Universiteit Leiden

nl en

Aanvragen afstuderen

Rond je afstuderen moet er van alles gebeuren. Niet alleen de universiteit, ook je faculteit en/of opleiding verwachten bepaalde dingen van je. Faculteiten hanteren verschillende regels en procedures voor het aanvragen en regelen van je afstuderen.

Stappen richting afstuderen

Er komt heel wat kijken bij afstuderen. Hieronder vind je globaal de stappen die naar je afstuderen leiden. Kijk altijd eerst naar de informatie van je faculteit en opleiding. De regels en procedures die zij hanteren kunnen hier namelijk van afwijken.

  1. Je behaalt het laatste resultaat dat nodig is om aan de exameneisen te voldoen.
  2. Je vraagt zelf afstuderen aan: bekijk onder de faculteits- of opleidingstab wat je allemaal voor je opleiding in orde moet maken om af te studeren. Het kan zijn dat je uit uSis het bericht 'Constatering afstuderen' ontvangt. In dat bericht wordt ook de mogelijkheid genoemd om uitstel van afstuderen aan te vragen.
  3. Als je afstudeert, word je niet automatisch uitgeschreven bij de universiteit. Je moet je uitschrijven via studielink. Maar uitschrijven is niet verplicht. Je mag ook ingeschreven blijven als je dat wilt. Lees alle informatie rondom herinschrijven en uitschrijven goed door.

Verzoek uitstel afstuderen

Als je in uSis het bericht ‘Constatering afstuderen’ hebt ontvangen, maar je wilt nog niet afstuderen omdat je nog bezig bent met (een) extra vak(ken), extern onderwijs of een stage waarvan je wilt dat die op je diplomadocumenten genoemd wordt, dan kun je een verzoek uitstel van afstuderen aanvragen.

Voorwaarden voor uitstel

Je kunt maximaal uitstel aanvragen tot de dag dat je één jaar langer ingeschreven staat voor je opleiding dan de nominale studieduur ervan (voor bacheloropleidingen is dat 3+1 jaar en voor masteropleidingen doorgaans 1+1 jaar). Ben je al meer dan een jaar uitgelopen, dan wordt je uitstel waarschijnlijk niet toegekend.

Officiële Regeling uitstel afstuderen

De regels en afspraken rond het uitstel van afstuderen zijn vastgesteld door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in de 'Regeling uitstel afstuderen Universiteit Leiden'.

Bachelorexamen aanvragen

Zodra je alle onderdelen van de bacheloropleiding behaald hebt, kun je zelf je bachelorexamen aanvragen.

Hiervoor vul je:

Data en termijnen voor het bachelorexamen

Elke maand is er een moment waarop het diploma beschikbaar is. Dit staat in het overzicht Data en termijnen Bachelorexamen vermeld als 'datum van de uitreiking van de bul'. De officiële collectieve uitreikingen voor de reguliere bachelorstudenten zijn in oktober en februari.

Student aan de Academische Pabo?

Doe je de Academische Pabo? Dan geldt het volgende: heb je in augustus zowel alle vakken van het universitaire deel als van het Pabo-deel van de Academische Pabo behaald? Dan neem je deel aan de officiële collectieve uitreiking in september. Je kunt het universitaire bachelorexamen aanvragen volgens de procedure zoals op deze pagina beschreven wordt.

Als je deel wilt nemen aan de officiële collectieve uitreiking van de ACPA-diploma’s in september, dien dan uiterlijk 26 juli 2019 op de universiteit de aanvraag voor je bachelorexamen in. Zie data en termijnen bachelorexamen ››

Heb je op een ander moment van het jaar zowel alle vakken van het universitaire deel als van het pabo-deel van de Academische Pabo behaald? Dan kun je je universitaire diploma komen ophalen op het moment dat dit beschikbaar is. Je moet dan ook het universitaire bachelorexamen aanvragen volgens de procedure, zoals op deze pagina beschreven wordt. Hetzelfde geldt voor studenten van de Academische Pabo die wel alle universitaire vakken hebben behaald, maar nog niet alle pabo-vakken.

Uitschrijven als student

Als je gaat afstuderen, word je niet automatisch uitgeschreven bij de universiteit. Wil je dit wel, dan moet je een uitschrijfverzoek indienen via Studielink. Lees meer over hoe je dat aanpakt ››

Meer informatie

Met vragen over het aanvragen van je bachelorexamen kun je terecht bij het OSC.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie