. Dat kan voor de duur van een of twee semesters. Als uitwisselingsstudent volg je vakken aan een gastuniversiteit. Collegegeld betaal je alleen aan de Universiteit Leiden.

Meer informatie op de Engelstalige kant

Zelfstandig naar het buitenland

Wil je heel graag naar een bepaalde universiteit waarmee de Universiteit Leiden geen overeenkomst heeft, of kan je niet meedoen aan de bestaande uitwisselingsprogramma’s? Dan kan je ook een zogenaamde free mover worden.

Meer informatie op de Engelstalige kant

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie