Universiteit Leiden

nl en

Stage, onderzoek, veldwerk, summer schools en meer

Je kunt op veel verschillende manieren je studie verrijken en internationale ervaring opdoen met een verblijf in het buitenland. Ontdek welke mogelijkheden je hebt.

Corona

De coronapandemie zorgt voor onzekerheid als je een verblijf in het buitenland plant. Door de adviezen en richtlijnen over Gezondheid en Veiligheid op te volgen, voorkom je (financiële) risico’s zoveel mogelijk. Twijfel je of het verstandig is om in deze tijd voor je studie naar het buitenland te gaan? Lees het advies van de universiteit.

Bekijk ook de andere veelgestelde vragen over studeren in het buitenland & corona.

Opleidingsspecifieke opties

Afhankelijk van je opleiding kun je diverse studieactiviteiten in het buitenland doen. Het kan een verplicht of keuze-onderdeel van je studie zijn of een extracurriculaire activiteit. 

Een voorbeeld van de mogelijkheden:

 • Stage

 • Onderzoek en veldwerk

 • Excursies

 • Summer en winter schools over een specifiek onderwerp

 • Verplichte studieactiviteiten in het buitenland

 • Coschappen

 • Moot courts (pleitwedstrijden)

Goedkeuring en registratie

Is jouw activiteit in het buitenland onderdeel van of gerelateerd aan je studie? Met andere woorden, wil je er studiepunten, financiering via de universiteit of erkenning op je diploma voor krijgen? Dan moet je vooraf goedkeuring vragen van je opleiding. Nadat je goedkeuring hebt gekregen, moet je je activiteit registreren in het Study Abroad-portaal van de Universiteit Leiden, zodat de universiteit contact met je kan opnemen in geval van nood.

Bekijk de tab van je faculteit of opleiding 

Op de tab van je faculteit of opleiding lees je welke mogelijkheden er voor jou zijn, hoe je hier goedkeuring voor aanvraagt en je activiteit registreert.

Opties voor studenten van alle faculteiten

Naast studiegerelateerde opties zijn er ook verschillende activiteiten in het buitenland voor studenten van alle faculteiten. Waaronder:

Je kunt over de hele wereld summer en winter schools volgen.

Wat is STREAM?

Via het Student Research Mobility Programme (STREAM) kun je deelnemen aan een onderzoeksproject bij een aantal Europese universiteiten die net als de Universiteit Leiden lid zijn van de League of European Research Universities (LERU).

Onderzoeksprojecten

De volgende universiteiten bieden onderzoeksprojecten aan:

In de toekomst zullen naar verwachting ook andere LERU-universiteiten onderzoeksprojecten aanbieden, waaronder Lund University, Zweden.

Voor wie?

Je kunt je aanmelden voor een onderzoeksproject via STREAM als je aan onderstaande voorwaarden voldoet.

 • Je bent een derdejaars bachelor- of masterstudent aan de Universiteit Leiden.
 • Je bent nog niet afgestudeerd en staat nog ingeschreven.
 • Je cijfergemiddelde is minimaal 7 uit 10 of 3.2 uit 4 (GPA).
 • Je beheerst de Engelse taal op niveau B2 of hoger.
 • Je voldoet aan de eventuele aanvullende eisen die gelden voor het onderzoeksproject.

Aanmelden

 1. Lees de informatie over het onderzoeksproject van je keuze goed door. Bekijk of je aan de eventuele aanvullende eisen voldoet en ga na of het past in je studieplanning.
 2. Bereid de benodigde documenten voor:
  • Motivatiebrief (max. 500 woorden, in het Engels)
  • Curriculum vitae
  • Recente cijferlijst
  • 1 referentiebrief
 3. Vul het aanmeldformulier in.
 4. E-mail het ingevulde formulier samen met de documenten naar de buitenlandcoördinator van jouw faculteit.
 5. Je ontvangt binnen ongeveer zes weken bericht over je aanmelding.

Registratie in het Study Abroad-portaal

Na je toelating en minstens 2 weken voor je vertrek moet je je registreren in het Study Abroad-portaal van de Universiteit Leiden, zodat de universiteit contact met je kan opnemen in geval van nood. Als je dit niet doet, krijg je voor je STREAM-project geen studiepunten, financiering of erkenning op je diploma. Je kunt je als volgt registeren:

 • Log in bij uSis > klik op de tegel 'Study Abroad' > kies 'Register another type of study-related activity abroad’.
 • Voer de gevraagde gegevens in, en upload de volgende twee documenten:
  • Bericht over je toelating van je STREAM gastinstelling
  • Een document waaruit blijkt dat je toestemming hebt van je opleiding. Dit kan zijn:
   • Stageovereenkomst, getekend door je facultaire stagecoördinator, OF
   • Verklaring van toestemming van de examencommissie van je opleiding.
 • Dien je registratie in. 
 • Als je toestemming van je opleiding hebt en je bestemming veilig is, zal de universiteit je registratie goedkeuren. Dat betekent dat je mag vertrekken voor je STREAM project  in het buitenland. Vergeet niet voor je vertrek het reisadvies te checken, voor het geval de situatie wijzigt.
 • Voeg zo snel mogelijk je contactgegevens toe in het Study Abroad-portaal, onder 'During your stay'. Vergeet niet je contactgegevens bij te werken als ze wijzigen terwijl je in het buitenland bent. Zo kunnen we je bereiken in noodgevallen.

Financiële ondersteuning

Als je wordt toegelaten tot een STREAM-project, kun je onder bepaalde voorwaarden een beurs aanvragen vanuit het Erasmus+ programma. Lees meer over Erasmus+ for Traineeships.

Vragen?

Neem contact op met Usha Mohunlol, STREAM-coördinator Universiteit Leiden.

Veilige bestemming

Je mag voor studiegerelateerde activiteiten niet naar landen reizen waarvoor een negatief reisadvies geldt. Bekijk de pagina Gezondheid en Veiligheid en de regeling Studeren in het buitenland.

Als student van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) kun je verschillende activiteiten in het buitenland doen als onderdeel van of aanvulling op je opleiding. Op deze pagina ontdek je welke mogelijkheden je hebt, hoe je hier goedkeuring voor vraagt en hoe je je activiteit na goedkeuring registreert.

Soorten activiteiten

Het is bij het LUMC mogelijk om je onderzoeksstage of onderzoeksprojecten tijdens de studies Biomedische Wetenschappen, Biomedical Sciences, Geneeskunde, Vitality & Ageing, Klinische Technologie, Population Health Management en Farmacie in het buitenland te volgen. Als student kun je bij het LUMC onderzoeksprojecten doen binnen onze innovatiethema’s: Academic Pharma, Neuroscience, Kanker, (Auto-)Immunologie, Cell, Tissue & Organ, Cardiovasculair, Genetica, Infectie, Lifecourse en Preventie & Leefstijl. Onderzoekprojecten binnen deze thema’s kun je uitvoeren aan een internationaal instituut naar keuze, mits goed onderbouwd en met duidelijke afstemming met begeleiders. Het is om de toestemming te krijgen, belangrijk dat de kwaliteit van het onderzoeksinstituut vergelijkbaar is met het LUMC, of beter. Je kunt ook binnen andere thema’s onderzoekprojecten doen, maar de voorkeur gaat uit naar bovengenoemde thema’s. Vanuit het LUMC kunnen we assisteren bij het vinden van projecten aan partnerinstellingen, zoals instellingen uit de League of European Research Universities (LERU) en met partners uit het Eurolife-netwerk. Voor alle onderzoeksprojecten in het buitenland is het belangrijk om goedkeuring te krijgen van de desbetreffende commissie van het LUMC.   Neem daarvoor contact op met de opleiding. Mocht je vastlopen, dan kan de International Office van het LUMC je hierbij helpen. 

Voor meer informatie over het vinden van onderzoeksprojecten kun je contact opnemen met de International Office van het LUMC via intoff@lumc.nl of maak een afspraak via het afsprakensysteem.

In jaar 3 van de bachelor Biomedische Wetenschappen is het mogelijk om de bachelorstage in het buitenland te doen. Het wordt aangeraden om deze stage in Europa te doen omdat het de eerste stage is.

Voor meer informatie over deze stage kun je contact opnemen met de International Office van het LUMC via intoff@lumc.nl of maak een afspraak via het afsprakensysteem.

