Universiteit Leiden

nl en

Uitwisseling

Een makkelijke manier om in het buitenland te studeren, is via een uitwisselingsprogramma. Je studeert dan aan een universiteit waar de Universiteit Leiden afspraken mee heeft. In ruil daarvoor komt een student van de buitenlandse universiteit hier studeren.

De kenmerken van uitwisseling

 • Je meldt je aan via de Universiteit Leiden. Je moet hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldoen.
 • De plaatsen zijn beperkt; je kunt dus niet gegarandeerd op uitwisseling gaan. De Universiteit Leiden selecteert studenten op basis van hun cijfers en motivatie.
 • Uitwisseling is voordelig, omdat je blijft ingeschreven als student aan de Universiteit Leiden. Je hoeft geen collegegeld te betalen aan de gastuniversiteit.
 • Je kunt de studiepunten die je haalt mee laten tellen voor je studie. Daarvoor heb je wel toestemming van de examencommissie nodig.

Twee soorten uitwisseling

Er zijn twee soorten uitwisselingsprogramma’s:
1.    Universiteitsbreed
2.    Via faculteit of opleiding

Kenmerken universiteitsbrede uitwisseling

 • In principe voor studenten van alle opleidingen. Er kunnen beperkingen gelden.
 • Je kunt bij de gastuniversiteit over het algemeen vakken volgen bij alle faculteiten en opleidingen.
 • Alle bestemmingen zijn buiten Europa.
 • Het programma wordt georganiseerd door de buitenlandcoördinatoren voor universiteitsbrede uitwisseling. Voor vragen kun je bij hen terecht.

Kenmerken uitwisseling via faculteit of opleiding

 • Alleen voor studenten van een bepaalde faculteit of opleiding.
 • Je kunt bij de gastuniversiteit alleen vakken volgen bij specifieke faculteiten of opleidingen.
 • Bestemmingen binnen Europa (Erasmus+) en buiten Europa.
 • Het programma wordt georganiseerd door de buitenlandcoördinator van de faculteit of opleiding. Met vragen kun je bij hen terecht.
Uitwisseling in Zuid-Korea. Foto: Anna Hommel
Uitwisseling in Zuid-Korea. Foto: Anna Hommel

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige pagina.

Buitenlandsemester voor studenten Midden-Oostenstudies

Studenten van Midden-Oostenstudies zijn verplicht om tijdens de BA2 het tweede semester door te brengen in Caïro, Rabat, Teheran, Jeruzalem of Istanbul. Hier volgen ze een studieprogramma aan:

 • het NVIC (Caïro)
 • NIMAR (Rabat)
 • SIR (Teheran)
 • NIT (Istanbul)
 • Hebrew University (Jeruzalem)

Dit programma heeft een werklast van 30EC, het equivalent van een semester in Leiden. 

Om deel te kunnen nemen aan het buitenlandsemester moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, en moeten een aantal administratieve zaken in orde gebracht worden. Op deze pagina vind je de nodige informatie m.b.t. voorwaarden, formulieren, deadlines etc.

Indien een student een dwingende reden heeft om niet aan het buitenlandsemester mee te doen, dan kan deze het zogenoemde schaduwprogramma volgen in Leiden. Om toegang te krijgen tot dit schaduwsemester moet de student een aanvraag indien bij de Examencommissie. 

Alle informatie over het schaduwsemester met de nodige formulieren vind je onderaan deze pagina of in de e-Studiegids.

Het buitenlandsemester sluit een aanvullende/voorafgaande zomercursus in het Midden-Oosten niet uit.

Ik ga het buitenlandsemester volgen

Voor deelname aan het buitenlandsemester in de genoemde bestemmingen, moet je een aantal belangrijke stappen volgen. Hieronder vind je een chronologisch overzicht met belangrijke data en deadlines. 
 

Datum/deadline Activiteit
April Voorlichting aan eerstejaarsstudenten over buitenlandsemester door coördinator buitenlandsemester
1 oktober

Deadline voor het doorgeven of je wel of niet naar het buitenlandsemester gaat.

- Ik ga wel: E-mail studiecoördinator Mw. Drs. Eli van Duijnen EN coördinator buitenlandsemester Ronald E. Kon

- Ik ga niet: Verzoek vrijstelling buitenlandsemester bij de Examencommissie indienen (alleen bij dwingende reden).

Oktober

Voorlichting over de buitenlandse bestemmingen (NVIC, NIMAR, SIR, NIT, Hebrew University.) door een vertegenwoordiger van de instituten.

1 november

Deadline voor:

- Indienen Vrijwaringsformulier bij de Onderwijsadministratie (M. de Vrieshof 4/112)

- Inschrijven aan buitenlandse instituten d.m.v. het betreffende inschrijfformulier op de website van het instituut naar keuze (NVIC, NIMAR, SIR, NIT,  Hebrew University). Vul deze in en stuur het voor goedkeuring naar buitenlandcoördinator Ronald E. Kon.

- Contactgegevens doorgeven aan Onderwijsadministratie (M. de Vrieshof 4/112) d.m.v. het contactgegevensformulier. Je vindt het juiste formulier in de blackboardcursus Buitenlandsemester Midden-Oostenstudies.

- Aanvragen DUO OV-vergoeding (laten stempelen door Onderwijsadministratie, M. de Vrieshof 4/112)

30 november Deadline inschrijven voor buitenlandsemester
Het inschrijfformulier moet digitaal worden ingevuld en opgestuurd naar de respectievelijke gastinstellingen.
Aankomst in buitenlandse bestemming

Bericht van aankomst doorsturen naar Onderwijsadministratie

Indien mogelijk met lokale adres en telefoonnummer.

Vertrek uit buitelandse bestemming

- Indien direct terug naar Nederland: Veilige thuiskomst melden bij Onderwijsadministratie en coördinator buitenlandsemester.

- Indien naar andere bestemming: Contact houden met thuisfront.

Ik ga het schaduwprogramma in Leiden volgen

Indien je om persoonlijke redenen niet aan het buitenlandsemester wenst deel te nemen, dan moet je uiterlijk op 1 oktober van het lopende jaar een "Verzoek vrijstelling buitenlandsemester" indienen bij de Examencommissie. In dit verzoek moet je duidelijk de redenen opgeven waarom je niet kan/wil deelnemen aan het buitenlandsemester.

Alleen indien de Examencommissie je verzoek accepteert, krijg je toegang tot het schaduwprogramma in Leiden. De inhoud van het schaduwprogramma vind je in de e-Studiegids.

Met eventuele vragen over het schaduwsemester kun je terecht bij de studiecoördinator Mevr. Drs. Eli van Duijnen.

Formulieren

Je vindt alle relevante formulieren in de blackboardcursus Buitenlandsemester Midden-Oostenstudies.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.