Tijdens je reguliere coschappen voor de studie Geneeskunde zijn er mogelijkheden om naar het buitenland te gaan. Je kunt zelf een plek zoeken mits deze voldoet aan alle gestelde voorwaarden regulier coschap in het buitenland.

Daarnaast heeft het LUMC een aantal standaard coschapsjaarplaatsen in Suriname. Voor de clusters HZZ (Dermatologie, Keel, Neus- en Oorheelkunde, Oogheelkunde, Neurologie), Vrouw en Kind en Heelkunde hebben we afspraken met ziekenhuizen in Suriname reguliere coschappen in Suriname.

Je vrijekeuzeruimte in masterjaar 3 kun je gebruiken om keuzecoschappen in het buitenland te doen. Voor je keuzecoschap zijn er meer mogelijkheden, omdat het verdiepend voor jezelf is. De plekken kun je zelf zoeken en meer informatie kun je hier vinden op de pagina plaatsing. Wanneer je echter een keuzecoschap in Suriname wilt doen, neem dan eerst contact op met de International Office van het LUMC via intoff@lumc.nl.

Neem sowieso altijd contact op met de International Office om goed je mogelijkheden voor coschappen in het buitenland te bespreken. Je kunt contact opnemen met de International Office van het LUMC via intoff@lumc.nl of maak een afspraak via het afsprakensysteem.

Het LUMC biedt meerdere summer en winter schools aan in uiteenlopende onderwerpen. De volgende summer en winter school worden door het LUMC in 2021 georganiseerd:

 • Leiden Summer School in Regenerative Medicine
 • Leiden-Brazil Summer School on Data Science in Health and Disease
 • LUMC Summer School on Population Health Management
 • Summer School Artificial Intelligence & Value Based Healthcare
 • TechMed Summer School
 • Translational Winter School on Neuromuscular Diseases

Je kunt je hier aanmelden voor de summer en winter schools.

Bekijk hier het volledige overzicht van summer en winter schools van de Universiteit Leiden en LUMC.

Bekijk per summer en winter school goed de aanmeldingscriteria, mede voor het toekennen van studiepunten. Als je studiepunten wilt krijgen voor je summer of winter school, neem dan eerst contact op met de opleiding om te inventariseren hoe de punten eventueel toegekend kunnen worden.

Goedkeuring en registratie

Als je voor je activiteit in het buitenland studiepunten, financiering of erkenning op je diplomasupplement wilt krijgen, moet je vooraf goedkeuring vragen aan je opleiding. Hoe je dit doet, lees je hierboven, in de instructie per type activiteit.

Hoe en wanneer registreren

Nadat je van je opleiding toestemming hebt gekregen, moet je je activiteit registreren in het Study Abroad-portaal van de Universiteit Leiden.

Door je activiteit te registreren in het Study Abroad-portaal zorg je ervoor dat de Universiteit Leiden kan nagaan of je bestemming veilig is, en contact met je kan opnemen in geval van nood. Registratie in het portaal is verplicht als je voor je activiteit studiepunten of erkenning op je diploma krijgt, of financiering via de Universiteit Leiden ontvangt.

Registreer je activiteit direct nadat je toestemming hebt gekregen en ten minste 2 weken voor je vertrek. Vertrek je al binnen 2 weken? Vraag dan je buitenlandcoördinator om instructies.

 • Log in bij uSis > klik op de tegel 'Study Abroad' > kies 'Register another type of study-related activity abroad’.
 • Voer de gevraagde gegevens in, upload eventuele benodigde documenten en klik op ‘submit’.
 • Als je toestemming van je opleiding hebt en je bestemming veilig is, zal de universiteit je registratie goedkeuren. Dat betekent dat je mag vertrekken voor je activiteit in het buitenland. Vergeet niet voor je vertrek het reisadvies te checken, voor het geval de situatie wijzigt.
 • Voeg zo snel mogelijk je contactgegevens toe in het Study Abroad-portaal, onder 'During your stay'. Vergeet niet je contactgegevens bij te werken als ze wijzigen terwijl je in het buitenland bent. Zo kunnen we je bereiken in noodgevallen.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.